Statistik 2015

Här finns månadsstatistik för året 2015, både i pdf- och excelformat.

Statistik månad för månad 2015
   
Inkomna ansökningar om asylExcelExcelPdfPDF
Avgjorda asylärendenExcelExcelPdfPDF
Inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystemExcelExcelPdfPDF
Personer mottagna i en kommunExcelExcelPdfPDF
Beviljade arbetstillståndExcelExcelPdfPDF
Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätterExcelExcelPdfPDF
Statistik 2015
   
Anvisningar till kommuner av ensamkommande barnExcelExcelPdfPDF

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?