Massflyktsdirektivet: anvisningar till kommuner under 2023

Migrationsverket har nu beslutat hur många skyddsbehövande från Ukraina respektive kommun ska ordna boende för 2023. Kommuner som fyllde sitt fördelningstal under 2022 kommer inte att få fler anvisningar 2023.

Det huvudsakliga ansvaret för att ordna boende åt de personer som fått skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet ligger sedan den 1 juli 2022 på Sveriges kommuner. Migrationsverket har i uppdrag att anvisa skyddsbehövande till kommunerna enligt de fördelningstal som beslutats.

Regeringen beslutade i november att Migrationsverket får anvisa max 7 100 personer till berörda kommuner under 2023. För att uppnå en jämn fördelning mellan kommunerna under perioden 2022-2023 ska anvisningarna för 2023 göras utifrån de platser som finns kvar enligt 2022 års fördelningstal.

Migrationsverket har nu fattat beslut om fördelningstal för samtliga kommuner för nästa år:

Fördelningstal för mottagande av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet 2023 Pdf, 313.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetar du i en kommun och vill ha mer information om hur anvisningarna går till, se: Information till kommuner om massflyktsdirektivet

Är du skyddsbehövande och vill ha mer information om hur du kan få hjälp med boende, se: Boende för dig med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

Fakta: Fördel­ningstal för anvis­ning av skydds­be­hö­vande

Fördelningstalen baseras på:

  • kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar
  • befolkningsstorlek
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn
  • samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen, inklusive personer med tillfälligt skydd.
Se hur många skyddsbehövande från Ukraina respektive kommun tagit emot