ለጥገኝነት ያቀረቡት ጥያቄ ውድቅ ከተደረገ በኋላ አዳዲስ ሁኔታዎች

Nya händelser efter avslag på din ansökan om asyl – amhariska

አቤቱታ ሊቀርብበት የማይችል ውሳኔ ማለት በውሳኔው ላይ በተመለከተው የጊዜ ገደብ ውስጥ አገሩን ለቀው ይወጣሉ ማለት ነው። በአንዳንድ ልዩ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ወደ አገርዎ እንዲመለሱ የሚገልጸው ውሳኔ ቢኖርም እንኳን ወደ አገርዎ ሊመለሱበት የማይችሉባቸው አንዳንድ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። ይህም የአፈጻጸም እንቅፋት ይባላል- ወደ አገር ውስጥ መግባትን የሚከለክለውን ወይም የማስወገድ ትእዛዝን ለመፈጸም የተጋረጠ እቅፋት መፈጠር ማለት ነው።

የስደተኞች ኤጄንሲ ውሳኔውን ከተቀበሉ በኋላ አዲስ መረጃ ከመጣ ብቻ ወደ ሃገርቤትዎ የመመለስዎትን ጉዞ ሊሰርዝ ይችላል። ይህም ምናልባት፣ ለምሳሌ ሊያመለክት የሚችለው

 • በትውልድ አገርዎ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ የተለወጠ ከሆነ እና በዚህም ምክንያት መመለስ የማይችሉ ከሆነ፤
 • ጉዞ ለማድረግ የማይችሉበት ህመም ካለብዎት፤
 • ለሕይወትዎ የሚያሰጋ ህመም ከተሰማዎት፣ እና በትውልድ አገርዎ የህክምና እንክብካቤ ማግኘት የማይችሉ ከሆነ፤ ወይም
 • የቤተሰብዎ ሁኔታ ከተለወጠ።

ወደ አገር ስለሚያደርጉት ጉዞ መጨነቅዎ፣ ወይም በትውልድ አገርዎ ውስጥ ማኅበራዊ ወይም የኢኮኖሚ ችግር ያለብዎ መሆኑ፣  የስደተኞች ኤጄንሲን ውሳኔ ለማስቀየር በቂ ምክንያቶች አይደሉም።

ለስደተኞች ኤጄንሲ መጻፍ ይችላሉ

ከመመለስ የሚከለክሉዎትን አዳዲስ ምክንያቶች እንድናይልዎት ከፈለጉ ለስደተኞች ኤጄንሲ ደብዳቤ መጻፍ ይችላሉ። በሚፅፉት በደብዳቤ ውስጥ

 • የእርስዎ የጉዳይ ቁጥር (የእርስዎ የጉዳይ ቁጥር በ LMA card ላይ ተመዝግቧል)፤
 • በእርስዎ ጉዳይ ላይ ያለው አዲስ ነገር እና ወደ አገርዎ መመለስ ለምን እንደማይችሉ፤ እና 
 • አድራሻዎ።

ስለ ጻፉት ደብዳቤ ሊያረጋግጥ የሚችል ዶክመንት ካለዎት፣ ቢቻል ዋናውን ቅጂማካተት አለብዎ።

ደብዳቤውን በራስዎት ስም መፈረም አለብዎት። እባክዎ ውሳኔውን በፍጥነት እንዲያገኙ በእንግሊዝኛ ወይም በስዊድን ቋንቋ ይጻፉ።

ራስዎ መጻፍ የማይችሉ ከሆነ፣ ሌላ ሰው እንዲጽፍልዎ መጠየቅ ይችላሉ፤ ያ በሚሆንበት ጊዜ ለስደተኞች ኤጄንሲው የውክልና ማስረጃ ማስገባት አለብዎ።

የውክልና ሥልጣን ምንድን ነው?

የውክልና ሥልጣን፥ አንድ አመልካች ሌላን ሰው በእሱ/ሷ ፈንታ እንደ እሱ/ሷ ሆኖ ጉዳዮችን እንዲፈጽምለት በጽሁፍ መብት የሰጠበትና በፊርማው ያረጋገጠው ሰነድ ነው። አንድ የውክልና ሥልጣን፥ ለምሳሌ አንድ ሰው ለሌላ ሰው ማመልከቻ እንዲያስገባለት፥ ለውሳኔ ምክንያት የሆኑትን ነጥቦች እንዲወስድ ወይም ውሳኔውን ይግባኝ እንዲልለት መብት የሚሰጥ ሊሆን ይችላል። የውክልና ሥልጣን በውክልና ሰጪው የተጻፈ መሆን ይኖረታል፥ እንዲሁም የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት በጠየቀ ጊዜ ዋናውን ቅጂ ማቅረብ መቻል ያስፈልጋል።

የውክልና ሥልጣን ለሌላ ሰው ሲሰጡ ለስደተኞች ጉዳይ ጽ/ ቤት አንድ ደብዳቤ ይጽፋሉ

 • የውክልና ሥልጣን መሆኑ
 • የውክልና ሰጪው ሥም፥ ዕድሜና አድራሻ
 • ውክልና ተቀባዩ እንዲያከናውን የተሰጠው መብት
 • የውክልና ተቀባዩ ሥም፥ ዕድሜና አድራሻ
 • የውክልና ሰጪው ፊርማ
 • ደብዳቤው ውስጥ የውክልና ሥልጣኑ መቼ፥ የትና ለማን እንደተሰጠ የሚያሳይ ፊርማ የሰፈረበት መሆን አለበት።

የስደተኞች ኤጄንሲ፣ በራሱ ተነሳሽነት ወደ አገርዎ የሚያደርጉትን ጉዞ ሊሰርዝ ይችላል

የስደተኞች ኤጄንሲ እርስዎን ወደ አገርዎ ከመመለስ የሚያግድ አዲስ ክስተት መፈጠሩን ማወቅ አለበት።  ምንም እንኳን እርስዎ ስለ አስገዳጅ እንቅፋቶች ባይጽፉልንም እንኳን፣ የስደተኞች ኤጄንሲ ወደ አገርዎ የመመለስዎን  ጉዞ ሊሰርዝ ይችላል። ወደ አገርዎ የሚያደርጉት ጉዞ ለማድረግ የማይችሉ ከሆነ ፖሊስም ለስደተኞች ኤጄንሲ የማሳወቅ ኃላፊነት አለበት።

ውሳኔ

የስዊድን የስደተኞች ኤጄንሲ ውሳኔውን በፖስታ ይልክልዎታል።

Last updated: 2017-04-06

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.