ይግባኝ ለማለት ከፈለጉ

Om du vill överklaga – amhariska

መቀበል የማይችሉት ”ከሚግራሾንስቨርከት” ውሳኔ ቢሰጥዎት፥ ውሳኔውን ይግባኝ ለማለት መምረጥ ይችላሉ። እዚህ ላይ እንዴት ይግባኝ ማለት እንደሚችሉ የበለጠ መረጃ ያገኛሉ።

”ከሚግራሾንስቨርከት” የተሰጥዎት ውሳኔ መቀበል ቢያቅትዎት፥ ይግባኝ ለማለት መብት ኣሎት። የይግባኝ ጥያቄ ማቅረብ ማለት፥ ”የሚግራሾንስቨርከት” ውሳኔ እንዲቀየርልዎ ፍላጎትዎን መግለጽ ማለት ነው። የይግባኝ ጥያቄዎ የሚመረምረው ፍርድ ቤት ሲሆን፥ ለይግባኝ ጥያቄ የሚያቀርቡት ጽሁፍዎ ግን፥ ወደ  ሚግራሾንስቨርከት” ነው የሚልኩት። ውሳኔው በተገለጸበት ግልባጭ ላይ፥ ይግባኝ ለማለት የተሰጥዎት ጊዜ ምን ያህል መሆኑን እዛ ሰፍሮ ያገኙታል። አብዛኛውን ጊዜ፡ የውሳኔውን ግልባጭ ከተቀበሉበት ቀን አንስቶ፥ ሶስት ሳምንት ያህል ጊዜ ይኖሯል። ጠበቃ ካልዎት፥ እሱ ወይ እሷ ይግባኝ ለማለት ይረድዎታል።

የመኖሪያ-ፈቃድ ለማግኘት ጥያቄ ካቀረቡ በኋላ፥ ጥያቄዎ ውድቅ ከተደረገ እና፥ ውሳኔው ሲሰጥዎም፡ እርሶ ገና ስዊድን አገር ውስጥ የሚገኙ ከሆነ፥ ይግባኝ ለማለት ምርጫዎ ቢሆንም፥ ሆኖም ወደ አገርዎ እንዲመለሱ ዕቅድዎ ማዘጋጀት አለቦት። ውሳኔው በተገለጸበት ሰነድ ላይ፥ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ፥ እርሶ ስዊድን አገር ቆይታ የማድረግ መብት ያሎት እንደሆነ፥ እዛ ተጽፏል።

”የሚግራሾንስቨርከት ፍርድ ቤት” የእርስዎን አቤቱታ ይመረምራል

መጀመሪያ ”ሚግራሾንስቨርከት” ውሳኔው ለመለወጥ የሚያስችል ሁኔታ ካለ ለማየት፥ አቤቱታውን ይመረመራል። ”ሚግራሾንስቨርከት” ውሳኔውን ለመለወጥ ምክንያት አለ ብሎ ካላመነበት፥ የእርስዎ አቤቱታ ወደ ”ሚግራሾንስቨርከት ፍርድ ቤት” እንዲላክ ይደረጋል። ፍርድ ቤቱም ውሳኔውን ቀይሮ ለእርስዎ ሊወስን ወይም ”ከሚግራሾንስቨርከት” ውሳኔ ጋር ሊስማማ ይችላል።

”የሚግራሾስንቨርከት ፍርድ ቤት” አንዴ የእርስዎን አቤቱታ ከተቀበለ በኋላ፣ ስለ እርስዎ አቤቱታ ጥያቄ ወይም ስለ ጉዳዩ ሂደት ሁሉ፥ ግንኙነት ማድረግ ያለብዎት፥ ”ከሚግራሾንስቨርከት ፍርድ ቤት” ብቻ ነው። ጉዳይዎ የመከታተል ፈንታ ይርሶ ነው፥ ”ሚግራሾንስቨርከት” የርሶ ጉዳይ የመከታተል ኃላፊነት የለውም።

