Statistik 2014

Här finns månadsstatistik för året 2014, både i pdf- och excelformat.

Statistik månad för månad 2014
   
Inkomna ansökningar om asylExcelExcelPdfPDF
Avgjorda asylärendenExcelExcelPdfPDF
Inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystemExcelExcelPdfPDF
Personer mottagna i en kommunExcelExcelPdfPDF
Beviljade arbetstillståndExcelExcelPdfPDF
Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätterExcelExcelPdfPDF

Sidan senast uppdaterad: 2015-09-02

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?