ለርሶ ስዊድን አገር ጥገኝነት ለጠየቁ የሚያገልግል መረጃ፤ እዚህ ታች ቀርባዋል። በዚህ ጽሁፍ ላይ፤ የጥገኝነት ማመልከቻ ካስገቡና፤ ውሳኔ ከተሰጥዎት በኋላ ምን ሊያጋጥም እንደሚችል መረጃዎች ያነባሉ። እዚሁ ጽሁፍ ላይ በተጨማሪ፤ ጥገኝነት ጠያቂ እንደመሆንዎ መጠንም፤ ስለ ስራ፡ ስለ መኖርያ ቤት፡ ስለ ጤና-ጥበቃና ስለ ገንዘብ እርዳታም በተመለከተ፤ ስላልዎት መብትና ግዴታ ማንበብ ይችላሉ።

Aktuellt

  • 2019-04-16

    ጥገኝነት ጠያቂዎች ሂሳብ መክፈል አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል

    በ2019 ዓ. ም ብዙዎቹ የስዊድን ክፍያ አገልግሎት ወኪሎች (Sveriges betaltjänstombud) ሊዘጉ ነው። በዚህ ምክንያት ጥገኝነት የጥየቃችሁ ሰዎች፡ ሂሳባችሁን መክፈል ከባድ ሊሆንባችሁ ይችላል። ስለዚህ የጤና አገልግሎት በምትሹበት ጊዜ፥ አስቀድማችሁ ሂሳቡን እንዴት መክፈል እንዳለባችሁ፥ የጤና አገልግሎት ሰጪውን አካል መጠየቅ ይኖርባችኋል።