የስደተኛ ፈቃድ ለተሰጣቸው ሰዎች የመኖሪያ ፈቃድ ስለመስጠት

Uppehållstillstånd för dig som har fått status som flykting – amhariska

የስደተኛ ፈቃድ ከተሰጣችሁ ለሦስት ዓመት የመኖሪያ ፈቃድም ይሰጣችኋል፡፡ በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ራሳችሁን ማስተዳደር ከቻላችሁ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ሊሰጣችሁ ይችላል፡፡

ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃዳችሁ በስዊድን ሀገር ውስጥ ለሦስት ዓመታት ለመኖር እና ለመሥራት የሚያስችል መብት ይሰጣችኋል፡፡ በእነዚህ ዓመታት ውስጥ እንደ ማንኛውም ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ እንደተሰጠው ሰው ሕክምና የማግኘት ተመሳሳይ መብት አላችሁ፡፡

የመኖሪያ ፈቃድ እንዳላችሁ የሚያሳይ የመኖሪያ ፈቃድ ካርድ ይሰጣችኋል፡፡ ይህ ካር መታወቂያ ወረቅት ወይም የጉዞ ዶክመንት አይደለም፡፡ የመኖሪያ ፈቃዳችሁ ቀነ ገደብ እስካላለፈ ድረስ ከሀገር መውጣትም መግባትም ትችላላችሁ ነገር ግን ከስዊድን ውጪ  ጉዞ የሚያደርጉ ከሆነ ወደ ስዊድን እንደገና ለመግባት ሕጋዊ የሆነ ፓስፖርት እና የመኖሪያ ፈቃድ ካርድ እንዲኖራችሁ ግድ ይላል፡፡

ስለ የመኖሪያ ፈቃድ ካርድ ተጨማሪ አንብቡ፡፡

በሕዝብ ምዝገባ ዶሴ ላይ መመዝገብ

ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ ሲቀበሉ በስዊድን ግብር ኤጄንስ ውስጥ በሚገኘው የሕዝብ መመዝገቢያ ዶሴ (ስካተቨርከት) ላይ በተቻለ ፍጥነት መመዝገብ አለብዎ፡፡  ስዊድንኛ ለስደተኞች (ኤስ ሴፍ አይ) የሚለውን ትምህርት ከመማራችሁ በፊት መመዝገብ ይርባችኋል እንዲሁም ስትመዘገቡ የስዊድን ማህበራዊ ጥበቃ ሲስተም የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ መሆን አለብዎ፡፡ አንድ ጊዜ በሕዝብ መመዝገቢያ ዶሴ ላይ ከተመዘገባችሁ በኋላ የሰዊድን የመታወቂያ ዶክመንት ታገኛላችሁ፤ ይህም አስፈላጊ ነው ለምሳሌ  የባንክ አካውን ለመክፈት፡፡  

በስዊድን የሕዝብ መመዝገቢያ ዶሴ ላይ ለመመዝገብ ወደ ስዊድን ግብር ኤጀንሲ በመሄድ መመዝገብ ይኖርባችኋል፣ ኤጀንሲውም አድራሻዎትን፣ የትዳር ሁኔታችሁ  (ያገቡ ወይም ያላገቡ እንደሆነ)፣ ዜግነታችሁን  እና የትውልድ  ቦታ  ይመዘገባል፡፡  ወደ ግብር ኤጀንስ ሲሄዱ  የመኖሪያ ፈቃድ ካርዶን  እና ሕጋዊ የሆነ መታወቂያ ማምጣት ይኖርባችኋል፡፡  መታወቂያዎ በስዊድን የስደተኞች ኤጀንሲ የተያዘ እንደሆነ ቅጂ እንዲሰጥዎ መጠየቅ ይችላሉ፡፡   ቅጂው ከዋናው ጋር አንድ እደሆነ ቅጂውን በሚሰጠው ሰው መፈረም አለበት፡፡ የሚያረጋግጠውም ሰው ስሙን በትክክለኛው ፊደል (ካፒታል ሌተር) መጻፍ እና ስልክ ቁጥሩን ማስቀመጥ ይኖርበታል፡፡

በሕዝብ  ምዝገባ ላይ የስዊድን ታክስ ኤጄንስ መረጃ (ባእንግሊዝኛቋንቋ)external link, opens in new window

የመቋቋሚያ ድጋፍ እርምጃዎች

በቅርቡ የመኖሪያና የሥራ ፈቃድ ያገኛችሁ፥ እዚህ ሥራ ለመስራት መብት ኣላችሁ፤ ወደ ሥራው ዓለም ለመግባት ደረጃ የሚያስችል መቋቋሚያ ድጋፍ የማግኘት መብትም አላችሁ። የመቋቋሚያ ድጋፍ፥ ከሚሰጠው ዕርዳታ ውስጥ የስዊድንኛ ቋንቋ መማርን፥ ወደ ሥራው ዓለም ወደ መግባት ደረጃ የሚያደርሱና ራስን መቻልን የመሳሰሉ እንቅስቃሴዎች ይገኙበታል። የመቋቋሚያ ድጋፍን የመስጠትና ሥራ የማፈላለጉ ኃላፊነት ያለው ባለ ስልጣን፤ የስዊድን የሥራና ሠራተኛ አገናኝ ተቋም (Arbetsförmedlingen) ነው።

