The Swedish Migration Agency logotype

የቤተሰብ መልሶ መሰባሰብ

Familjeåterförening – amhariska

እንደ “ፖለቲካ ጥገኛ” ወይም “አማራጭ-ከለላ-ፈላጊ ሰው” “ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ” ወይም “ግዚያዊ የመኖሪያ ፈቃድ” አግኝተው ከሆነና፥ እንዲሁም “ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ” ለማግኘት ጥሩ ዕድል ያለዎት ሆነው ከተገመቱ፥ ቤተሰብዎን ወደ ስዊድን የማምጣት መብት ሊኖርዎት ይችላል።

ቤተሰብዎን በራስዎ ኢኮኖሚያዊ ችሎታ የማስተዳደር ግዴታን ሟሟላት የሚገባዎት እንደ ሆነ ሁሉ፥ አንድ የተወሰነ ደረጃን የሚያሟላ የመኖርያ ቤትም እንዲኖርዎት ያስፈልጋል።

ማን የቤተሰብ መልሶ መገናኝት መብት ሊኖረው ይችላል?

የሚከተሉትን ነጥቦች ያሟሉ ከሆነ ቤተሰብዎ ወደ ስዊድን ለመምጣት የመኖሪያ ፈቃድ መጠየቅ ይችላል።

 • ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ያሎት ከሆነ
 • እንደ “ፖለቲካ ጥገኛ” ወይም “አማራጭ-ከለላ-ፈላጊ” ሰው፥ “ግዚያዊ የመኖሪያ ፈቃድ” አግኝተው ከሆነና “ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ” ለማግኘት ጥሩ ዕድል ያለዎት ሆኖ ከተገመተ ነው።

የቤተሰብ መልሶ መገናኝት፣በግዜ የተወሰነ የመኖሪያ ፈቃድ ላላችሁ “የፖለቲካ ጥገኞች” ወይም “አማራጭ-ከለላ-ፈላጊዎች” ለሆናቹ

ስዊድን ውስጥ፥ እንደ ፖለቲካ ጥገኛ ወይም አማራጭ-ከለላ-ፈላጊ ሰው፥ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ወይም ግዚያዊ የመኖሪያ ፈቃድ ይዘው ከሆነ፣ ቤተሰቦችዎ ወደ ’ዚህ አገር መጥተው ከእርስዎ ጋር እንዲኖሩ ማድረግ የሚቻልበትን አግባብ ብዙ ነገሮች ይወስኑታል። መጀመሪያ እርስዎ ራስዎ የአገልግሎት ግዜው የጸና የመኖሪያ ፍቃድ ሊኖርዎት ይገባል። ይህም ማለት፡ የመኖሪያ ፈቃድዎ አገልግሎት ግዜ በመውደቁ ምክንያት፥ የአገልግሎት ግዜው እንዲራዘምሎት ለስደተኞች ጉዳይ ጽ/ ቤት ማመልከቻ አስገብተው ከሆነ፣ ከሁሉ አስቀድሞ ጽ/ቤቱ በቀጣይነት ስዊድን ውስጥ የመኖሪያ ፈቃድ የማግኘት መብት ያልዎት መሆንዎን ይወስናል ማለት ነው። በጥገኝነት መቆየትዎ ወይም ከዚህ በፊት የመኖሪያ ፈቃድ የነበርዎት መሆንዎ ብቻ፥ በቂ ምክንያት ሊሆን አይችልም።

የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ ቤት፥ የአገልግሎት ግዜው የጸና የመኖሪያ ፈቃድ ያልዎት መሆንዎን ካጣራ በኋላ፥ አኛም የቤተሰብዎን የመኖሪያ ፈቃድ ማመልከቻ መመርመር እንጀምራለን። የስደተኞች ጉዳይ ጽቤት፥ መጀመሪያ የእርስዎን የፈቃድ ማራዘሚያ ማመልከቻ በመመልከት፥ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ሊያገኙ የሚችሉበት ማለፊያ ሁኔታዎች ይኖሩ እንደሆን ያጣራል። ”የፖለቲካ ጥገኛ” ወይም “አማራጭ-ከለላ-ፈላጊ” የተባላችሁ ሁሉ፣ ከለላ የሚያስፈልጋችሁ መሆናችሁን የሚገልጽ የደረጃ-መግለጫ (statusförklaring) ተሰጥቷችኋል። ለመነሻ ያህል፥ ይህ የደረጃ-መግለጫ የተሰጠዎተ ከሆኑ፥ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ የማግኘት ጥሩ ዕድል የሚኖርዎት መሆኑን፥ ሊያመላክትዎ የሚችል አንድ ጠቋሚ ነው። በአንፃሩ ቀድሞ የነበርዎትን ”የከለላ- ደረጃ፥ (skyddsstatus) ሊያስቀሩ የሚችሉ መረጃዎች ከመጡ ግን ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ማግኘት ይችላሉ ብሎ በእርግጠኛነት መናገር አይቻልም። ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ማግኘት የሚችሉበት ጥሩ እድሎች መኖራቸው ሲታመንበት፥ የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ ቤት፥ የቤተሰብዎን ማመልከቻ መመልከት ይጀምራል፣ እርስዎም፥ ቤተሰብዎችዎ ወደ ስዊድን እንዲመጡ ሟሟላት የሚጠበቅብዎትን ቀሪዎቹን ግዴታዎች የተሟሉ መሆናቸውንያጣራል።

በግዜ የተወሰነ የመኖሪያ ፈቃድ ይዘው ወደ እርስዎ መምጣት የሚችሉት፣ የቅርብ ቤተ ሰብዎ ብቻ ናቸው

እንደ ቤተሰብ የሚቆጠሩት ባለቤትዎ፥ በሕግ የታወቁ የኑሮ ጓደኛዎ ወይም አብሮ ነዋሪ እና ከ18 ዓመት ዕድሜ በታች ያሉ ልጆችዎ ናቸው። ከ18 ዓመት ዕድሜ በታች የሆናችሁ ወጣቶች፥ ወላጆቻችሁ እንደ ቅርብ ቤተ-ሰብ ይቆጠራሉ። የተለየ ሁኔታ ሲኖር፥ ሌሎች የቤተ-ሰብ አባላትም የመኖሪያ ፈቃድ ሊያገኙ የሚችሉበት ዕድል ይኖራል። ለምሳሌ ከ18 ዓመት ዕድሜ በላይ የሆኑ ልጆች ናቸው። ይህ ሁኔታ የሚመለከተው፥ ግዚያዊ የመኖሪያ ፈቃድ የያዛችሁትን “የፖለቲካ ጥገኛ” ወይም “አማራጭ-ከለላ-ፈላጊ” የሆናችሁትን ነው።

ቤተ-ሰቦችዎ የሚሰጣቸው የመኖሪያ ፈቃድ የሚኖረው የአገልግሎት ርዝመት፥ የእርስዎ ፍቃድ የአገልግሎት ዘመን እስከሚያበቃበት ዕለት ድረስ ነው። ይህም ማለት ለምሳሌ፡ የእርስዎ የመኖሪያ ፈቃድ አገልግሎት ዘመን አምስት ወሮች ብቻ የቀሩት ቢሆን፥ ቤተ-ሰቦችዎ የሚያገኙት የመኖሪያ ፈቃድም፥ የአምስት ወሮች የአገልግሎት ዘመን ነው የሚኖረው።

ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ካለዎት፥ ጋብቻ ሊያደርጉላት/ለት ወይም አብረው ሊኖሩት/ሯት ያቀዱት/ዷት ሰው ስዊድን ውስጥ ለመኖር፥ የመኖሪያ ፈቃድ ማመልከቻ ማስገባት ይችላል ወይም ትችላለች።. የቅርብ ቤተ-ሰብዎ ያልሆኑ ሌሎችም እርስዎን ብለው ወደ ስዊድን መምጣት ይችላሉ።

