ሚግራሾንስቨርከት

Migrationsverket – tigrinska

ሚግራሾንስቨከት እቲ ኣብ ሃገር ሽወደን፤ ናይቶም ኣብ ሃገር ሽወደን መጺኦም ክቕመጡ ዚደልዩ፤ ንኽበጽሑ ክመጹ ዚደልዩ፤ ካብ ሓሳረ-መከራ ኣምሊጦም ዑቕባ ንምርካብ ዝሓቱ ወይውን ዜግነት ሃገር ሽወደን ንምቕባል ዚሓቱን ጉዳያት ኩሉ ዚውስን፤ እዚ ቤትስልጣን’ዚ እዩ።

Tjej i gul tröja.

በዚ ቋንቋ ተዳልዩ ዘሎ ሓበሬታ፤ ብዝተወሰነ ደረጃ ጥራይ እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ትደልዩ፤ ብቛንቋ ስዊድን ወይ እንግሊዝ ዝተዳለወ ጽሑፍ ምንባብ ይክኣል እዩ።