Färre nyan­lända anvisas till kommuner nästa år

Migrationsverket föreslår att 3 300 nyanlända ska anvisas till landets kommuner 2023, vilket är en minskning jämfört med tidigare beräkning. Förändringen beror på regeringens besked att Sverige ska ta emot färre kvotflyktingar under den kommande mandatperioden.

I augusti rapporterade Migrationsverket ett förslag till regeringen på hur många nyanlända respektive län ska ta emot 2023. Totalt bedömdes 8 200 personer då omfattas av anvisningar till landets kommuner nästa år. Efter den nya regeringens besked att antalet kvotflyktingar ska minskas till 900 personer per år har Migrationsverket reviderat bedömningen.

Enligt den nya beräkningen ska 3 300 nyanlända anvisas för bosättning i en kommun under 2023. 600 av dem beräknas vara kvotflyktingar och 2 700 asylsökande som har fått uppehållstillstånd och tidigare bott i Migrationsverkets boenden.

– Nedskrivningen beror framför allt på beskedet att Sverige ska ta emot färre kvotflyktingar nästa år. Men en orsak är också att vi ser att färre asylsökande som beviljats uppehållstillstånd behöver anvisas jämfört med vad vi bedömde i augusti, säger Jens Carlander, expert vid Migrationsverkets Nationella operativa avdelning.

Personer från Ukraina anvisas enligt särskild lag

Den 1 juli i år började en ny lag att gälla som innebar att kommunerna tog över ansvaret för att ordna boende åt personer från Ukraina som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Dessa anvisningar görs enligt en separat fördelning och gäller utöver anvisningen av nyanlända enligt bosättningslagen.

Migrationsverket har lämnat en beräkning till regeringen för hur många personer från Ukraina som ska anvisas under nästa år. Beslut om det fattas av regeringen.

Läs mer

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2023 Pdf, 40.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023 Pdf, 178.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyhet från augusti: Migra­tions­verket lämnar förslag om länstal av nyan­lända för 2023

Fakta: Bosätt­nings­lagen – så görs fördel­ningen

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Migrationsverket tar, i samråd med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, fram förslag på hur många nyanlända respektive län ska ta emot. Detta görs utifrån beräkningar på kommunnivå och beslut om länstalen fattas av regeringen. Länsstyrelserna fattar beslut om hur många nyanlända de olika kommunerna ska ta emot.

  • Nyanländ – en person som har beviljats uppehållstillstånd.
  • Asylsökande – den som sökt asyl och väntar på beslut.
  • Kvotflykting – en person som har valts ut av UNHCR för vidarebosättning i ett annat land.