መተዳደሪያህን የመቻል ግዴታ

የቤተሰብ መልሶ መሰባሰብ መብትዎ ከተከበረ መተዳደሪያዎን የመቻል ግዴታ (forsörjningkrav) በሚባለው ደንብ ሊመለከቶት ይችላል። ይህም ማለት ራሶንና ቤተሰቦን የማስተዳደር ኢኮኖሚያዊ አቅም ሊኖሮት ይገባል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ቤተሰብዎ ስዊድን ሲመጣ የሚገባበት ደረጃውን የጠበቀና የቤተሰቡን ብዛት የሚመጥን የመኖሪያ ቤት ሊኖርዎት ይገባል።

የእርሶ መተዳደሪያ

ራስዎንና የመኖሪያ ፈቃድ የሚጠይቀውን ቤተሰብ አባላትን የሚያስተዳድሩበት በቅጥር መልክ የሚያገኙት ቋሚ ገቢ ያልዎት መሆኑን ማሳየት ይጠበቅቦታል። በቅጥር መልክ የሚገኝ ገቢ የሚባሉት የሚከተሉት የገቢ ምንጮች ናቸው።

 • ከሥራ የሚገኝ ደሞዝ
 • ለሥራ አጥነት የሚሰጥ ድጎማ
 • ለሕመምተኛ የሚከፈል ገንዘብ
 • በስራ የተገኘ የጡረተኛ ደሞዝ

እርስዎ ራስዎንና እዚህ ያሉት ቤተሰብዎን፥ እንዲሁም የመኖሪያ ፈቃድ የጠየቁትን ቤተሰቦችዎን፥ ለሁለት ዓመት ያህል ማስተዳደር የሚችል ከፍተኛ ሃብትና ንብረት ካልዎት፥ ቤተ-ሰብን የማስተዳደር ግዴታ እንዳሟሉ ይቆጠራሉ።

የእርሶ ገቢ

መተዳደሪያህን የመቻል ግዴታን ለመወጣት ገቢዎ ምን ያህል መሆን እንዳለበት የሚወሰነው በቤተሰቡ አባላት ብዛትና ለሚኖሩበት መኖሪያ ቤት በሚከፍሉት ወጪ ነው። ከገቢዎ ላይ የመኖሪያ ቤቱ ወጪ ከተነሳለት በኋላ (ኖርማልቤሎፕ) በቂ ገንዝብ እንዲቀርዎት ያስፈልጋል። ይህም ማለት በየወሩ የመኖሪያ ቤት ወጪ ከከፈሉ በኋላ ቀሪው ገንዘብዎ ለቀለብ፥ ለአልባሳት፥ ለንጽሕና፥ ለቴሌፎን፥ ለኤሌክትሪክ፥ ለመድህንና ለሌሎች ጥቃቅን ጊዜያዊ ወጪዎች የሚበቃ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው።

የ2021ቱ በቂ ገንዝብ (ኖርማል ቤሎፕ)

 • 5 016 ክሮነር ለአንድ ብቸኛ ዐዋቂ ሰው
 • 8 287 ክሮነር በአንድ ቤት ለሚኖሩ ባልና ሚስት ወይም አብሮ-ነዋሪዎች
 • 2 662 ክሮነር ለልጅ፥ 6 ዓመት እስኪሞላው ድረስ
 • 3 064 ክሮነር ለልጅ፥ 7 ዓመት ወይም ከዛ በላይ ለሆነ

የመኖሪያ ቤትዎ

የቤተሰብዎን አባላት ብዛት የሚመጥንና ደረጃውን የጠበቀ መኖሪያ ቤት እንዲኖርዎት ያስፈልጋል። ልጅ የሌላቸው ሁለት ዐዋቂውች፥ ቢያንስ አንድ ክፍል ከኩችና ወይም የማብሰያ ቦታ ያለው ከሆነ በቂ ቤት ሊባል ይችላል። ልጆች ካሉ ግን ክፍሎቹ በዛ ማለት አለባቸው። ሁለት ልጆች አንድ መኝታ ቤት ሊጋሩ ይችላሉ።

ቤትን ከተከራይ መከራየት ችግር የለውም፥ ይሁን እንጂ የኪራይ ውሉ የአከራዩን፥ የባለቤቶች ማኅበርን ወይም የኪራይ ጉዳይ ጽ/ቤትን ዕውቅና ይሁንታ ያገኘ መሆን ይኖርበታል።

