2017-06-08

ብጊዜ ዝተደረተ መቐመጢ ፍቓድ ዘሎካ ሰብ፤ ብምኽንያት ናይ ዑቕባ ኣድላይነት፤ ፍቓድካ ክናውሓልካ ምስ ትደሊ፤ ኣብዚ ምልክታ ክተእቱ ትኽእል ኢኻ።

Här kan du som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov ansöka om förlängning – tigrinska

ኣብ ሃገር ሽወደን ክትጸንሕ ምስ ትደሊ፤ ቅድሚ እቲ ብጊዜ ዝተደረተ ፍቓድካ ዝወድቀሉ ዕለት፤ ናይ መናውሒ ምልክታ ክተእቱ ይግብኣካ። ካብ 3 ኣዋርሕ ንላዕሊ ኣቐዲምካ ምግባር ግን ኣየድልየካን እዩ። እቲ እተቕርቦ ናይ መናውሒ ምልክታ፡ ኣብ ዝተፋለለዩ ቦታታት ናይ ሽወደን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

ሚግራሾንስቨርከት ካብ ዕለት 1 ሰነ 2017 ጀሚሩ፤ ነቲ ንመናውሒ ፍቓድ ዝኣቱ ምልክታታት፤ ኣብዞም ዚስዕቡ ኣብያተጽሕፈት ምቕባል ክጅምር እዩ።

  • Boden
  • Flen
  • Gävle
  • Göteborg
  • Malmö
  • Märsta (Stockholm)
  • Norrköping
  • Sundsvall
  • Västerås
  • Örebro

ቤትጽሕፈት ሚግራሾንስቨርከት ኣበይ ከም ዚርከብ (ብቛንቋታትሽወደንኛን እንግሊዝኛን ጥራይ)

ብዛዕባ ምንዋሕ መቐመጢ ፍቓድ ብምኽንያት ኣድላይነት ዑቕባ፤ ብዝበለጸ ኣንብብ

ግዝያዊ ሕጊ መሰረት ብምግባር ሕቶን መልስን ብዛዕባ ምንዋሕ ግዝያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