የእርስዎ ጉዳይ አንዴ ወደ ፍርድ ቤቱ ከተላከ በኋላ፥ ጠበቃ ካልዎትና ከጠበቃው ጋር ለመመካከር  የሚያደርጉትን የጉዞ ወጪዎች፥ ”ሚግራሾንስቨርከት” አይከፍልም።

ሀሳብዎን ከለወጡ እና አቤቱታዎን ማንሳት ከፈለጉ፣ የመጀመሪያውን ውሳኔ መቀበልዎ፥ ”ለሚግራሾንስቨርከት” ማሳወቅ ይችላሉ። ከዚያ በኋላ የእርስዎ አቤቱታ አይመረመርም። በውሳኔውም ላይ ከአሁን ወዲያ አቤቱታ ማቅረብ አይችሉም።

አቤቱታ በዚህ ኣኳሃን ይጽፋሉ

ውሳኔው በተገለጸበት ግልባጭ ላይ፥ እንዴት ይግባኝ ለማለት እንደሚችሉ፥ እዛ ሰፍሮ ያገኙታል።  የሚግራሾንስቨርከት” ውሳኔ ይግባኝ ለማለት ከፈለጉ፥ እንዲለውጥ የሚፈልጉትን ውሳኔ እና፥ ለምን እንዲለወጥ እንደፈለጉ በመግለጽ፥ ”ለሚግራሾንስቨርከት” ደብዳቤ መጻፍ ይኖርዎታል። የእርስዎን ምክንያቶች የሚደግፉ ዶክመንቶችን (ዋናውን ቅጅ ቢሆን ይመረጣል) ወይም ሌሎች መረጃዎችን ካልዎትም ይልካሉ።

በእርስዎ የአቤቱታ ጽሁፍ ላይ፥ የእርስዎን የግል መረጃ እና የጉዳዩን ቁጥር መጻፍ አለብዎት። የጉዳዩ ቁጥር፡ በእርስዎ የጥገኝነት ፈላጊነት ካርድ (LMA) ላይም ያገኙታል። እንዲሁም፡ ”ሚግራሾንስቨርከት” ወይም ”ፍርድ ቤቱ” እርሶን ፈልጎ እንዲደርስዎት፥ የርሶ ስልክ ቁጥር እና አድራሻ ይጻፋሉ።

የእርስዎ አቤቱታ፡ በተሰጥዎ ጊዜ ውስጥ ወደ ”ሚግራሾንስቨርከት”መድረሱ፥ በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህ ገጽ ባለው ሰንጠርጅ ላይ፥ ይግባኝ ለማለት ምን ያህል ጊዜ እንደ ተሰጥዎት ማየት ይችላሉ፤ ምክንያቱም፡ እንደየ ውሳኔው፡ የጊዜ ልዩነት ስለሚኖረው ነው። ጊዜው መቁጠር የሚጀምረው፥ የውሳኔው መረጃ እጅዎ ላይ እንደ ደረሰ ነው።

አቤቱታውን ራስዎ ማቅረብ የማይችሉ ከሆነ፣ ሌላ ሰው እንዲያግዝዎት መጠየቅ ይችላሉ። በዚያ ሁኔታ ውስጥ፥ የውክልና-ሥልጣን ስለ ተሰጠው ሰው፥ “ለሚግራሾንስቨርከት” ማስረጃ ማስገባት ይኖርብዎታል።

የውክልና-ሥልጣን ምንድን ነው?

የውክልና-ሥልጣን፥ አንድ አመልካች፡ ሌላ ሰው በእሱ/ሷ ፈንታ ወይም እንደ እሱ/ሷ ሆኖ ጉዳዮችን እንዲፈጽምለት በጽሁፍ መብት የሰጠበት እና በፊርማው ያረጋገጠው ሰነድ ማለት ነው። አንድ የውክልና-ሥልጣን ለምሳሌ፥ አንድ ሰው ለሌላ ሰው ማመልከቻ እንዲያስገባለት፥ ለውሳኔ ምክንያት የሆኑትን ነጥቦች እንዲወስድ ወይም ውሳኔውን ይግባኝ እንዲልለት መብት የሚሰጥ ሊሆን ይችላል። የውክልና-ሥልጣን በውክልና ሰጪው የተጻፈ መሆን አለበት። እንዲሁም “ሚግራሾንስቨርከት” በጠየቀ ጊዜ፥ ዋናውን ቅጅ (ኦሪጂናል ሰነድ) ማቅረብ መቻል ያስፈልጋል።

