ብዛዕባ ዕቝባ ምሕታት ኣብ ሽወደን ዚገልጽ ፊልም

Filmer om att söka asyl i Sverige – tigrinska

ነቶም ኣብ ሽወደን ዕቝባ ዚሓተቱ ዚምልከቱ ፊልምታት ኣብ´ዚ ኣለዉ፣ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ መስርሓት ሕቶ ዕቝባ ዚገልጹ ዓሰርተ ክልተ ፊልምታት ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም፣ ንኣብነት ሓደ ፊልም። መጽናዕቲ ጕዳይ ዕቝባ ብኸመይ ከም ዚካየድ ይገልጽ፣ እዞም ፊልምታት። ኣብ ሽወደን ከም ሓተትቲ ዕቝባ ክሳብ ዘለኹም። ክትፈልጥዎም ጠቐምቲ ብዛዕባ ዚኾኑ ጕዳያት´ውን ሓበሬታ ይህቡ´ዮም፣

ዑቕባ ምሕታት (Asylutredning)
ዑቕባ ምሕታት (Asylutredning)
ሓባራዊ ሓበሬታ (Gruppinformation)
ውሳኔ (Beslut)
ገንዘብ (Ekonomi)
ጥዕና (Hälsa)
መዋእለ ሕጻናት / ቤት ትምህርቲ (Förskola och skola)
እትቕመጠሉ ቤት (Boende)
ናይ ምምላስ ጉርዕዞ (Återvändande)
ናይ ምምላስ ጉርዕዞ (Familjeåterförening)

እቲ ፊልም ድማ ብሸሞነተ ቋንቋታት ይንበብ።

እዚ ፊልም እዚ ብፒዲኤፍ -ፋይል ጌርካ ክተቀድሖ ትኽእል።

العربية (arabiska)PDF
دری   (dari)PDF
EnglishPDF
Romane arliPDF
Русский (ryska)PDF
Soomaali (somaliska)PDF
SvenskaPDF
ትግርኛ (tigrinska)PDF

Last updated: 2018-02-12

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.