“ከሥራ ፈቃድ ግዴታ መዳኛና” የመሥራት መብት

Om AT-UND och rätten att arbeta – amhariska

ጥያቄና መልስ “ከሥራ ፈቃድ ግዴታ መዳኛና” የመሥራት መብት
 • አገር ለቅቄ እንድወጣ ውሳኔ የደረስኝ ሆኜ ከሥራ ፈቃድ ግዴታ መዳኛ (AT-UND) ልይዝ እችላለሁን?

  አዎ፡ አገሪቱን ለቀው ለመውጣት ከስደተኞ ጉዳይ ጽ/ቤት ጋር እስከተባበሩ ድረስ ውሳኔው ከተሰጥዎ በኋላም ከሥራ ፈቃድ ግዴታ መዳኛ (AT-UND) ሊይዙ ይችላሉ።

 • መታወቂያ ወረቀት ሳይኖረኝ ከሥራ ፈቃድ ግዴታ መዳኛ (AT-UND) ሊይዝ እችላለሁን?

  አዎ፥ ማንነትዎን የስደተኞች ጉዳይ ጽ/ቤት በሌላ ዓይነት መንገድ እንዲያረጋግጥ ከተባበሩ ይቻላል።

 • እንደ አንድ ብቻውን የመጣ ልጅ ተቀጥሮ ለመሥራት ከሥራ ፈቃድ ግዴታ መዳኛ (AT-UND) እንዲኖርብኝ ይጠበቅብኛልን?

  ከ16 ዓመት ዕድሜ በላይ የሆኑ ብቻቸውን የመጡ ልጆች ስዊድን ውስጥ እንዲሠሩ ከሥራ ፈቃድ ግዴታ መዳኛ (AT-UND) ሊኖራቸው ይገባል። 16 ዓመት ያልሞላቸው ልጆች በልምምድና አነስተኛ ሥራዎች እንዲሁም አንድ ቁንጽል ሥራ ለመሥራት ከሥራ ፈቃድ ግዴታ መዳኛ (AT-UND) አያስፈልጋቸውም። ይሁን እንጂ የአሳዳጊው ወይም ሞግዚቱ ፈቃድ መሆኑን ማሳወቅ ያስፈልጋል። በደሞዝ ሆነ በድጎማ መልክ የሚሰጥ ጥቅም ሁላ፥ ለምሳሌ እንደ ስጦታ ካርድ፥ በLMA ደንብ መሠረት ያገኙትን የመታገዝ መብት ሊነካ እንደሚችል ያስተውሉ።

 • ለበጋ ሥራ ብቻ ከሥራ ፈቃድ ግዴታ መዳኛ (AT-UND) ያስፈልገኛልን?

  አዎ፡ 16 ዓመት ከሞላህ/ሽ ወይም በላይ ከሆንክ/ሽ። ከ16 ዓመት በታች የሆኑ የአሳዳጊው ወይም ሞግዚቱ ፈቃድ መሆኑን ማሳወቅ ያስፈልጋል።

 • የስደተኞ ጉዳይ ጽ/ቤት የእኔን የሥራ ቅጥር ማጽደቅ ይኖርበታልን?

  አይ፡ አይኖርበትም።

Last updated: 2017-08-18

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.