Besluts­stoppet i ukrainska asylä­renden förlängs

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om Ukraina. Beslutsstoppet förlängs på grund av den stora osäkerheten som råder efter Rysslands invasion.

De allra flesta ukrainare som vill ha skydd i Sverige söker och får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det förekommer dock att personer istället söker asyl, det vill säga skydd som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Migrationsverket har sedan tidigare beslutsstopp i asylansökningar från ukrainska medborgare på grund av det svårbedömda säkerhetsläge som råder i landet efter Rysslands invasion.

– Huvudregeln fortsätter vara att vi inte ska fatta beslut i ukrainska asylärenden. Eftersom situationen i Ukraina förändras hela tiden saknas idag förutsättningar för att kunna göra en rättssäker, framåtsyftande bedömning, säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius.

Den praktiska betydelsen av beslutsstoppet är begränsad, dels för att få personer ansöker på andra skyddsgrunder än massflyktsdirektivet, dels för att massflyktsdirektivet har företräde framför annan lagstiftning.

– Om vi kan ge en person uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet så gör vi det i första hand, säger processledaren Fredrik Jonasson på Migrationsverkets digitaliserings- och utvecklingsavdelning.

Det rättsliga ställningstagandet tar ställning i vissa andra rättsliga frågor. Till exempel preciserar det att barn till ukrainska föräldrar som fötts i Sverige ska omfattas av massflyktsdirektivet förutsatt att någon av föräldrarna fått tillfälligt skydd.

Allt talar för att massflyktsdirektivet kommer att förlängas i vår. Det innebär att alla som omfattas av massflyktsdirektivet kommer att kunna få förlängt uppehållstillstånd i Sverige.

– Vi arbetar med att ta fram en ansökningsprocess som är så smidig som möjligt för alla berörda. Vi kommer att berätta hur man ska göra för att ansöka om förlängning i god tid före fjärde mars, säger Fredrik Jonasson.

Läs mer

Rättsligt ställningstagande angående tillfälligt skydd, asyl och avslag i ärenden om uppehållstillstånd samt frågan om verkställighet för personer från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om förlängningen av massflyktsdirektivet

Fakta – ukrainska skydds­sö­kande

Sedan Ryssland inledde kriget har nära 50 000 personer från Ukraina sökt uppehållstillstånd i Sverige. Drygt 48 000 personer har ansökt om skydd enligt massflyktsdirektivet och cirka 1 800 ukrainska medborgare har ansökt om asyl.