የውክልና-ሥልጣን ለሌላ ሰው መስጠት እንዲችሉ፥ ”ለሚግራሾንስቨርከት” የሚቀጥሉት ነጥቦች ያካተተ አንድ ደብዳቤ ይጽፋሉ፡-

  • የውክልና-ሥልጣን መሆኑ
  • የውክልና-ሥልጣን ሰጪው ሙሉ ስም፥ የልደት-ቀን እና ኣድራሻ
  • ውክልና-ሥልጣን ተቀባዩ፥ ማድረግ የሚችለው የተሰጠው መብት
  • የውክልና-ሥልጣን ተቀባዩ ስም፥ የማንነት-ቁጥር (ፐርሾን-ኑመር) እና አድራሻ
  • የውክልና-ሥልጣን ሰጪው ፊርማ
  • የውክልና-ሥልጣን የተፈረመበት ቀን እና ቦታው

Power of Attorney, form number 107011 (ባእንግሊዝኛቋንቋ)PDF

”በሚግራሾንስቨርከት ፍርድ ቤት” ውሳኔ ላይ አቤቱታ ማቅረብ ከፈለጉ

”በሚግራሾስንቨርከት ፍርድ ቤት” በተሰጠ ፍርድ ቅሬታ ቢኖርዎት፥ የፍርዱ ውሳኔ ግልባጭ በደረስዎት በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ፤ ”ለሚግራሾንስቨርከት የበላይ ፍርድ ቤት” ይግባኝ ማለት ይችላሉ። ”ሚግራሾንስቨርከት የበላይ ፍርድ ቤት”፥ የመጨረሻው የፍርድ ተቋም በመሆኑ፥ በዚህ ተቋም የሚሰጠው ውሳኔም፥ ”ሚግራሾንስቨርከት” እና ”ሚግራሾንስቨርከት ፍርድ ቤት” በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ለሚወስዱት አቋም ሁሉ፥ እንደ መመሪያ ተደርጎ ይወሰዳል።

”የሚግራሾንስቨርከት የበላይ ፍርድ ቤት”፡ አንዳን ገና ሕጋዊ መመሪያ ያልተሰጣቸው የይግባኝ ጉዳዮች ወይም ”ሚግራሾንስቨርከት ፍርድ ቤት” በስህተት አኳሃን ውሳኔ የሰጠባቸው ጉዳያች ብቻ ነው ለይቶ የሚመረምረው። በአብዛኛዎቹ የቀረቡለት የአቤቱታ ጉዳዮች፥ ”የሚግራሾንስቨርከት የበላይ ፍርድ ቤት” እንደገና እንዳይመረመሩ ነው የሚወስነው። እንደሱ ከሆነ፡ ጸንቶ የሚያገለግለው፡ ”የሚግራሾንስቨርከት ፍርድ ቤት” ውሳኔ ይሆናል።

ለሁሉም ውሳኔዎች ይግባኝ ለማለት አይቻልም

ለአንዳንድ የተለዩ ውሳኔዎች፡ ይግባኝ ለማለት መብት አይሰጥም። ውሳኔ በተሰጠበት ግልባጭ ላይ፥ ይግባኝ ለማለት የሚቻል ምሆኑ ወይም የማይቻል መሆኑን እዛው ሰፍሮ ያገኙታል። ለሚቀጥሉት ጉዳዮች ለምሳሌ ይግባኝ ለማለት ኣይፈቀድም፡-

  • ውሳኔው አንዴ ከተቀበሉት እና፥ ”የደስተኝነት እወጃ” የሚል ወረቀት ከፈረሙበት በኋላ
  • ”የሚግራሾንስቨርከት የበላይ ፍርድ ቤት”፥ ጉዳይዎ እንደገና እንዳይመረመር ውሳኔ ከሰጠበት
  • በጊዜ የተወሰነ የመኖሪያ ፈቃድ የተሰጦት እንደሆነ ነው።

