Migrationsverket rekryterar flera hundra medarbetare

Den snabba ökningen av personer från Ukraina som söker skydd i Sverige har lett till ett ökat behov av att rekrytera medarbetare till Migrationsverket. Framför allt behöver myndigheten fler migrationshandläggare och migrationsassistenter på orter som Norrköping, Sundbyberg, Märsta och Malmö.

– I dagsläget har vi ett behov av att rekrytera cirka 550 medarbetare med anledning av den akuta situation som råder kopplat till Ukraina, men siffran kan snabbt ändras, säger Lena Sköld Hultberg, HR-direktör på Migrationsverket.

För att lösa det behov som har uppstått har myndigheten sedan ett tidigt skede ökat bemanningen där behoven nu är som störst genom att omfördela medarbetare internt, så långt det är möjligt. Parallellt pågår också ett intensivt arbete med att bemanna verksamheten på flera andra sätt, bland annat genom inlåning av personal från andra myndigheter och genom omfattande rekrytering.

Här finns de största behoven just nu

De delar av verksamheten där behovet är som allra störst nu är där Migrationsverket tar emot ansökningar och inom mottagningsverksamheten, det vill säga verksamhet som rör boende.

Rekryteringarna är i full gång och det är högprioriterat att de genomförs så snabbt och effektivt så möjligt. Samtidigt är det nödvändigt att rekrytering och introduktion sker med kvalitet.

‒ Det är självklart viktigt att vi rekryterar rätt kompetens men det är också viktigt att vi i rekryteringarna gör vårt bästa för att de som anställs ska ha rätt förväntningar på hur det är att arbeta hos oss. De behöver också få en så bra introduktion och start som möjligt under de förutsättningar som råder, säger Lena Sköld Hultberg.

Den som är intresserad kan vända sig hit

Det finns ett stort engagemang hos allmänheten och många hör av sig till myndigheten med frågor om hur man kan göra för att hjälpa till, genom att arbeta extra eller heltid.

‒ Vi vill gärna uppmuntra de som är intresserade att söka våra utlysta tjänster eller att göra en generell intresseanmälan. På så sätt kan vi ta hand om det engagemang som visas av så många. Tyvärr har vi svårt att hinna svara på alla förfrågningar som kommer till oss via mejl, säger Lena Sköld Hultberg.

Under ”lediga jobb” på Migrationsverkets webbplats finns många heltidstjänster utlagda och där hittar man information om hur man gör en generell intresseanmälan. Vill man engagera sig på annat sätt än genom arbete i Migrationsverkets verksamhet får man gärna kontakta lokala hjälporganisationer.

På längre sikt finns även behov av annan kompetens

Även om behovet just nu är särskilt stort inom ansöknings- och mottagningsverksamheten så behövs både idag och framöver även kompetens inom andra delar av verksamheten. Här finns många möjligheter att arbeta med frågor som rör människor som söker sig till Sverige för att exempelvis studera, arbeta eller flytta till anhöriga – eller frågor som rör medborgarskap för dem som redan är här. Det finns också ett stort behov av it-kompetens kopplat till myndighetens fortsatta digitaliseringsarbete.

Se alla de lediga tjänster vi har just nu.