ቤቱ የቤተሰብዎ አባላት ስዊድን ውስጥ ከገቡበት ዕለት ጀምሮ ሊኖሩበት የሚችል መሆን አለበት።

ቤተ-ሰብን ከማስተዳደር ግዴታ ነፃ ስለ መሆን

ከታች የተጠቀሱት ከተሟሉ ቤተ-ሰብ የማስተዳደርና የመኖሪያ ቤት ግዴታዎች አይመለከቶትም ፣

 • ዕድሜህ ከ18 ዓመት በታች ከሆነ፣
 • የፖለቲካ ጥገኛ ወይም አማራጭ-ከለላ-ፈላጊ ከሆኑና እርስዎ የመኖሪያ ፈቃድ ወይም ”የከለላ-ደረጃ” ባገኙ፥ የሶስት ወር ግዜ ውስጥ ቤተ-ሰቦዎችዎ ማመልከቻ ካስገቡ፣ ወይም
 • ቤተ-ሰብዎችዎ ከ19 ኦክቶበር 2019 በፊት ማመልከቻ ካስገቡ፣ እና እርስዎ እንደ የፖለቲካ ጥገኛ ወይም አማራጭ-ከለላ-ፈላጊ ግለ ሰብ፥ የመኖሪያ ፈቃድ ካልዎ፥ እና የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት ከ24 ኖቬምበር 2015 በኋላ ማመልከቻ ያስገቡ መሆን ይኖርብዎታል።
 • የመኖሪያ ፈቃዱን ለማራዘም ማመልከቻ ያስገባ አንድ የቤተ-ሰብ አባል ሲኖር።

ቤተ-ሰብ የማስተዳደርና የመኖሪያ ቤት ግዴታዎች ነፃ የሚሆኑት፥ ከአውሮፓ ሕብረት አገሮች ውጭ፥ በሌላ ቤተ-ሰቡ የተለየ ትስስር የፈጠረበት አገር ውስጥ መልሶ የመገናኘት ዕድል በማይኖርበት ግዜ ብቻ ነው። እርስዎና ቤተ-ሰብዎ ለረጅም ግዜ አብራችሁ የኖራችሁና በጣም የዳበረ ግንኙነት ያላችሁ መሆናችሁ ሲታመንበት ነው።

የቤተሰብ አባላት መሐል ስላለው ዝምድና ሰለ'መተዳደሪያህን መቻል' ግዴታ የሚሞላው ቅፅ

የቤተሰቦችዎ አባላት ስዊድን መጥተው ከእርሶ ጋር ለመኖር የመኖሪያ ፋቃድ ማመልከቻ ሲያስገቡ በቤተሰብ አባላት መሐል ስላለው ዝምድና የሚገልጹበት አንድ ቅፅ ወይም ፎርም ይደርሶታል። የ'መተዳደሪያህን መቻል' ግዴታ የሚመለከቶትከሆነ ደግሞ ራስዎንና የመኖሪያ ፈቃድ የጠየቁትን የቤተሰብ አባላትን ማስተዳደር የሚችል ገቢ እንዳልዎትና የሚመጡትን የቤተሰብ አባላት ማኖር የሚችል ብቃት ያለው ደረጃውን የጠበቀ መኖሪያ ቤት ማዝጋጀታትዎን ማሳየት ይኖርቦታል። በቅፅ ላይ የሚሞሉት መልስ የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት (ሚግራሽንቫርኬት) በቤተስብዎችዎማመልከቻ ላይ ለሚኖረው ግምት ጠቀሜታ እንዳለው ሁሉ በተሰጥዎት የጊዜ ገደብ ውስጥ ቅፁን ሞልተው መላክም አስፈላጊ ነው።

መተዳደሪያ የመቻልና የመኖሪያ ቤት የማዝጋጀት ግዴታን የማያሟሉ ከሆነ ቤተሰቦችዎ ያስገቡት የመኖሪያ ፈቃድ ጥያቄ ውድቅ ይሆናል።

ቋሚ ሥራና ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የመኖሪያ ቤት ኮንትራትከሌልዎት፥ የቤተሰቦችዎን ጥያቄ በምንመለከትበት ወቅት የ'መተዳደሪያህን መቻል' ግዴታ ማሟላትዎን እንዲያሳዩን እንደገና ልንጠይቅዎት እንችላለን።

