Migrationsverket skärper kontrollen av pass och identitet

Migrationsverket ökar kontrollerna av passhandlingar som visas upp vid en ansökan om tidsbegränsade uppehållstillstånd. Syftet är att höja säkerheten och minska riskerna för oegentligheter.

För att öka säkerheten och minska riskerna för oegentligheter har Migrationsverket tagit fram nya rutiner för kontroll av passhandlingar. Detta är en av flera åtgärder som Migrationsverket vidtar efter kritik från Riksrevisionen. Den som ansöker om ett uppehållstillstånd för att få resa till Sverige kommer nu behöva visa upp sitt pass personligen hos Migrationsverket eller på en svensk ambassad/ett generalkonsulat innan ett beslut om uppehållstillstånd kan fattas.

– Migrationsverket har ett ansvar att granska personers pass och identitet ifall de vill resa in eller bosätta sig i Sverige. Genom att vi nu utökar kontrollerna och satsar på mer utbildning av personal kommer vi kunna göra bättre och mer enhetliga kontroller av alla pass, säger rättschef Carl Bexelius.

De nya rutinerna kommer att börja gälla den första november. Det betyder att personer som lämnar in, eller redan har en öppen ansökan om uppehållstillstånd, måste besöka en ambassad/generalkonsulat eller ett av Migrationsverkets servicecenter för att visa upp sitt pass.

För att ingen ska behöva göra flera personliga besök än nödvändigt kommer besöket för att visa upp sitt pass kunna kombineras med det besök som man alltid behöver göra för att lämna fingeravtryck och fotograferas för sitt uppehållstillståndskort. Det här besöket kommer att ske före beslutet fattas.

– Vi arbetar med att övergången till de nya rutinerna ska gå så smidigt som möjligt. Vi vill verkligen inte att de personer som vill komma till Sverige ska påverkas negativt av denna förändring men det kan vara så att Migrationsverkets handläggningstid kommer att öka något under en övergångsperiod, säger Carl Bexelius.

Fakta: Skärpt kontroll av pass och iden­titet

Vilka påverkas av ändring­arna?

Alla ansökningar om uppehållstillstånd där det finns ett passkrav.

Det gäller vid ansökan om:

  • arbetstillstånd eller tillstånd för egna företagare,
  • tillstånd för studerande/forskare
  • tillstånd för att leva med en anhörig i Sverige
  • visum och tillstånd att besöka Sverige eller förlänga ett besök.

Det gäller vid både första ansökan om tillstånd och vid ansökan om förlängt uppehållstillstånd, om du har förnyat ditt pass. Det kan alltså gälla både dig som befinner dig i Sverige och dig som ansöker om att få flytta till Sverige för första gången.

Det gäller inte vid ansökan om:

  • asyl eller skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv
  • uppehållskort, permanent uppehållskort, permanent uppehållsrätt eller ställning som varaktigt bosatt.

Läs Riksrevisionens rapport här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.