Aktuell statistik

Här finns statistik både som pdf- och exceldokument. Statistiken uppdateras varje månad.

Ansökningar om asyl

Inkomna ansökningar om asyl
Inlämnade ansökningar fördelade på kön, medborgarskap samt ensamkommande barn. Kvotflyktingar ingår inte.

ExcelExcel           PdfPDF

Avgjorda asylärenden
Beslut per månad samt beslut fördelade efter den sökandes medborgarskap samt beslut som gäller ensamkommande barn. Redovisningen gäller endast beslut som har fattats av Migrationsverket. Kvotflyktingar ingår inte.

ExcelExcel           PdfPDF

Migrationsverkets mottagningssystem

Inskrivna personer

Statistik efter typ av boende, län, kön och ålder. Även statistik för ensamkommande barn.

ExcelExcel           PdfPDF

Kommuner – mottagna och anvisade

Personer mottagna i en kommun

Kommunerna har rätt till statlig ersättning för personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av särskilt ömmande omständigheter, som flyktingar, skyddsbehövande eller som anhöriga till dessa grupper.

Statistiken visar hur många som har tagits emot under året fördelat efter kommun, län, medborgarskap och ålder samt även statistik för kommunmottagna ensamkommande barn.

ExcelExcel           PdfPDF

Personer mottagna i en kommun enligt bosättningslagen

Enligt bosättningslagen anvisar Migrationsverket kommuner för de personer som har fått uppehållstånd, bor i Migrationsverkets boenden och behöver hjälp med bosättning samt kvotflyktingar.

Statistiken visar hur många personer som tagits emot och ska anvisats till varje kommun. Det visar även hur många anvisningar som är pågående samt hur många som avbrutits. Statistiken uppdateras veckovis.

Kommuntal 2018Excel

Kommuntal 2017Excel

Anvisningar till kommuner av ensamkommande barn

Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommuner som ska ansvara för deras boende och omsorg. Här kan du se hur många ensamkommande barn varje kommun hittills har tagit emot i år och hur det står i relationen till måluppfyllelsen. Statistiken uppdateras veckovis.

ExcelExcel           PdfPDF

Arbete

Beviljade arbetstillstånd

Beslut efter yrkesområde, medborgarskap, arbetsområde samt länet där arbetsgivaren är lokaliserad.

Statistiken omfattar beslut fattade av Migrationsverket och de svenska ambassaderna eller konsulaten i utlandet. Personer som haft ett arbetstillstånd och beviljats en förlängning av detta ingår inte.

ExcelExcel           PdfPDF

Uppehållstillstånd

Beviljade uppehållstillstånd
Beslut efter grund till tillståndet och medborgarskap. Statistiken omfattar beslut fattade av Migrationsverket, de svenska ambassaderna eller konsulaten i utlandet samt migrationsdomstolarna.

Siffrorna gäller bara beviljade förstagångsbeslut. Personer som har haft ett uppehållstillstånd och beviljats en förlängning av detta ingår inte.

ExcelExcel           PdfPDF

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.