EU förlänger massflyktsdirektivet

Skyddet för personer som flytt Ukraina efter Rysslands invasion förlängs till 2024.

På EU-kommissionens inrådan kommer nu tillämpningen av massflyktsdirektivet att förlängas. Direktivet aktiverades i våras kort efter den ryska invasionen av Ukraina och förlängs nu till den 4 mars 2024. Förlängningen sker egentligen per automatik om EU inte upphäver aktiveringen efter ett år, och kommissionens förslag är alltså att ett sådant upphävande inte ska ske.

– Det innebär att aktiveringen av direktivet kommer att förlängas om inte något av EU:s medlemsländer skulle stoppa det – vilket förefaller osannolikt givet utvecklingen i Ukraina, säger rättschefen Carl Bexelius.

Det innebär att ukrainare som fått skydd enligt massflyktsdirektivet kommer att kunna få sina uppehållstillstånd förlängda ytterligare ett år. Migrationsverket ser just nu över frågan om hur man praktiskt ska gå tillväga för att förlänga tillstånden.

– Vi arbetar inom myndigheten med att ta fram en process för att hantera förlängningen av dessa tillstånd. Vi kommer att återkomma med mer information så snart vi kan, säger processledare Per Möller.