Begäran om allmänna handlingar, avtal eller kopior – för dig som är journalist

Här kan du som är journalist begära att ta del allmänna handlingar, avtal och protokoll eller beställa andra kopior.

Observera att det här formuläret bara är till för dig som arbetar inom media. Det finns ett särskilt formulär för dig som är privatperson och vill ha ut handlingar och intyg.


Typ av handling eller dokument:
Typ av handling eller dokument:Avgift för kopior av handlingar

Avgiftsförordningen (SFS 1992:191) reglerar kostnaden för kopior. Migrationsverket tar ut en avgift om kopiorna är på 10 sidor eller fler. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar varje ny sida 2 kronor. Postens avgifter för postförskott och porto tillkommer.

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-04