Mitäs Mikrasjuunivirasto tekkee

Migrationsverkets uppdrag – meänkieli

Mikrasjuunivirasto on viranomhainen joka arvostellee hakemuksia ihmisiltä jokka haluavat siirtyä Ruothiin, tulla viaerailule, hakea turvaa vainomisesta eli saa ruottin kansalaisuuen.

Pakolaisen vasthaanotossa Mikrasjuunivirasto tarjoaa asyylihakijoile asuntoa ja rahhaa ruokhaan sen aijan kun net oottavat päätöstä asyyliasiassa. Kun pakolainen on saanu luvan jää Ruothiin met maksama valtiolisen korvauksen kunnile ja maakäräjile. Jos asyylihakija saapi kieltheisen päätöksen hakemuksessa se on Mikrasjuunivirasto joka on aktiivinen takashiin muutoksessa. 

Kun ulkomaalaisele on annettu luvan asua Ruottissa se on ensi käessä Ruottin kunnat ja maakäräjät ja Työvälitystoimisto joila on tehtävä ette toimittaa intekrasjuunin ruottin yhteiskunthaan.

Last updated: 2017-12-13

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.