ተጨማሪ መረጃ የሥራና ሠራተኛ አገናኝ ተቋም (Arbetsförmedlingen) ድረገጽ ላይ ያገኛሉ። መረጃው በተለያዩ ቋንቋዎች ቀርቧል። (ባእንግሊዝኛቋንቋ)external link, opens in new window

በስዊድን ሀገር ውስጥ ሥራ ስለ መሥራት

በሶስት ዓመት የጊዜ ገደብ የተወሰነ የመኖሪያ ፈቃድ የተሰጣችሁ፥ ስዊድን ውስጥ ተቀጥራችሁ መስራት ትችላላችሁ። የመኖሪያ ፈቃዳችሁ የጊዜ ገደብ በሚያበቃበት ወቅት ራሳችሁን ማስተዳደር የምትችሉበት ሥራ ካላችሁ፥ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ የመጠየቅ ዕድል አላችሁ።

ለስራ በሚያመለክቱበት ወቅት በስዊድን ሀገር ውስጥ ለመኖር እና ለመሥራት ፈቃድ እንደተሰጣችሁ የሚያሳዩ መረጃዎቻችሁን ኮፒ ማቅረብ ይኖርባችኋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የመኖሪያ ፈቃድ ካርዳችሁን መያዝ ይኖርባችኋል፡፡ ቀጣሪዎቻችሁ በስዊድን ሀገር ውስጥ ለምን ያኽል ጊዜ መስራት  እንደተፈቀደላቸሁ ማወቅ ይፈልጋሉ እንዲሁም  በስዊድን ውስት ለመስራት የተሰጥዎ ፈቃድ ምን ክከላ እንዳለበት ማወቅ ይፈልጋሉ፡፡

የቤተሰብ ቅልቅል

የስደተኛ ፈቃድ ከተሰጥዎ ቤተሰቦችዎ በስዊድን ውስጥ ከእርሶ ጋር ለመኖር ለመኖሪያ ፈቃድ ማመልከት ይችላሉ፡፡ ለመኖሪያ ፈቃድ ማመልከት የሚችሉት ባል፣ ሚስት ወይም የተመዘገበ አጋር ወይም ከ18 አመት በታች የሆኑ ልጆች ብቻ ናቸው ፡፡ እርሶ እና አጋርዎ ሁለታችሁም ዕድሜያችሁ ቢያንስ ከ21 ዓመት በላይ መሆን ይኖርበታል፡፡ ወደ ስዊድን ከመምጣታችሁ በፊት አብራችሁ የኖራችሁ ልትሆኑ ይገባል፡፡ ልጆች አንድ ላይ የወለዳችሁ ከሆነ የእድሜ እገዳው ሊነሳ ይችላል፡፡ ቤተሰቦ የመኖሪያ ፈቃድ ሊሰጣቸው የሚችለው የእርሶ ፈቃድ ጊዜው ያላለቀበት እስከሆነ ድረስ ነው፡፡

ከቤተሰብ ጋር መቀላቀል የሚያስችል መረጃ ካላችሁ ማሟላት የሚገቧችሁ ነገሮች ይኖራሉ፡፡ ይህ ማለት ራሶን እና ቤተሰቦን በተገቢው መንገድ ማስተዳደር መቻል አለቦ ማለት ነው ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ቤተሰቦ ወደ ስዊድን ሲመጡ እነርሱን ጨምሮ መያዝ የሚችል በቂ ክፍሎች ያሉት እና ትክክለኛ ጥራት ያለው መኖሪያ ቤት ያስፈልጋል፡፡

ከቤተሰብ ጋር ስለመገናኘት እና ለዚህ አስፈላጊ ስለሆኑ ነገሮች ተጨማሪ አንብብ፡፡

የመኖሪያ ፈቃድ ሊነጠቅ ይችላል

ለመኖሪያ ፈቃድ ሲያመለክቱ የውሸት ማስረጃ ከሰጡ፣  አውቀው ከዋሹ ወይም ለመኖሪያ ፈቃድ አስፈላጊ የሆነ ማስረጃን ሆን ብለው ከደበቁ የመኖርያ ፈቃድዎ ሊሰረዝ ይችላል፡፡ ወንጀል ሠርተው ተፈርዶቦት ከሆነ ፍርድ ቤት ወደ መጡበት ሀገር እንዲመለሱ ሊወስን ይችላል፡፡ ከዚያም የስደተኞች ኤጀንሲው የመኖሪያ ፈቃድዎን ይሰርዘዋል፡፡ ምንም እንኳ ለብዙ ዓመታት የመኖርያ ፈቃዱ የተሰጦት ቢሆንም የመኖሪያ ፈቃድዎ ሊሰረዝ ይችላል፡፡

ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ ስለማራዘም

በጊዜ ገደብ የተወሰነው የመኖሪያ ፈቃድዎ በሚወድቅበት ጊዜ፥ እንደገና ማራዛም የሚችሉበት ዕድል አለዎት። አሁን ባሉበት ሁኔታም፥ ከለላ የሚያስፈልግዎት ከሆነ፥ የመኖሪያ ፈቃድዎ ይራዘማል። ስዊድን ውስጥ ለመቆየት የሚያስችል ሌላ ምክንያት ካልዎትም፥ የመኖሪያ ፈቃድዎ ሊራዘም ይችላል።

የመኖሪያ ፈቃድ ለማራዘም ምን እንዲያደርጉ የበለጠ ያንብቡ፥ (ባእንግሊዝኛቋንቋ)

ይግባኝ ስለመጠየቅ

ለጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ ውሳኔ ይግባኝ መጠየቅ አይቻልም

የመኖሪያ ፈቃድ አግኝተው ወደ ስውድን በቅርብ ለገቡ ሰዎች የሚሆኑ መረጃዎች

ካዲሶች ወዳእዚህ ኣገር ለመጡexternal link, opens in new window የተለያዩ ፕሮግራሞች ስለ መብትና ግዴታ እስዊድን አገር ይገኛሉ።

ስለ መግዛት (የገዢ )ማስታወቂያና ኣገልግሎትexternal link, opens in new window ስለመግዛትና፤ውሎች ምክርና ድጋፍ ይሰጣሉ።

አንዳንድ ግዛቶች የግዛቶች የቤቶች አስተዳደር ኤጄንስ ስላላቸው የመኖሪያ ቤት መፈለግ ይቻላል፡፡፡ አስተዳደሮቹም ከግለሰቦች እንዴት መኖሪያ ቤት ማግኘት እንደሚቻል ምክር ልሰጧችሁ ይችላሉ

ከ18 ዓመት በላይ ከሆንክ የመኖሪያ ቤትህን በዕቃ ለመሙላት ብድር ለማግኘት ማመልከት ትችላለህ፡፡ www.csn.seexternal link, opens in new window

የምትኖርበት አከባቢ አስተዳዳር የሕጻናት ጥበቃ እና ለልጆች ትምህርት ያቀርባል፡፡

 የስዊደን ስደተኖችን ክፍልን አስመልክቶ ጥያቄ ቢኖርብህ የምትኖርበት አከባቢ ያለውን አስተዳደር መጠየቅ ትችላለህ፡፡  በተጨማሪም ይህንን የድረ ገጽ ተመልከት Sveriges kommuner och landsting.external link, opens in new window

ሥራ ከፈለክ በዚህ ተመዝግበህ መፈለግ ትችላለህ Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window

ስለ ሕክምናዎች ጥያቄ ከወረዳዊ ማስተዳደሪያ ቤት ወይንም ወደ ዞባዊ ቦታ በምተኖርበት ቀበሌ ትሄዳለህ። አጥጋቢ ማስታወቂያ ለማግኘት 1177 ስልክ ደውለህ ማስተወቂያ ታገኛለህ።external link, opens in new window

በኮሌጅ እና ዩንቨርስቲ ውስጥ ለመማር መረጃ ከፈለግህ Antagning.seexternal link, opens in new window ላይ ወይም studera.nu.external link, opens in new windowላይ ማግኘት ይቻላል፡፡

ለትምህርት ክፍያ የሚሆን ፈንድ ለማግኘት CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

የመንጃ ፈቃድን አስመልክቶ አስፈላጊውን ጥያቄ ለመጠየቅ  Swedish Transport Agency.external link, opens in new window

የመምረጥ መብትን አስመልቶ ለመጠየቅ  Valmyndigheten.external link, opens in new window

በስዊድን ሀገር ውስጥ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን አስመልክቶ ከስዊድን ብሄራዊ ኤጄንስ ኦፍ ኤዱኬሽን (ስኩልቨርኬት) መረጃ በእነዚህ ውስጥ ይገኛል Skolverket nyanländaexternal link, opens in new window.

ስለስዊድን ማህበረሰብ መረጃዎች በተለያዩ ቋንቋዎች በእነዚህ ውስጥ ይገኛል Information om Sverige.external link, opens in new window

ተጨማሪ ማሰታወቂያ ስለ ስዊድን አገር እስዊድን ኢንስቲቲዩትexternal link, opens in new window ኢንተርነት ልታገኝ ትችላለህ።

በገጽ ስዊድሽኛ ለመማር www.informationsverige.seexternal link, opens in new window ኣስፈላጊዎች ማገናኞች (ሊንክስ) ብዙ ፕሮገራሞች አድርገህ የስዊድሽኛ ቋንቋ በራስህ ልትማር ትችላለህ።

Last updated: 4 June 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.