Personer som flytt från Ukraina får digital samhällsintroduktion

Sedan snart ett år anordnar Migrationsverket en obligatorisk samhällsintroduktion för alla asylsökande. Nu är även en digital samhällsintroduktion på plats, riktad specifikt till dem som har fått skydd enligt massflyktsdirektivet.

Ylwa Kallenbäck

Ylwa Kallenbäck

– De som har kommit hit från Ukraina och fått tillfälligt skydd befinner sig i gränslandet mellan att vara asylsökande och nyanlända. Det kan därför vara svårt att veta vad som gäller. Riktad information är ett sätt att öka tydligheten och tryggheten för den här gruppen, säger Ylwa Kallenbäck, projektledare på Migrationsverket.

Regeringen gav i april i år Migrationsverket i uppdrag att tillhandahålla en obligatorisk samhällsintroduktion för personer som har fått tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Den digitala introduktion som nu lanseras består av en samling webbsidor med information som är anpassad för gruppen skyddsbehövande från Ukraina. Boende, vård, försörjning, skola och att resa inom EU är några saker om tas upp, liksom arbetsmarknaden i Sverige och normer och värderingar i det svenska samhället. Informationen finns på svenska, engelska, ukrainska och ryska.

–Vi hoppas att introduktionen ska ge en bra grund för att förstå, arbeta och leva i det svenska samhället. Det är första gången massflyktsdirektivet aktiverats och det är därför inte så känt vad reglerna innebär, säger Ylwa Kallenbäck.

Alla som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och är 15 år eller äldre får ett brev med länkar till samhällsintroduktionen. Totalt handlar det i dagsläget om cirka 26 000 personer.

Samhälls­in­tro­duk­tion för asyl­sö­kande sedan 2021

På regeringens uppdrag anordnar Migrationsverket även en obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande. Sedan starten den 1 oktober förra året har cirka 2 700 personer deltagit. Samhällsintroduktionen för asylsökande ges som muntliga informationstillfällen och syftet är att hjälpa dem att förstå asylprocessen och det svenska samhället.

Informationspassen tar upp allt från grunderna för att få skydd, till det svenska statsskicket och vilken sjuk- och tandvård man har rätt till som asylsökande. Även normer och värderingar diskuteras.

– Från början var jag lite orolig över om deltagarna skulle orka lyssna på all information vi ger, men många har återkopplat att de är väldigt glada över att ha fått den här överblicken. Det känns som ett väldigt viktigt uppdrag, säger Ellinor Börjesson, samhällsinformatör och handläggare på Migrationsverket.


Demonstrationsversion: Samhällsintroduktion för personer från Ukraina (endast på svenska)

Fakta: Projekt med EU-finan­sie­ring

Från den 1 januari i år till den 31 december 2024 bedrivs samhällsintroduktionen som ett projekt via EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF), vilket innebär att Migrationsverket får extern finansiering för att genomföra den. I EU-projektet ingår även att utvärdera verksamheten och kompetensutveckla informatörerna. I projektet har också ingått att ta fram den digitala samhällsintroduktionen för personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Logotyp Europeiska kommissionen