Ändrad EU-praxis föranleder ändring i ryskt ärende

EU-domstolens praxis ökar möjligheten till uppehållstillstånd för utländska föräldrar med barn som har svenskt medborgarskap. En direkt följd är att ett beslut om utvisning i ett uppmärksammat ärende upphävs.

EU-domstolen har meddelat flera domar på samma tema, men det är särskilt den senaste domen som påverkar möjligheten till uppehållstillstånd för föräldrar som lever tillsammans i EU med barn som är EU-medborgare.

– Domen innebär en förändring eftersom det gör att personer som har barn i Sverige med svenskt medborgarskap i vissa fall får ökade möjligheter att få uppehållstillstånd, säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius.

Praxisändringen gör att Migrationsverket idag har ändrat ett utvisningsbeslut och gett uppehållstillstånd till en rysk kvinna som fått barn med en svensk man sedan hon kom till Sverige.

– Att Migrationsverket omprövar ett ärende med anledning av ny praxis hör inte till vanligheten. Men, under vissa förutsättningar har vi en skyldighet att ändra ett beslut om det är oriktigt. Detta ärende är ett exempel på just detta, säger Carl Bexelius.

Migrationsverket har sedan EU-domen kom arbetat med analys och ny rättslig styrning för vad målet innebär för prövningen.

– Vi fortsätter att analysera konsekvenserna och titta på frågor om vad som händer i liknande ärenden i olika skeden av rättsprocessen. Jag tror det är viktigt att ha en ödmjukhet inför vårt uppdrag utifrån komplexiteten som präglar det regelverk vi på Migrationsverket har att tillämpa, säger Carl Bexelius.

Huvudregeln är fortfarande att den som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska söka och få sitt uppehållstillstånd innan den kommer till Sverige. Migrationsverket bedömer att det är en relativt liten krets som berörs av den nya praxisen eftersom flera krav snävar av kretsen och den enbart rör familjer med barn som är svenska medborgare.

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 5 maj 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.