Migrationsverkets föreskrifter

Migrationsverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd som kompletterar lagar och regler som verket ska följa. Det är riksdag och regering som har delegerat det uppdraget.

Förteckningen nedan samlar  föreskrifter och allmänna råd som Migrationsverket (MIGRFS) och det tidigare Statens invandrarverk (SIVFS) utfärdat. Vill du veta när en ny föreskrift publicerats kan du prenumerera på dem via RSS.

Föreskrifter på Regeringskansliets webbplats

Från den 1 juli 2016 är det Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) som meddelar föreskrifter om var en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd lämnas in och utreds. Föreskrifter publicerade efter detta datum finns att läsa på Regeringskansliets webbplats.

Regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • MIGRFS 2021:10PDF Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om handlingar som får godtas som pass
 • MIGRFS 2021:9PDF Migrationsverkets föreskrifter om vad som avses med att aktivt delta i en utbildning enligt lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
 • MIGRFS 2021:8PDF Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort
 • MIGRFS 2021:6PDF Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet vid anhöriginvandring.
 • MIGRFS 2021:5PDF Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd
 • MIGRFS 2021:4PDF Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över säkra ursprungsländer
 • MIGRFS 2021:3PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd och arbetstillstånd
 • MIGRFS 2021:2PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter med bemyndigande för utlandsmyndigheter att bevilja arbetstillstånd för en utlänning som ska genomgå företagspraktik eller liknande i Sverige
 • MIGRFS 2021:1PDF Migrationsverkets föreskrifter om arbetstagares uppträdande i vissa fall.
 • MIGRFS 2020:13PDF Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
 • MIGRFS 2020:11PDF Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet för studier inom högre utbildning
 • MIGRFS 2020:9PDF Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
 • MIGRFS 2020:8PDF Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
 • MIGRFS 2020:6PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (10/2014) med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för vissa studerande och för familjemedlemmar i vissa fall.
 • MIGRFS 2020:5PDF Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft.
 • MIGRFS 2020:4PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (MIGRFS 2019:3) med instruktion för verkets personalansvarsnämnd
 • MIGRFS 2020:3PDF Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över kommundelar som ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar
 • MIGRFS 2019:9PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (11/2014) om försörjningskravet för vissa studerande
 • MIGRFS 2019:8PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (10/2015) med ändring i Migrationsverkets föreskrift (11/2014) om försörjningskravet för vissa studenter
 • MIGRFS 2019:7PDF Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Statens invandrarverks föreskrifter (1999:5) om lönenorm m.m. för anställning som au-pair
 • MIGRFS 2019:6PDF Migrationsverkets föreskrifter om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden
 • MIGRFS 2018:7PDF Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över de sysselsättningsområden inom vilka det förekommer säsongsarbete
 • MIGRFS 2018:6PDF Migrationsverkets föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad med lämplig standard enligt 6 c kap. 2 § första stycket 4 utlänningslagen (2005:716)
 • MIGRFS 2018:5PDF Migrationsverkets föreskrifter om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet.
 • MIGRFS 2018:3PDF Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagande av asylsökande m.fl.
 • MIGRFS 3/2017PDF Migrationsverkets föreskrifter om främlingspass och resedokument
 • MIGRFS 8/2015PDF Migrationsverkets föreskrifter om tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige och dokument som intygar att innehavaren är asylsökande
 • MIGRFS 3/2015PDF Migrationsverkets föreskrifter med fastställande av formulär i medborgarskapsärenden
 • MIGRFS 9/2014PDF Migrationsverkets allmänna råd till arbetsgivare angående kontroll av arbetstagares rätt att vistas och arbeta i Sverige.
 • MIGRFS 6/2011PDF Migrationsverkets föreskrifter om uppehållstillståndskort
 • MIGRFS 5/2011PDF Migrationsverkets föreskrifter om handläggning av vissa viseringsärenden
 • MIGRFS 14/2010PDF Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för vissa svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för besök
 • MIGRFS 05/2010PDF Migrationsverkets föreskrifter med fastställande av formulär i medborgarskapsärenden
 • MIGRFS 3/2006PDF Statens invandrarverkets föreskrifter med bemyndigande för vissa utlandsmyndigheter att bevilja uppehålls- och arbetstillstånd åt praktikanter som är medborgare i Estland, Lettland eller Litauen (SIVFS 1994:22)
 • MIGRFS 5/2004PDF Migrationsverkets allmänna råd för att tillämpa förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar (vårdavgiftsförordningen)

Föreskrifter utfärdade av Statens invandrarverk

 • SIVFS 02/1994PDF Statens invandrarverks föreskrifter om kungörande av föreskrifter, allmänna råd och instruktioner
 • SIVFS 02/1992PDF Statens invandrarverks föreskrifter om telefaxhanteringen av personuppgifter.

Sidan senast uppdaterad: 2021-04-22