Migrationsverket logotyp

Migrationsverket deltar i Totalförsvarsövning 2020

Under 2020 och 2021 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Migrationsverket är en av 400 myndigheter, kommuner och andra samhällsaktörer som deltar i övningen.

Totalförsvarsövning 2020

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Öva till­sam­mans för att stärka motstånds­kraften

2020 och 2021 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

Försvarsmakten tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) leder och samordnar TFÖ 2020. Myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet kommer att vara med i övningen. Totalt deltar runt 400 aktörer. Migrationsverket är en av dessa.

Totalförsvarsövningen består av fyra olika aktiviteter som genomförs från och med slutet av 2019 till och med inledningen av 2021. Det som ska övas är bland annat samverkan och ledning mellan centrala, regionala och lokala aktörer. I övningen ingår också att prioritera och fördela resurser, kommunicera samordnad information till allmänheten och att konkret pröva försörjningskedjor mellan de olika aktörerna. Fokus är bland annat på att få samhällsviktiga funktioner, exempelvis kommunikation, energiförsörjning och transporter, att fungera även under mycket svåra förhållanden.

Till­sam­mans försvarar vi landet och de grund­läg­gande värdena

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Sök trovär­diga källor

Stater och olika aktörer använder vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. En del i allas vårt ansvar för totalförsvar är att lära sig mer om källkritik, vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor.

Vi har alla en uppgift om Sverige hotas

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Se filmen om Totalförsvarsövning 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lär dig mer om totalförsvar på Myndigheten för samhällsskydds och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?