Migrationsverket behöver kommunernas evakueringsplatser

Migrationsverket är i stort behov av fler bostadsplatser. Orsaken är den snabba ökningen av personer från Ukraina som nu söker sig till Sverige, undan kriget i sitt hemland. Enligt en begäran till länsstyrelserna behövs omedelbart 3 000 nya platser, samt ytterligare 9 000 platser skyndsamt.

I begäran till länsstyrelserna, som skickades 8 mars, framgår att Migrationsverket önskar använda kommunernas evakueringsplatser. Platsbehovet är fördelat enligt följande:

  • 4 000 platser, vara 1 000 omedelbart, i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län,
  • 4 000 platser, varav 1 000 omedelbart i, Västra Götalands län, samt
  • 4 000 platser, varav 1 000 omedelbart, i Skåne län.

Platserna är fördelade utifrån var behovet är som störst. 3 000 platser behövs omedelbart, och 9 000 behövs enligt begäran skyndsamt.

– Vår bedömning är att resultatet av vårt redan påbörjade upphandlingsarbete av nya bostadsplatser inte ger resultat i den takt som behovet ökar. Därför vänder vi oss till kommunerna för hjälp, säger Magnus Önnestig, operativ chef på Migrationsverket.

Även under flyktingsituationen 2015 använde Migrationsverket kommuners evakueringsplatser, bland annat i Sundbyberg. Exempel på evakueringsplatser är campingplatser, skolor och gymnastiksalar.

Behovet av evakueringsplatser bedöms minska över tid i och med att nya bostadsplatser direktupphandlas och kan börja användas.