ለጥገኝነት ፈላጊዎች የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ

Ekonomiskt stöd för asylsökande – amhariska

ራስን መደገፍ መቻል አስፈላጊ ነገር ነው፡፡ ሰራ ሰርተህ ገንዘብ እያገኘ ካሆነ ወይም ሌላ ምንም ዓይነት ምንጭ ከሌለህ ለስደተኞች ቦርድ የገንዘብ ድጋፍ እንዲደረግልህ ማመልከት ትችላለህ፡፡ የገንዘብ ድጋፉ ብዙ ክፍሎች አሉት፡- የዕለት ወጪ ድጎማ፣ የቆይታ (ምሳሌ - የአልጋ፣ የአፓርትመንት ወዘተ) ወጪ እና ልዩ አበል፡፡

ጥገኝነት ስትፈልግ ለስደተኞች ቦርድ ምን ያህል ገንዘብ ወይም ሌላ ሀብት እንዳለህ መናገር ይኖርብሃል፡፡ የራስህ የሆነ ምንም ዓይነት ሀብት ከሌለህ የዕለት ወጪዎችህን ለመሸፈኛ የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ ይደረግልሃል፡፡

የገንዘብ ገቢህ ሁኔታ ቢቀየር - ለምሳሌ ስራ ብታገኝ ለስደተኞች ቦርድ መናገር ይኖርብሃል፡፡ የራስህን ገቢ ማግኘት ጀምረህ የዕለት ወጪህን መሸፈኛ ደግሞ የምትቀበል ከሆነ ድርጊቱ የወንጀል ድርጊት ይሆናል፡፡ ዕለታዊ አበልዎ በአድራሻ መቀየር ምክንያት ሊለወጥ ይችላል። ስለዚህ ሁሌ አድራሻ ሲቀይሩ አዲሱን አድራሻዎ ለስደተኛ ጽ/ቤት ያሳውቁ።

ውሳኔ በመጠበቅ ላይ ሳለህ ስራ ብታገኝ ማድረግ የሚገባህን ለማወቅ የበለጠ አንብብ፡፡

የዕለት ወጪ ሽፋን የማግኘት መብት በጊዜ የተገደበ ነው

ማመልከቻህ ተቀባይነትን ካላገኘ ወይንም ወደ አገርህ የምትመለስ ከሆነ እና ውሳኔውም የሚተገበር ከሆነ  ወይንም በፍቃደኝነት የምትለቅበት ጊዜ ካበቃ የገንዘብ ድጋፍ የማግኘት መብትህን ታጣለህ፡፡ ይህ ተፈጻሚ የሚሆነው በጎልማሳነት ዕድሜ ላይ ላላችሁ እና ሃላፊነት የምትወስዱላቸው ከ18 ዓመት በታች ያልሆኑ ልጆች ባሌላችሁ ላይ ነው፡፡

የዕለት ወጪ ድጋፍ

የምትኖርበት የስደተኞች ቦርድ መኖሪያ ከምግብ ጋር ወይንም መኖሪያ ከምግብ ውጪ መሆኑን በማየት የሚደረገው የዕለት ወጪ ሽፋን ይለያያል፡፡

የዕለት ወጪ ድጋፍ የምታገኘው ከስደተኞች ቦርድ ከሆነ ገንዘብ ከሚቀመጥልህ አካውንት ጋር የተገናኘ የባንክ ካርድ ይሰጥሃል፡፡

መኖሪያ ከምግብ ጋር የሚሰጥበት የዕለት ወጪ ድጋፍ፡-

 • 24 ክሮ/ ለብቻቸው ለሚኖሩ ጎልማሶች
 • 19 ክሮ/ የቤት ወጪያቸውን ለሚጋሩ ጎልማሶች ለየግላቸው
 • 12 ክሮ/17 እና ከዚያ በታች ዕድሜ ላላቸው ህጻናት

ምግብ አብሮ ከመኖሪያ ጋር የማይሰጥበት የዕለት ወጪ

 • 71 ክሮ/ለብቻቸው ለሚኖሩ ጎልማሶች
 • 61 ክሮ/የቤት ወጪያቸውን ለሚጋሩ ጎልማሶች ለየግላቸው
 • 37ክሮ/ከ 0–3 ዓመት ለሆኑ ህጻናት
 • 43 ክሮ/ ከ 4–10 ዓመት ለሆኑ ህጻናት
 • 50/ክሮ/ከ 11–17 ዓመት ለሆኑ ህጻናት

