ናብ ካልእ ሰብ ምኻድ

Flytta till någon i Sverige – tigrinska

ናብቶም ኣብ ሽወደን ዘለዉ ወለድኻ ወይ ኣዝማድካ ንምኻድ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኪህልወካ የድሊ።ንኣኻ ወይ ንደቅኻ ብኸመይ መገዲ መጠየቕታ ከም እተቕርብ ብተወሳኺ ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል። 

En man och kvinna som ler.