Organisationen för att hantera ansökningar om uppehållstillstånd är indelad i olika processer: Att komma till Sverige, Att stanna i Sverige, Att bli svensk medborgare, Att behöva skydd och Att återvända. I processen Boende och stöd hanteras boende och organiserad sysselsättning för asylsökande.

Det är viktigt att de personer som har kontakt med oss får den vägledning och service som de behöver, från att ansökan lämnas in och under hela den process som följer. Vi arbetar för att god service och bemötande ska genomsyra all vår verksamhet. Därför finns också en särskild process för service och bemötande.

Kvalitetsavdelningen ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra processerna.

Regional indelning

Vår operativa verksamhet är organiserad i geografiska regioner: Nord, Mitt, Stockholm, Väst, Öst och Syd. Inom varje region finns enheter som tar emot asylsökande och prövar olika typer av ansökningar om uppehållstillstånd.

I den operativa verksamheten ingår också två nationella avdelningar, förvar och förvaltningsprocess. På förvaren, som är låsta avdelningar, vistas asylsökande och andra utlänningar som ska vara tillgängliga när de ska lämna landet. Förvaltningsprocess hanterar ärenden som har överklagats, företräder Migrationsverket i domstol samt prövar om det finns hinder för en person att återvända.

Den operativa verksamheten leds av en operativ chef.

Migrationsverkets regionindelningPDF

Huvudkontor

Vårt huvudkontor består av ekonomiavdelning, HR-avdelning, internationell avdelning, kommunikationsavdelning, rättsavdelning (inklusive Lifos, Migrationsverkets landinformation), utvecklingsavdelning samt en avdelning för verksamhetsstöd. Huvudkontoret ger ledning, styrning och stöd till det operativa arbetet. Kontoret är placerat i Norrköping.

Fristående funktioner

Generaldirektörens stabschef, internrevisionen, tillsyn och Migrationsverkets fondförvaltning är fristående funktioner som direktrapporterar till generaldirektören.

Migrationsverkets organisationsnummer: 202100-2163

Migrationsverkets officiella e-postadress: migrationsverket@migrationsverket.se

Organisationsschema

Klicka för större bild