Bemötandeombudsmannen

Om en sökande anser sig ha blivit dåligt bemött av någon anställd på Migrationsverket kan han eller hon kontakta bemötandeombudsmannen Marina Bengtsson.

Bemötandeombudsmannen Marina Bengtsson

Bemötandeombudsmannen Marina Bengtsson

Marina Bengtsson tar emot och utreder synpunkter eller klagomål från sökande, hon arbetar också med att utbilda Migrationsverkets personal.

Bemötandeombudsmannen besvarar däremot inte frågor om prövning, beslut eller överklagan i enskilda ärenden. Sådana frågor besvaras av Migrationsverkets kontaktcenter.

Bemötandeombudsmannen har också kontakt med frivilligorganisationer, offentliga ombud, gode män och andra representanter för de sökande.

Här kan du lämna synpunkter på bemötandet från Migrationsverkets sida.Sidan senast uppdaterad: 2020-03-05

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?