ማመልከቻን በጊዜ ማስገባት አስፈላጊ ነው

ቤተሰቦችዎ፥ እርስዎ ፈቃድ ካገኙበት ጊዜ በሶስት ወራት ውስጥ የመኖሪያ ፈቃድ ጥያቄ ካስገቡ የ'መታዳደሪያህን መቻል' ግዴታ ማሟላት አይመለከቶትም። ስለዚህ ማመልከቻውን በማለፊያ ጊዜ ውስጥ ጠቃሚ ነው።

ማመልከቻው በፍጥነት መድረሱን ዕርግጠኛ ለመሆን የበለጠው መንገድ እርስዎ ራሱዎ የቤተሰቦችዎን ማመልከቻ በኢንተርኔት ድረገፅ ቢያስገቡ ነው። በቤተሰቦችዎ ፈንታ እርስዎ ማመልከቻውን የሚያስገቡ ከሆነ የውክልና ሥልጣን እንዲኖሮት ያስፈልጋል። የስደተኞች ጽ/ቤት፥ ማመልከቻውን ከመዘገበው በኋላ ቤተሰቦችዎ የስዊድንን ኤምበሲ ወይም ቆንስላ ጽ/ቤት ለመጎብኘት ቀጠሮ እንዲይዙ ይጠየቃሉ።

የቤተሰቦችዎን ማመልከቻ በኢንተርኔት ድረገፅ ለመላክ በዚህ ይሂዱ

በቤተሰቦችዎ ፈንታ ማመልከቻ ስለማስገባት ተጨማሪማብራሪያ ያንብቡ

የውክልና ሥልጣን ምንድን ነው?

የውክልና ሥልጣን፥ አንድ አመልካች ሌላን ሰው በእሱ/ሷ ፈንታ እንደ እሱ/ሷ ሆኖ ጉዳዮችን እንዲፈጽምለት በጽሁፍ መብት የሰጠበትና በፊርማው ያረጋገጠው ሰነድ ነው። አንድ የውክልና ሥልጣን፥ ለምሳሌ አንድ ሰው ለሌላ ሰው ማመልከቻ እንዲያስገባለት፥ ለውሳኔ ምክንያት የሆኑትን ነጥቦች እንዲወስድ ወይም ውሳኔውን ይግባኝ እንዲልለት መብት የሚሰጥ ሊሆን ይችላል። የውክልና ሥልጣን በውክልና ሰጪው የተጻፈ መሆን ይኖረታል፥ እንዲሁም የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት በጠየቀ ጊዜ ዋናውን ቅጂ ማቅረብ መቻል ያስፈልጋል።

የውክልና ሥልጣን ለሌላ ሰው ሲሰጡ ለስደተኞች ጉዳይ ጽ/ ቤት አንድ ደብዳቤ ይጽፋሉ

 • የውክልና ሥልጣን መሆኑ
 • የውክልና ሰጪው ሥም፥ ዕድሜና አድራሻ
 • ውክልና ተቀባዩ እንዲያከናውን የተሰጠው መብት
 • የውክልና ተቀባዩ ሥም፥ ዕድሜና አድራሻ
 • የውክልና ሰጪው ፊርማ
 • ደብዳቤው ውስጥ የውክልና ሥልጣኑ መቼ፥ የትና ለማን እንደተሰጠ የሚያሳይ ፊርማ የሰፈረበት መሆን አለበት።

ማመልከቻውን ተከታተል

ቤተሰብዎ ማመልከቻ ካስገቡ በኋላ የዶሴ ቁጥር ወይም የጉዳይ ቁጥር (ärendenummer) ይሰጣቸዋል። በዚህ ቁጥር አማካይነት፥ ማመልከቻው በስደተኞች ጽ/ቤት መመዝገቡንና ውሳኔም ተሰጥቶት እንድሆን በድረገፅ መከታተል ይቻላል።

ማመልከቻውን ተከታተል

Last updated: 24 February 2021

Was the information on this page helpful to you?