Ny e-tjänst för ukrainska medborgare som söker uppehållstillstånd

Nu kan medborgare från Ukraina och deras familjer ansöka och få beslut om uppehållstillstånd via en ny e-tjänst. Migrationsverket har tagit fram tjänsten för att förenkla för ukrainska medborgare som söker skydd enligt massflyktsdirektivet.

– Det här är en av flera insatser Migrationsverket gör för att utöka vår kapacitet och förbättra servicen till de allt fler personer som kommer till Sverige från Ukraina, säger Anna Surén, sektionschef vid Migrationsverket.

Antalet personer som söker skydd i Sverige har ökat kraftigt sedan Rysslands invasion av Ukraina. Genom den nya e-tjänsten kommer många sökande från Ukraina nu att kunna ansöka och få beslut om uppehållstillstånd utan att de behöver uppsöka Migrationsverkets kontor.

– Den nya e-tjänsten ger ukrainska medborgare möjlighet att ansöka på ett enklare sätt. De som använder e-tjänsten och har ordnat sitt boende på egen hand behöver inte besöka Migrationsverket förrän efter att de fått sitt beslut om uppehållstillstånd, säger Anna Surén.

För att använda e-tjänsten måste man befinna sig i Sverige och ha ett giltigt pass eller annan id-handling. En digital kopia ska bifogas vid ansökan. Innan de sökande kan få sitt uppehållstillståndskort behöver de personligen besöka Migrationsverket för att fotograferas och lämna fingeravtryck.

Vid ansökan anger man om man har eget boende eller behöver hjälp med det. De som behöver hjälp med boende måste besöka Migrationsverket personligen, men kan göra en ansökan i e-tjänsten före sitt besök.

Fakta: Massflyktsdirektivet och den nya e-tjänsten

Sedan den 7 mars har asylsökande från Ukraina kunnat ansöka om uppehållstillstånd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Direktivet innebär att den som är ukrainsk medborgare eller har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige. Uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är tidsbegränsade och gäller till den 4 mars 2023.

Endast ukrainska medborgare och deras familjer kan använda e-tjänsten för att ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. För att använda e-tjänsten måste man befinna sig i Sverige och ha ett giltigt pass eller annan id-handling. Man ska ha lämnat Ukraina den 24 februari eller senare.

Läs mer om massflyktsdirektivet och e-tjänsten