Internationella konventioner

Sverige har undertecknat och följer, som flera andra länder, ett antal internationella överenskommelser och konventioner som slutits mellan länderna och med internationella organisationer.

FN:s flyktingkonvention från 1951 definierar vem som är flykting och vilka rättigheter en person på flykt har. Den anses vara en av grundpelarna i skyddet för mänskliga rättigheter och Sverige var ett av de första länderna att underteckna konventionen.​
1951 års flyktingkonventionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnkonventionen, eller som den egentligen heter, FN:s konvention om barnets rättigheter, omfattar bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn under 18 år.
FN:s konvention om barnets rättigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (barnkonventionen)

Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna syftar till ett universellt och verksamt erkännande och bevarande, samt en utveckling av de mänskliga rättigheterna från medlemmar av Europarådet.
Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SFS 1994:1219

1954 års New York-konvention om statslösa personers rättsliga ställning beskriver antagna rättigheter och förmåner för statslösa individer.
1954 års New York-konvention om statslösa personers rättsliga ställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.