ከሁለት ልጆች በላይ ያላቸው ቤተሰቦች ለመጀመሪያዎቹ ሁለት ልጆች የየዕለቱን የወጪ ድጋፍ የሚያገኙ ሲሆን ለተቀሩት ልጆች ደግሞ የየዕለቱን የወጪ ሽፋን ግማሹን የሚያገኙ ይሆናል፡፡

ከምግብ ውጪ የዕለት ወጪው ድጋፍ ለልብስ፣ ለጫማ፣ ለጤና ክብካቤ እና መድሃኒት፣ የጥርስ ክብካቤ፣ የመጸዳጃ ቤት ግብዓቶች፣ ሌላ ሸቀጣ ሸቀቶች እና ለመዝናኛ የሚሆኑ ወጪዎችን የሚሸፍን መቻል አለበት፡፡

የዕለት ወጪው የሚከተሉትን ከሆናችሁ ሊቀነስ ይችላል

 • ማንነተህን ለመግለጽ ፈቃደኛ የማትሆን ከሆነ
 • ራስን በመሰወር ለጥገኝነት የሚደረገውን ምርመራ የምታጓትት ከሆነ
 • ማመልከቻህ ተቀባይነት ካላገኘ ወይንም ወደ ሀገርህ እንድትመለስ ተወስኖ አንተን ለመመለስ በሚደረገው ስራ ላይ የማትተባበር ከሆነ

ልዩ አበል

በዕለት ወጪ ድጋፍ ሊሸፈን ያልቻለ ከፍተኛ ፍላጎት ካለህ ልዩ አበል እንዲሰጥህ ማመልከት ትችላለህ፡፡  ስለፈለከው ዕቃ ወይንም የአገልግሎት ዓይነት ያደረብህን ፍላጎት ማረጋገጥ የሚኖርብህ ሲሆን መክፈል አለመቻልህንም ማስረዳት አለብህ፡፡ ለምሳሌ መነጽር፣ ህጻን ማቀፊያ ወይን የሚሞቅ የክረምት ጫማ፡፡ የስደተኞች ቦርድ ለፍላጎትህ የግል ምዘና ያደርጋል፡፡

ፍላጎትህን ለማሟላት ከሚሆንህ ዕቃ ውስጥ ልታገኘው የምትችለው በዋጋው ርካሽ የሆነውን ብቻ ነው፡፡

ወደ ስደተኞች ቦርድ እንድትመጣ ስትፈለግ ለምሳሌ - ስለ ጥገኝነት ጥያቄህ ለማጣራት፣ ከተቀበለህ የአስተዳደር ሰራተኛ ጋር ለመገናኘት ወይንም በቡድን በሚካሄዱ ኩነቶች ላይ እንድትሳተፍ ሲፈለግ የጉዞ አበል የምታገኝ ይሆናል፡፡ ከምታገኘውን የአስተዳደር ሰራተኛ  ጋር ስለዚህ ጉዳይ ተነጋገር፡፡

ለጎልማሶች የሚሆን የማመልከቻ ቅጽ፣ የቅጽ ቁጥር  Mot78PDF
ጎልማሶች ለልዩ አበል ቅጽ የሚሞሉት እንደዚህ ነው (በእንግሊዝኛ)

በዕድሜያቸው ገና የሆኑ ሰዎች የሚሆን የማመልከቻ ቅጽ፣ የቅጽ ቁጥር Mot79PDF
በዕድሜያቸው ገና የሆኑ ሰዎች ለልዩ አበል ቅጽ የሚሞሉት እንደዚህ ነው (በእንግሊዝኛ)

ከጎናቸው ማም ለሌለ ህጻናት እና ወጣቶች የሚሆን የማመልከቻ ቅጽ፣ የቅጽ ቁጥር Mot72PDF

የመኖሪያ ቤት ወጪ ድጋፍ

ስራ ካገኘህ ወይንም ስራ የሚሰጥህ ሰው ካገኘህ ለመኖሪያ ቤት ወጪ ማመልከት ትችላለህ፡፡ ይህ ማለት ያገኘኸው ስራ ከሶስት ወር የቅጥር ጊዜ የሚበልጥ ከሆነ እና የምትሄድበት ቦታ ላይ የስደተኞች ቦርድ ሊሰጥህ የሚችለው መኖሪያ ቤት ከሌለ ነው፡፡ የመኖሪያ ቤት ወጪ ድጋፍ -

