Migrationsverket ökar antalet platser i mottagningssystemet

Migrationsverket förbereder för att öka antalet boendeplatser i mottagningssystemet för asylsökande. Bakgrunden är den eskalerade och svårbedömda händelseutvecklingen i Ukraina som kan innebära att fler människor söker asyl i Sverige.

Migrationsverket har under de senaste åren avvecklat flera boenden i mottagningssystemet för att anpassa systemet efter ett minskat antal asylsökande. Till följd av händelseutvecklingen i Ukraina och Rysslands invasion förbereder myndigheten nu för att successivt öka antalet boendeplatser igen.

– Vi har gått från ett mottagningssystem med cirka 100 000 boendeplatser år 2016 till 10 000 platser 2021. Nu har vi beslutat att stoppa den planerade avvecklingen samtidigt som vi upphandlar fler platser, säger Magnus Önnestig, avdelningschef vid Migrationsverket.

Ökning av boen­de­plat­serna inom en vecka

Omkring 1 500 av mottagningssystemets idag cirka 10 000 platser är lediga för närvarande. Migrationsverket planerar att inom en vecka ha utökat antalet lediga platser till 2 500. Ökningen görs genom att antalet platser expanderas på de orter där Migrationsverket redan idag har boenden. Genom att direktupphandla och sluta nya avtal räknar Migrationsverket med att ha utökat boendekapaciteten med 8 000 platser inom sex veckor.

– Vi har även en beredskap för att teckna avtal om ytterligare 10 000 platser om behov uppstår. Det skulle omfatta en utökning av mottagningssystemet med 18 000 platser. Var i landet dessa boendeplatser kommer att lokaliseras är för tidigt att säga, säger Magnus Önnestig.

Sedan konflikten i Ukraina bröt ut har Migrationsverket sett en ökning av antalet asylsökande från landet. Under vecka 8 och fram tills den 28 februari hade drygt 360 personer sökt asyl i Sverige. Av dem är majoriteten personer som redan befunnit sig här och cirka 80 procent bor i eget boende (EBO).

EU:s mass­flykts­di­rektiv kan akti­veras

EU:s ministerråd har aviserat att man kan komma att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet när det gäller ukrainska medborgare på flykt. Ambitionen är att ta upp frågan för att kunna fatta beslut på det sedan tidigare planerade ministerrådet för rätts- och inrikes frågor den 3 mars.

– Situationen i Ukraina är allvarlig och det är svårt att bedöma hur utvecklingen kommer att se ut den närmaste tiden. Vi vet ännu inte hur massflyktsdirektivet kommer att tillämpas men Migrationsverket utökar kapaciteten för att kunna möta den ökade osäkerheten i omvärlden, säger Magnus Önnestig.


Informationssida om situationen i Ukraina