The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Haddii laguu oggolaado inaa joogtid

Om du får stanna – somaliska

Adiga oo soo codsaday magangelyo iyo la siiyay ruqsadda deggenaanshada waxaad xaq u leedahay inaa ku noolaatid iyo ka shaqeysatid Iswiidhan.

Boogyadaan hoostaan ku qoran waxaad ka heleysaa warbixin khuseeyso adiga oo magangelyo codsaday iyo loo oggolaaday ruqsadda deggenaanshada oo Iswiidhan. (Boogyadaan qaarkood dhammaan luqadaha ma lagu helo.)

Haddii adiga lagu siiyay ruqsadda deggenaanshada oo qoxootinimo waxeey ansaxsanaan 3 sano.

Inta ka akhriso warbixin ku saabsan ruqsadda deggenaanshada oo qoxootinimo

Haddii adiga lagu siiyay ruqsadda deggenaanshada oo difaacida nooca kale waxeey ansaxsanaan ruqsadda 13 bilood.

Inta ka akhriso warbixin ku saabsan ruqsadda deggenaanshada oo difaacida nooca kale

Haddii adiga lagu siiyay ruqsadda deggenaanshada oo joogtada waxeey ansaxsanaan ilaa inta adiga ku nooshahay Iswiidhan.

Inta ka akhriso warbixin ku saabsan ruqsadda deggenaanshada oo joogtada

Haddii aad haysatid ruqsadda degnaanshada oo joogtada ama ruqsadda degnaanshada oo ku meelgaarka oo qoxooti ahaan ama baahi u qabid difaac adiga waxaa xaq u laahan karta qoys dib u mideynta.

Inta ka akriso fursadaha adiga haysatid markey noqoto qoys dib u mideeynta

Haddii adiga kuu suurtagaleyn inaa wadankaada hooyo baasaaboor ka soo suubsatid waxaa ka dalbankartaa baasaaboor Hay’adda socdaalka.

Inta ka akhriso baasaaboorka dadka ajnabiga (oo af ingiriis)

Inta ka akhriso baasaaboorka dadka ajnabiga oo ku meel gaarka (oo af ingiriis)

Inta ka akhriso baasaaboorka safarka (oo af ingiriis)

Haddii aad dooneysid inaa Iswiidhan sii joogtid markeey dhammaado wakhtiga ruqsadda deggenaanshada ku meel gaarka waxaa qasab ah in adiga soo codsatid in wakhtiga laguu dheereeyo.

Inta ka akhriso waxbixin ku saabsan qofka soo codsankaro dheereynta wakhtiga ruqsadda deggenaanshada (oo af ingiriis)

Haddii adiga lagu siiyay ruqsadda deggenaanshada oo ku meel gaarka iyo isku filantahay oo is masruufikartid oo mushaar shaqo ku nooshahay ama shirkad ku leedahay Iswiidhan adiga waxaad soo codsankartaa ruqsadda deggenaanshada oo joogtada.

Inta ka akhriso shuruudaha iyo sidaa usoo codsaneysid ruqsadda deggenaanshada joogtada oo qofka masruufkiisa ku filan (oo af ingiriis)

Last updated: 2021-01-15