Snabbare för högkvalificerad arbetskraft att komma till Sverige

Bättre service till arbetsgivare som anställer högkvalificerad arbetskraft ska minska handläggningstiden hos Migrationsverket och därmed bidra till ett konkurrenskraftigt Sverige.

I regleringsbrevet för 2023 fick Migrationsverket i uppdrag att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring. För att möta det uppdraget och för att ta ett omtag av hela processen för arbetstillstånd har Migrationsverket beslutat att införa en ny modell för att hantera arbetstillståndsärenden samt inrätta enheter för internationell rekrytering. Den nya modellen främjar särskilt rekryteringen för arbetsgivare som söker högkvalificerad arbetskraft utanför EU, men syftar också till att korta handläggningstiden för alla arbetsmarknadsärenden.

– En välfungerande process för arbetskraftsinvandring är viktig för att företagen ska kunna rekrytera, växa och investera i Sverige, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Bättre service

För att kunna stödja arbetsgivare att etablera sig och rekrytera arbetskraft kommer Migrationsverket att ge bättre service till de som anställer högkvalificerad arbetskraft och därmed bidra till ett konkurrenskraftigt Sverige.

– Vi kommer göra kommunikationssatsningar efter behov och serviceteam kommer stödja företag och arbetsgivare vid bland annat rekrytering av högkvalificerad arbetskraft samt vid stora nyetableringar, säger Mikael Ribbenvik.

30 dagar handläggningstid

När den nya modellen är implementerad ska en komplett ansökan om arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft få beslut inom 30 dagar.

– Att vi hjälper dessa arbetsgivare att göra en komplett ansökan minskar handläggningstiden. Det ska vara enklare för arbetsgivaren att kontakta oss och få stöd i processen, säger Mikael Ribbenvik.

Modellen innebär att arbetstillståndsärenden delas in i fyra olika kategorier utifrån yrke och bransch.

– Den nya modellen innebär ett större fokus på arbetsgivarens möjlighet att få hit högkvalificerad arbetskraft. Nya enheter för internationell rekrytering kommer uteslutande att handlägga, och ge service till de arbetsgivare som rekryterar denna grupp, säger Mikael Ribbenvik.

De nya enheterna för internationell rekrytering kommer ersätta dagens certifieringsprocess, som redan idag hanterar en stor del av alla arbetstillståndsansökningar till högkvalificerade yrken. Det innebär att certifieringen kommer fasas ut.

Införandet av den nya modellen planeras ske i slutet av 2023. En arbetsgrupp skapas för dialog med näringslivet om införandet av den nya modellen.