Migrationsverket avbryter anvisning till Staffanstorp

Migrationsverket har beslutat att avbryta den planerade anvisningen av fyra kvotflyktingar till Staffanstorps kommun. Bakgrunden är att Staffanstorp har meddelat att de inte har för avsikt att ta emot de anvisade kvotflyktingarna.

För att säkerställa att familjen får det mottagande som den har rätt till enligt bosättningslagen har Migrationsverket beslutat att anvisa kvotflyktingarna till en annan kommun. Denna kommun har accepterat att ta emot dem.

– Det viktiga för Migrationsverket är att säkerställa att familjen får ett ordnat mottagande, säger Fredrik Bengtsson, regiondirektör för Migrationsverket region syd. Beslutet innebär inte att Staffanstorp är undantaget från framtida anvisningar, utan vi gör detta för att värna om familjen.

Bosätt­nings­lagen – så görs fördel­ningen

Kvotflyktingar omfattas av bosättningslagen. Det innebär att kommunen har ansvar för att ordna boende åt de kvotflyktingar som Migrationsverket anvisar till kommunen.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Regeringens avsikt är att kommuner med en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande ska ta emot fler nyanlända.

Migrationsverket tar fram förslag på hur många nyanlända respektive län ska ta emot, utifrån beräkningar på kommunnivå. Beslut om det fattas av regeringen. Länsstyrelserna fattar beslut om hur många nyanlända de olika kommunerna ska ta emot.