Migrationsverksamheten vid Sveriges ambassad i Islamabad

För närvarande är Sveriges ambassad i Islamabad stängd för externa besökare. Migrationssektionen kan för närvarande inte hantera några ärenden som kräver besök vid ambassaden. Det är i dagsläget inte känt när migrationsverksamheten vid ambassaden kan återupptas.

Information har spridits i bland annat sociala medier med uppgifter att ambassaden i Islamabad har stängt resten av året. Ambassaden är fortsatt öppen men för närvarande kan inte besök tas emot, vilket får konsekvenser för migrationsverksamheten, bland annat för pakistanska medborgare som söker uppehållstillstånd för studier. För studerande och andra som vill komma till Sverige från Pakistan gäller för närvarande att ambassaden inte kan bistå med hantering av UT-kort, kontroll av pass, intervjuer eller andra migrationsärenden. Migrationsverket arbetar med att hitta alternativ för pakistanska studenter med terminsstart i höst. Migrationsverket kommer, så snart det är möjligt, att lämna närmare information om vad som ska gälla för pakistanska studenter som har antagits till studier vid svenska lärosäten för höstterminen 2023.

Det går i dagsläget inte att ge besked om när migrationsverksamheten vid ambassaden i Islamabad kan återupptas, men ambassaden kommer inte att kunna hantera pakistanska studenter inför höstterminsstarten 2023.

Ambassaden har inte möjlighet att ge individuella svar på förfrågningar i migrationsärenden per mejl eller telefon.

Information lämnas på ambassadens webbplats swedenabroad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.