Migra­tions­verket ingår avtal med kommuner om lång­sik­tiga boenden för skydds­be­hö­vande från Ukraina

Den 1 juli börjar Migrationsverket anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna, som då övertar ansvaret för att ordna boendeplatser. Kommuner som redan nu vill börja förbereda sig kan teckna avtal om långsiktiga boenden med Migrationsverket.

– Vi vill genom dessa samarbeten kunna erbjuda skyddsbehövande från Ukraina boenden för längre tid och ge kommunerna bättre förutsättningar att planera mottagandet. Förhoppningen är att färre personer ska behöva flytta från kommunerna där de bor idag, säger Oskar Ekblad, sektionschef vid Migrationsverket.

Fram till den 30 juni ansvarar Migrationsverket för att ordna tillfälliga boenden för skyddsbehövande från Ukraina. Den 1 juli träder ny lagstiftning i kraft som innebär att Migrationsverket ska börja anvisa skyddsbehövande till kommunerna. Kommunerna tar samtidigt över ansvaret för att ordna boenden. Syftet med förändringen är att mottagandet ska fördelas jämnare över landet.

Fram till dess att lagstiftningen är på plats kommer Migrationsverket i första hand att anskaffa boendeplatser som kommunerna kan överta. Kommuner som är intresserade av det kan redan nu vända sig till Migrationsverket via e-postadressen kommunboende@migrationsverket.se för att teckna avtal.

– Vår målsättning är att det ska bli en smidig övergång för de boende när kommunerna tar över ansvaret, med så få och korta flyttar som möjligt. Flyttar kan dock vara nödvändiga för att åstadkomma en jämnare fördelning, säger Oskar Ekblad.

Successiv avveck­ling av boenden

Till följd av den nya lagen kommer Migrationsverket fram till den 1 juli successivt att avveckla vissa boenden. I första hand avvecklas de initiala boenden, så kallade evakueringsplatser, som kommunerna har ordnat. Därefter avvecklas de boendeplatser som Migrationsverket har upphandlat. Avvecklingen av evakueringsplatser sker successivt under sommaren, parallellt med att den nya lagen träder i kraft.

– Vi har för närvarande en god tillgång på boenden och ser inget större behov av fler fram till den 30 juni. När det finns behov av att skaffa fler boenden kommer det att göras med målet att utjämna skillnader mellan kommuner och län, säger Oskar Ekblad.

Fördel­nings­talen blir vägle­dande

Migrationsverket har tidigare beslutat hur många skyddsbehövande från Ukraina respektive län ska ta emot när den nya lagen börjar gälla. Inom kort fastställer Migrationsverket även fördelningstalen på kommunnivå, utifrån de förslag som länsstyrelserna har lämnat.

– Fördelningstalen blir vägledande för hur en jämnare fördelning av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet ska uppnås. Det är dock ett arbete som kommer att behöva pågå över tid, säger Oskar Ekblad.

Migrationsverket arbetar för närvarande med frågan om hur fördelningen och anvisningarna ska ske när den nya lagen träder i kraft. En fråga som återstår är hur kommunerna ska ersättas för boenden från den 1 juli. Det beslutas av regeringen.

När det gäller ersättningen för långsiktiga boenden före den 1 juli kommer Migrationsverket att lösa det i varje enskilt avtal med kommunerna.

Regeringen har nyligen beslutat att kommuner som ordnar initialt boende (evakueringsboende) åt personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till ersättning från staten.

Fakta: Skydds­sö­kande från Ukraina

  • Sedan den 24 februari har drygt 36 000 personer från Ukraina sökt skydd i Sverige.
  • Cirka 32 000 personer från Ukraina har beviljats uppehållstillstånd.

Fakta: Fördel­nings­talen

I pdf-filen nedan finns fastställda fördelningstal på länsnivå med förslag på kommunnivå:

Fördelningstal för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet Pdf, 197.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördelningstalen på kommunnivå utgår från:

  • kommunens befolkningsstorlek,
  • arbetsmarknadsförutsättningar,
  • antalet asylsökande, inklusive ensamkommande barn, som vistas i kommunen,
  • avräkning för de skyddsbehövande som redan vistas i kommunen.