Att vara kvinna från Afgha­nistan till­räck­ligt för att få skydd

Situationen för kvinnor i Afghanistan har gradvis försämrats sedan talibanrörelsen tog makten i landet. Nu skärper Migrationsverket bedömningen av ärenden som gäller afghanska kvinnor.
– Att vara kvinna från Afghanistan bedöms i sig vara en tillräcklig grund för att få skydd i Sverige, säger Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket.

Talibanrörelsen har sedan den tog makten i Afghanistan infört ett flertal regler och bestämmelser som begränsar kvinnors och flickors rättigheter. Den svåra situationen har också avspeglats i Migrationsverkets beslut. Under det senaste året har 89 procent av de afghanska kvinnor som sökt skydd i Sverige, och vars ärenden prövats i sak, beviljats uppehållstillstånd. Hittills har situationen dock inte varit sådan att alla kvinnor i Afghanistan bedömts riskera förföljelse på grund av sitt kön.

Kvin­nors rättig­heter har begrän­sats ytter­li­gare

Den senaste tiden har kvinnors rörelsefrihet och rättigheter begränsats ännu mer. Bland annat utestängs kvinnor nu från att studera en rad ämnen på statliga universitet och från att besöka parker, gym och allmänna badhus. I mitten av november kom också en uppmaning från talibanrörelsens högste ledare till landets domare att fullt ut tillämpa sharia.

– Kvinnors och flickors rörelsefrihet och andra rättigheter har begränsats avsevärt i Afghanistan, med ytterligare försämringar den senaste tiden. Vi ser idag en betydande påverkan på deras möjligheter att försörja sig, få tillgång till vård och utbildning och att söka skydd undan våld, säger Carl Bexelius.

Skärpt bedöm­ning för afghanska kvinnor

Till följd av den allt mer försämrade läget skärper Migrationsverket bedömningen av asylärenden som gäller afghanska kvinnor. Det görs i ett reviderat rättsligt ställningstagande som publiceras idag.

– Vi bedömer att situationen för kvinnor i Afghanistan innebär att deras grundläggande mänskliga rättigheter kränks, till den grad att det är att betrakta som förföljelse. Afghanska kvinnor ska därmed, oavsett andra omständigheter, bedömas som flyktingar och beviljas uppehållstillstånd, säger Carl Bexelius.

Migrationsverkets skärpta bedömning innebär att kvinnor från Afghanistan som har fått avslag på sin asylansökan kan ansöka om och få en ny prövning.

Ny landrap­port för Afgha­nistan

I anslutning till det reviderade rättsliga ställningstagandet publicerar
Migrationsverket en landrapport för Afghanistan med fokus på situationen
för flickor och kvinnor. Där framgår att de konservativa och hårdföra
krafterna inom talibanrörelsen har avgörande inflytande över utvecklingen i
landet och att det inte finns några tecken på att det är på väg att förändras.
Informationsläget är också fortsatt svårt, bland annat på grund av censur och
begränsad medietäckning.

Även den europeiska asylbyrån EUAA arbetar på nya Country Guidance
för Afghanistan, som ska publiceras i början av nästa år. EUAA:s
vägledningar är en del av Migrationsverkets rättsliga styrning.

Läs mer

Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov m.m. för medborgare från Afghanistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landrapport: Afghanistan: MR-utvecklingen under 2022 med fokus på situationen för kvinnor och flickor samt de facto-statens rättskipning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta: Asylä­renden kvinnor från Afgha­nistan

Från augusti 2021 till november 2022 har Migrationsverket avgjort 451
asylansökningar (förstagångsansökningar) som gäller kvinnor från
Afghanistan. 402 personer, eller 89 procent, har fått bifall på sin ansökan.
lag. 49 personer har fått avslag.