Behovet av akuta boendeplatser fortsätter att minska

Läget i mottagningen av skyddsökande från Ukraina fortsätter att stabiliseras. Det gör att Migrationsverket återigen kan skriva ner behovet av tillfälliga boenden, så kallade evakueringsplatser.

I slutet av mars justerades behovet av de tillfälliga boenden som kommunerna erbjuder ner från 12 000 till 6 000 platser. Migrationsverket bedömer att behovet nu har minskat till 2 000 platser.

– Skälet till att vi minskar beredskapen för de akuta tillfälliga boendena är att vi ser att antalet skyddssökande ligger kvar på en lägre nivå, samtidigt som vi löpande tecknar avtal om platser i mer långsiktiga boendeformer och ökar vår kapacitet där, säger Magnus Önnestig, avdelningschef vid Migrationsverket.

I och med att Migrationsverket går ner till 2 000 platser minskar också antalet kommuner där myndigheten nyttjar dessa tillfälliga boenden.

– Målsättningen är att vi successivt ska kunna fasa ut den här typen av boende helt och hållet, men samtidigt vet vi att läget snabbt kan förändras, säger Magnus Önnestig.

Det nya beslutet om att minska beredskapen av tillfälliga boenden gick under måndagen ut till de kommuner som berörs av anpassningen och omfattar tiden fram till och med den 29 april. Därefter görs en ny bedömning av läget.