Nytt förvar öppnas i Mölndal

I fredags öppnades Migrationsverkets nya förvar i Mölndal. Utökningen av antalet förvarsplatser i hela landet har pågått under längre tid, och nu tillkommer förvaret i Mölndal med 114 förvarsplatser.

Förvaret i Mölndal

Det nya förvaret i Mölndal

– Det känns bra att vi nu kan flytta in i nya lokaler som är bättre anpassade både för de förvarstagna och för våra medarbetare. Den nya byggnaden är framför allt större och bättre utrustad tekniskt. Alla våra förvar ska vara trygga platser att vistas i, säger Sara Sjudin, sektionschef.

Det nya förvaret har ett starkt områdesskydd, modern teknisk utrustning och verksamheten är anpassad för att underlätta samarbetet med polisen och kriminalvården.

– Lokalerna är anpassade för att skapa en trygg och säker miljö för både förvarstagna och medarbetare. Säkerheten är prioriterad med en dygnet-runt bemannad verksamhet, som bevakar lokalerna för att minimera risken för incidenter och upptäcka dem i god tid, säger Sara Sjudin.

Planeringen för bemanning och organisation av personalen har pågått hela året, och till öppningen av det nya förvaret har Migrationsverket rekryterat runt 80 handledare samt nya enhetschefer och teamledare.

– All ny personal kommer få genomgå en intern introduktionsutbildning på 8 veckor när man påbörjar sin anställning, därutöver genomgår man löpande självskyddsutbildningar, hjärt- och lungräddning, brand och många andra utbildningar, säger Sara Sjudin.

Inom två veckor så kommer de första förvarstagna att flytta in. Det gamla förvaret i Kållered finns kvar tillsvidare – ett beslut om dess framtid ska tas efter en förstudie som Migrationsverket genomför just nu.

Arbetet med att ytterligare utöka förvarskapaciteten i hela Sverige kommer att fortsatta och mot slutet av 2024 planerar Migrationsverket att öppna ett nytt förvar i norra Sverige med 20 platser och att utöka kapaciteten ytterligare i Flen med 50 platser genom ombyggnation av en befintlig fastighet. Det totala antalet förvarsplatser bedöms därmed kunna vara 637 vid utgången av 2024.

Fakta – förvar

I Sverige finns det idag 6 förvar (Gävle, Märsta, Flen, Mölndal (Kållered), Ljungbyhed och Åstorp. Just nu ca 500 platser i landet).

Förvarskapaciteten ska enligt regeringens uppdrag till Migrationsverket utökas. Detta beskrivs i detalj i regleringsbrevet för 2022, och i Migrationsverkets plan uppger man att 117 förvarsplatser stegvis kan inrättas från i år till och med 2024. För detta fick myndigheten ett tillskott på 75 miljoner kronor för 2022. Från 2023 och framåt kommer myndigheten få 150 miljoner kronor per år i enlighet med riksdagens beslut om budgeten i höstas

Personer som tas i förvar är oftast personer som har ett utvisningsbeslut.
De som tas i förvar är personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige och ska avvisas eller utvisas. Förvar kan även användas om det är nödvändigt för att utreda någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar. Det flesta beslut fattas av polisen, men det är Migrationsverket som ansvarar för att driva förvaren.

Läs mer om förvarsverksamheten