ለተለያዩ የይግባኝ ጥያቄዎች - የተለያየ የጊዜ ገደብ

”ሚግራሾንስቨርከት”፡ ይግባኝ ለማለት የተስጦት ጊዜ ከመውደቁ በፊት፥ የእርሶ ኣቤቱታ ማግኘት ያስፈልገዋል። ”የፍርድ ቤቱ” ውሳኔ ይግባኝ ለማለት ከፈለጉ፥ ጽሁፍዎ ወደ ”ፍርድ ቤቱ” ይልካሉ። እና የሚያቀርቡት ጽሁፍ፥ ለአቤቱታዎ የተሰጦት ጊዜ ከመውደቁ በፊት፥ ”ፍርድ ቤቱ” ጋር መድረስ አለበት። ውሳኔው በተሰጠበት ግልባጭ ላይ፥ ይግባኝ ለማለት ምን ያህል ጊዜ እንደ ተሰጥዎት፥ እዛ ሰፍሮ ያገኙታል።

የጊዜው ገደብ ካለፈ በኋላ፥ ውሳኔው ሕጋዊ-ኃይል ተስጥቶላ ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ፥ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ውሳኔውን ይግባኝ ለማለት ኣይፈቅድም።

ይግባኝ ለማለት የሚሰጥ የጊዜ ገደብ

ይህ ተቀብሏል

አቤቱታ ማቀረብ ይችላሉ

ከአገር የማባረር ውሳኔ

የውሳኔ ግልባጭ ከደረስዎት ቀን ጀምሮ፥ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ

ወዲያው ተፈጻሚ የሚደረግ ከአገር የማባረር (የማስወጣት) ውሳኔ

የውሳኔ ግልባጭ ከደረስዎት ቀን ጀምሮ፥ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ

”ከሚግራሾንስቨርከት ፍርድ ቤት” የተሰጠ ውሳኔ

የውሳኔ ግልባጭ ከደረስዎት ቀን ጀምሮ፥ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ

”በሁኔታ መግለጫ” ላይ የተሰጠ ውሳኔ

የውሳኔ ግልባጭ ከደረስዎት ቀን ጀምሮ፥ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ

”በሬሰ-ዶኩመንት” ላይ የተሰጠ ውሳኔ

የውሳኔ ግልባጭ ከደረስዎት ቀን ጀምሮ፥ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ

”በፍሬምሊንግ-ፓስ” ላይ የተሰጠ ውሳኔ

የውሳኔ ግልባጭ ከደረስዎት ቀን ጀምሮ፥ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ

እርሶ፡ በጊዜው ስዊድንን ለቀው ባለመውጣትዎ ወደ ”ሸንገን-ሃገሮች” በድጋሚ እንዳይገቡ የማገድ ውሳኔ

”ሚግራሾንስቨርከት” ውሳኔ ከሰጠበት ቀን ጀምሮ፥ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ

በሌላ ምክንያት፡ በድጋሜ ወደ አገሪቱ እንዳይገቡ የማገድ ውሳኔ

የውሳኔ ግልባጭ ከደረስዎት ቀን ጀምሮ፥ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ

በልዩ የገንዘብ-ድጋፍ ላይ የተሰጠ ውሳኔ

የውሳኔ ግልባጭ ከደረስዎት ቀን ጀምሮ፥ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ

በቀን አበል ቅነሳ ወይም ማቋረጥ ላይ የተሰጠ ውሳኔ

”ሚግራሾንስቨርከት” ውሳኔ ከሰጠበት ቀን ጀምሮ፥ በአምስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ

መኖሪያ ፈቃድ ”እንደ አማራጭ ከለላ መግለጫ” ላይ ውሳኔ (በሱ ምትክ ”የስደተኛ-መግለጫ” ሊሰጠኝ ይገባል ብለው ካመኑበት)

የውሳኔ ግልባጭ ከደረስዎት ቀን ጀምሮ፥ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ

በቁጥጥር ሥር ወይም በእስር ቤት የማዋል ውሳኔ ላይ

በማንኛውም ሰዓት


Last updated: 16 June 2021