Mycket ansträngd boendesituation

Den snabba ökningen av personer som ansöker om skydd från kriget i Ukraina gör att Migrationsverkets boendesituation är mycket ansträngd.

– I det här läget måste hela samhället hjälpa till. Kommuner, frivilligorganisationer och civilsamhället i stort – er stöttning behövs, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Över två miljoner personer har hittills lämnat Ukraina som en följd av kriget, de flesta till de västra och södra grannländerna, men även till andra europeiska länder. Enligt beräkningar från UNHCR kommer inom kort cirka fyra miljoner människor vara på flykt från Ukraina.

Utifrån den snabbt eskalerande situationen lämnade Migrationsverket på fredagen ett antal scenarier till regeringen om hur många personer från Ukraina som kommer att söka sig till Sverige från mars till juni, och hur det påverkar Migrationsverkets möjligheter att tillhandahålla boende. Scenarierna utgår från UNHCR:s bedömning, hur stor den ukrainska diasporan är i Sverige, samt vår geografiska närhet till Ukraina.

"Mycket stor osäkerhet"

Enligt huvudscenariot kan cirka 76 000 personer från Ukraina komma att söka skydd i Sverige under perioden mars till juni.

– Vi vill understryka att beräkningarna präglas av en mycket stor osäkerhet. Antalet kan bli mindre, men också betydligt högre, säger Mikael Ribbenvik.

Det lägre scenariot är 27 000 personer och det högre 212 000 personer under perioden mars till och med juni.

Migrationsverket har uppdraget och ansvaret att tillhandahålla boende för alla skyddssökande som så önskar. Beräkningarna visar att Migrationsverkets boendekapacitet inte räcker för att motsvara behovet, trots att Migrationsverket är i full gång med att upphandla tusentals bostadsplatser.

Enligt huvudscenariot behövs 40 500 bostadsplatser till juni. Enligt det lägre scenariot 8 000 bostadsplatser och enligt det högre 168 000 bostadsplatser.

– Vår utbyggnadstakt räcker inte. Vi är i ett kritiskt läge och hela Sverige måste hjälpas åt för att hjälpa de personer som nu flyr krigets Ukraina, säger Mikael Ribbenvik.

Vänd er till hjälp­or­ga­ni­sa­tio­nerna

Det är många privatpersoner som nu kontaktar Migrationsverket med erbjudanden om rum och andra bostadsplatser. Migrationsverket har dock inte möjlighet att placera sökande i privatpersoners bostäder. En sökande kan däremot välja att bo privat ifall detta arrangeras på eget initiativ.

– Civilsamhällets engagemang är mycket viktigt i den här situationen, men vi uppmanar privatpersoner som kontaktar oss att istället vända sig till sina lokala hjälporganisationer, säger Mikael Ribbenvik.

– Vi arbetar nu med hur myndigheterna bättre kan ta tillvara kraften i civilsamhällets insatser, fortsätter han.

Migrationsverket har redan påbörjat upphandla bostadsplatser samt teckna tilläggsavtal på redan befintliga boenden. Men det tar tid innan myndighetens boendekapacitet kan öka. Därför motsvarar inte de redan vidtagna åtgärderna det uppkomna behovet. Migrationsverket begärde den 8 mars genom länsstyrelserna att kommunerna i vissa län ska tillhandahålla sina evakueringsplatser som tillfälligt boende.

– Vi har en god dialog med kommunerna i det här arbetet, säger Mikael Ribbenvik.

Rege­rings­upp­drag

På fredagen fick Migrationsverket regeringens uppdrag att uppföra och förvalta tillfälliga boenden. Länsstyrelserna ska också inventera befintliga lokaler, anläggningar och enklare boenden som kan användas på kort och lång sikt som tillfälliga boenden.

Migrationsverket har bildat en myndighetsgrupp, nationella migrationsgruppen, för att effektivisera samverkan och förbättra koordinationen. I den nationella gruppen ingår förutom Migrationsverket även Polismyndigheten, Sveriges kommuner och regioner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelserna.

Utöver den ansträngda boendesituationen arbetar myndigheten aktivt med att utöka registreringskapaciteten.

– Vi hinner i dagsläget inte registrera alla samma dag som de kommer till oss. Därför tvingas vi prioritera och väljer till största mån att registrera de personer som är i behov av boendeplats, säger Mikael Ribbenvik.

Skyddssökande ukrainska medborgare från och med 24 februari till och med 10 mars: 5 290, varav 2 678 enligt massflyktsdirektivet. Sökande under torsdagen: 1 046.