Statistik 2012

Här finns månadsstatistik för året 2012, både i pdf- och excelformat.

Statistik månad för månad 2012
   
Inkomna ansökningar om asylExcelExcelPdfPDF
Avgjorda asylärendenExcelExcelPdfPDF
Inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystemExcelExcelPdfPDF
Personer mottagna i en kommunExcelExcelPdfPDF
Beviljade arbetstillståndExcelExcelPdfPDF
Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätterExcelExcelPdfPDF

Senast uppdaterad: 12 december 2013