The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Filimo quseeyo adiga magangelyodoonka

Filmer för dig som är asylsökande – somaliska

Adiga waxaad fiirsankartaa dhowr filim oo ku saabsan tilaabooyinka kala duwan oo nidaamka magangelyada. Hal filim wuxuu tusaale ahaan ku saabsanaan karaa sida loo suubin baaritaanka magangelyada. Filimada waxaad xitaa ka heli warbixino ey wanaagsantahay inaad aqoon u leedahay intaa magangelyodoon ku tahay Iswiidhan.

Baadhitaanka qaxoontiga (Asylutredning)

Filimyadaan waxey leeyahiin cod sheekeynaayo oo siddeed luqadood oo kala duwan.

Last updated: 2021-05-31