 • 850ክሮ/ለቤተሰዎች በወር
 • 350ክሮ/ለአንድ ሰው በወር

ስለ ገንዘብ ድጋፍ ያለ ውሳኔ

የስደተኞች ቦርድ ስለ ገንዘብ ድጋፍ ውሳኔ ሲሰጥ ስለ ውሳኔው እናሳውቅሃለን፡፡

 • በተቀበለህ የአስተዳደር ሰራተኛ በኩል
 • በተለምዶ ቀላል ማሳወቂያ በሚባለው በኩል

ቀላል ማስታወቂያ ማለት የስዊድን የፍልሰት ቦርድ የውሳኔ ማስታወቂያዎችን እርሶ በሰጡት አድራሻ መሰረት በፖስታ ሲልክሎት ማለት ነው፡፡ በሚቀጥለው ቀን ውሳኔ እንደተላለፈ የሚገልጥ ደብዳቤ በዛው አድራሻ ላይ ድጋሚ እንልካለን፡፡ ይህንን የምናደርገው ስህተቶችን ለመቀነስ ሲባል ነው፡፡ በዚህ መንገድ የፍልሰት ቦርዱ የውሳኔውን ማስታወቂያ ማስታወቂው ከተላከ ከሁለት ሳምንት በኃላ እንዳገኙት ያስባል (መረጃ ደርሶታል)፡፡ ከዚያ በኃለ ይግባኝ ለማለት ሶስት ሳምንት አለዎት፡፡

የሰጡንን አድራሻ ልንጠቀምበት ካልቻልን እና ስዊድን ውስጥ የተመዘገቡ ከሆነ የውሳኔውን ደብደቤ እና የቁጥጥር ደብዳቤውን መጀመሪያ ተመዝግበው ወደነበረበት አድራሻ እንልካለን፡፡

በተጨማሪም የፖስታ ሳጥኖን ሁል ጊዜ ማየቱን አይርሱ፡፡

ይግባኝ መጠየቅ ከፈለግህ

ያንተን የወጪ ድጋፍ በተመለከተ የስደተኞች ቦርድ ስህተት ሰርቷል ብለህ ካሰብክ ውሳኔውን አስመልክቶ ይግባኝ መጠየቅ ትችላለህ፡፡ እንዲህ ዓይነት ጉዳይ ሲገጥምህ የይግባኝ ጥያቄህን ውሳኔውን ከሰማህ (ካሳወቁህ) በኋላ ባሉ የሶስት ሳምንት ጊዜያት ውስጥ ወደ ስደተኞች ቦርድ ይዘህ መቅረብ ይኖርብሃል፡፡ የስደተኞች ቦርድ የይግባኝ ጥያቄህን ተመልክቶ ውሳኔውን ካልቀየረ የይግባኝ ጥያቄህ ጉዳይህን በድጋሚ ሊመለከት ወደሚችል የህግ የፍርድ ቤት አስተዳደር ያስተላልፈዋል፡፡ የህግ የፍርድ ቤት አስተዳደር የይግባኝ ጥያቄህን ውድቅ ካደረገው ለይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት (kammarrätten) ማመልከት ትችላለህ፡፡

የይግባኝ ጥያቄ የምታቀርብ ከሆነ ማድረግ ስላለብህ ነገሮች በደንብ አንብብ

ስለ ዕለት ወጪህ ድጋፍ ወይም ሌሎች አበሎችን በተመለከተ ጥያቄ ካለህ

ለጥገኝነት ፈላጊዎች የሚደረገውን የገንዘብ ድጋፍ በተመለከተ አጠቃላይ ጥያቄ ካለህ ወደ ስደተኞች ቦርድ መደወል ትችላለህ፡፡ ጥያቄህ ግን የራስህን የወጪ ድጋፍ በተመለከተ ከሆነ ወደ ተቋሙ መምጣት ይኖርብሃል፡፡ የስደተኞች ቦርድ ሰራተኞች ስለ ህጎቹ ሚስጥራዊነት ሲባል ይሄንን በስልክ ማውራት አይችሉም፡፡ ወደ ተቋሙ ስትሄድ የ LMA ካርድህን ይዘህ ሂድ፡፡

Last updated: 13 September 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.