Mitä Ruotsin migraatiovirasto tekee?

Migrationsverkets uppdrag – finska

Migraatiovirasto on viranomainen, joka tutkii hakemukset henkilöiltä, jotka haluavat asettua asumaan Ruotsiin tai tulla käymään Ruotsissa tai jotka haluavat hakea turvaa vainoilta tai hakea Ruotsin kansalaisuutta.

Migraatiovirasto tarjoaa pakolaisten vastaanottotoiminnassaan turvapaikkaa hakeville  asunnon ja rahaa ruokaan heidän odottaessaan päätöstä turvapaikka-asiassa. Pakolaisen saatua oleskeluluvan Ruotsissa maksamme valtion korvausta kunnille ja määräkäräjille. Jos turvapaikkaa hakevan hakemus hylätään, migraatiovirasto toimii aktiivisesti palautusasiassa.     

Kun ulkomaalaiselle on myönnetty asumislupa Ruotsissa, etupäässä Ruotsin kunnilla ja maakäräjillä on tehtävänä ulkomaalaisen integrointi Ruotsin yhteiskuntaan.

Last updated: 2017-12-13

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.