Anvisningar till kommuner för jämnare fördelning av skyddsbehövande har påbörjats

Den 1 juli började Migrationsverket anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna, som därmed tog över ansvaret för att ordna boendeplatser. Anledningen är att en ny lag trätt i kraft som ska fördela dem jämnare över landet.

– Vi försöker se till att så få som möjligt av de som berörs behöver flytta från den kommun där de nu bor. Om man exempelvis har barn som går i skolan eller ett arbete i en kommun så försöker vi se till att man får bo kvar där. Men flyttar kommer att bli nödvändiga för att uppnå en jämnare fördelning, säger Magnus Önnestig, direktör Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

Det är drygt 10 000 som idag bor i Migrationsverkets boenden, och som omfattas av lagen. Drygt 600 har redan tagits emot av kommunen, där många inte behövt flytta fysiskt, utan i de fallen har kommunen tagit över ansvaret för deras boende.

– Vi har främst anvisat till kommuner där det finns en överenskommelse mellan kommunen och Migrationsverket. Ofta innebär det att de skyddsbehövande kan bo kvar i samma boende, säger Magnus Önnestig.

Vissa kommuner ska ta emot fler andra färre

Boden, Skellefteå, Sigtuna, Flen och Vänersborg är några av de drygt 50 kommuner där det idag bor fler skyddsbehövande i Migrationsverkets boenden än det antal som kommunen ansvarar för att ordna boende åt. Bland de kommuner som kan räkna med att framöver få fler skyddsbehövande finns Nordmaling, Östersund, Rättvik, Torsås och Degerfors.

– Det är fortfarande för tidigt att säga hur många som kommer att behöva flytta. Vi vet inte heller till vilken kommun de kommer att få flytta. Däremot vet vi att flyttarna kommer att ske stegvis och i dialog med kommunerna så att de kan planera sitt mottagande av de skyddsbehövande, säger Magnus Önnestig.

Efter att de skyddsbehövande tagits emot i kommunerna kommer Migrationsverket behöva avveckla boenden. I ett första skede avvecklas upphandlade bostäder och så kallade evakueringsboenden.

Omkring 25 000 skyddsbehövande från Ukraina bor idag i ett boende som de själva har ordnat. Hittills har omkring 4 500 individer som omfattas av massflyktsdirektivet flyttat från eget boende till Migrationsverkets anläggningsboenden.

De som inledningsvis har ordnat sitt boende på eget hand men senare behöver hjälp med boende ska även i fortsättningen vända sig till Migrationsverket som då erbjuder boende där det finns lediga platser, enligt fördelningssystemet och närhetsprincipen.