Rätten till likvärdig behandling

Svensk lagstiftning bygger på internationella överenskommelser. Lagar varken ska eller får ha olika konsekvenser för individen beroende på individuella egenskaper. Att aktivt motverka diskriminering är en självklar del i respekten för de mänskliga rättigheterna.

Den svenska diskrimineringslagen reglerar vad som räknas som diskriminering. Hur skyddet mot diskriminering är reglerat i lag hänger samman med i vilket sammanhang diskrimineringen sker och vilken som är grunden för diskrimineringen.

Diskrimineringsgrunder som regleras av lagstiftningen är kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Inom diskrimineringsgrunden funktionshinder ingår till exempel också hälsa och sjukdomar. Du ska till exempel inte få ett sämre bemötande på grund av hiv, andra sjukdomar eller om du är gravid.

På Migrationsverket arbetar vi aktivt med jämställdhet och normkritik för att säkerställa likvärdig behandling.

Migrationsverket har särskilda samordnare för förbättringsarbete i tematiska frågor. Vi har till exempel en samordnare som arbetar specifikt med frågor om kön, könsuttryck och sexuell läggning och en särskild samordnare för barnfrågor.

Migrationsverkets handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016–2018PDF

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.