The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Qoys dib u mideynta

Familjeåterförening – somaliska

Haddii adiga lagu siiyay ruqsadda degnaanshada oo joogtada, ama ruqsadda degnaanshada oo ku meelgaarka ah oo qoxooti ahan ama si kale baahi difaac u qabtid ahan iyo isla markas laguu qiimeeyay inaa fursad fiican haysatid aad ku heshid ruqsadda degnaanshada oo joogtada, waxaa suurtagal ah inaa xaq u leedahay in qoyskaada keensankartid.

Waxaa jiro shuruud oo in adiga qoyskaada masruufankartid iyo haysatid guriga ilaa heer anfacisa yahay. Shuruudan xaalado eysan quseyn baa jiro.

Yaa xaq u laahan­karo qoys dib u mideynta?

Qoyskaada waxey haystaan fursad ey ku soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada sidey Iswiidhan kugu la noolaadaan haddii adiga

 • haysatid ruqsadda deggenaanshada joogtada
 • helay ruqsadda degnaanshada oo ku meelgaarka oo qoxooti ahan ama baahi difaac u qabtid iyo loo qiimeeyay inuu haysto fursad wanaagsan uu ku helikaro ruqsadda degnaanshada oo joogtada.

Qoys dib u mideynta oo quseyso adiga oo haysatid ruqsadda degnaans­hada oo ku meel­gaarka iyo ah qoxooti ama baahi difaac u qabtid

Fursada oo in qoyskaada kuu imankaran iyo ku la noolankaran adiga oo Iswiidhan ku haysto ruqsadda degnaanshada ku meelgaarka oo qoxooti ahan ama baahi difaac u qabtid dhowr wax bey ku xiran tahay. Koow waa qasab in adiga haysatid ruqsadda degnaanshada oo ansaxsan. Taasna micnaheeda waxey tahay haddii ruqsaddaadii degnaanshada eysan ansaxsaneen iyo adiga soo dirsatay codsi oo in laguu dheereyo wakhtiga ruqsadda degnaanshada, waa qasab in Hey’adda socdaalka koow go’aamiso haddii adiga wali xaq u sii leedahay ruqsadda degnaanshada oo Iswiidhan. Kuma filna in adiga haysatid heer difaac iyo inaa adiga horey u haysatay ruqsadda degnaanshada.

Hey’adda socdaalka markey hubiso inaa haysatid mid ansaxsan oo ruqsadda degnaanshada, markas kadib baa anaga tijaabin codsiga qoyskaada oo ruqsadda degnaanshada. Hey’adda socdaalka waxey bilaabi iney fiiriso haddii suurtagal noqonkarta in adiga heli laheed ruqsadda degnaanshada oo joogtada marka aad soo codsatid in laguu dheereyo. Adiga oo helay heerka oo inaa tahay qoxooti ama baahi u qabe difaac oo loo qiimeeyay inaa baahi u qabtid difaac. Tilaabo bilaaw ahaan oo inaa tahay baahi u qabe difaac micnaheeda waxey tahay in adiga haysatid fursad wanaagsan oo ku helikartid ruqsadda degnaanshada oo joogtada. Laakin haddii ey soo baxan warbixino leh in suurtagal tahay in adiga aadan sii haysan doonin heerka baahi u qabida difaac waxaa suurtagal ah inaa helidoonin ruqsadda degnaanshada oo joogtada. Markii la sugo inaa adiga haysatid fursado wanaagsan aad heli doontid ruqsadda degnaanshada oo joogtada Hey’adda socdaalka waxey tijaabin codsiga qoyskaada iyo fiirin haddii aad fulineysiin shuruudaha kale sidey kugu soo guurikaran adiga oo joogo Iswiidhan.

Adiga oo haysto ruqsadda degnaans­hada oo ku meel­gaarka waxaa kaliya ku soo guuri karo qoys­kaada inta kuugu dhaw

Faamliga waxa lagu xisaabiyaa ninkaaga, xaaskaaga, qofka aad isku diiwaangantihiin ama qofka aad wada nooshihiin iyo carruurta ay da’doodu ka yar tahay 18 sannadood. Haddii aad adigu ka yartahay 18 sannadood, waxa lagugu xisaabinayaa inay waalidkaa adiga kuu yihiin dadka faamliga kuugu dhow. Xaaladaha qaarkood oo keliya ayaa suurtogal ah in lagu helo sharciga deggenaansha inuu qofku xubin ka yahay faamliga, tusaale ahaan ilmo carruur ah oo ka weyn 18 sannadood. Tani waxay khuseysaa qofka haysta sharciga deggenaanshaha qaxootiga wakhti xadidan ama qofka haysta sharciga ilaalinta magangelyada.

Qoyskaada wuxuu helikara ruqsadda degnaanshada mid ansaxsan ilaa inta ey taada ansaxsantahay. Taasna micnaheeda waxey tahay haddii adiga tusaale ahaan haysatid ruqsadda degnaanshada oo shan bilood kale kaliya ansaxsanaaneyso, qoyskaada waxaa la siin ruqsadd degnaansho oo ansaxsan shan bilood.

Haddii adiga haysatid ruqsadda degnaanshada oo joogtada wuxuu xita qofka, oo adiga qorsheyneysid inaa guursatid ama isla noolaatiin, soo codsankara ruqsadda degnaanshada siduu adiga kugu soo guuro. Waxaa xita suurtagal ah in dadka kale oo qoyska kuugu dhaw kamid ah xaq u lahaankaran in adiga Iswiidhan kugu soo guuran.

Shuruuda masru­u­fida

Haddii adiga xaq u leedahay qoys dib u mideynta adiga waxaa waajib kugu ahaan karo shuruuda masruufida. Taas micnaheeda waxey tahay inaad is masruufikartid iyo qoyskaada. Waa qasab in adiga haysatid guri idin ku filan oo ku wada noolaan kartiin markey qoyskaada Iswiidhan kuugu imaadaan.

Masru­uf­kaada

Haddii aad u baahan tahay in aad keento in aad adigu leedahay dakhli dhaqaale oo si joogto ah kaaga soo gala shaqo si aad naftaada iyo dadka kale ee guriga kula deggenba aad u masruuftid iyo dadka xubnaha qoysku ee codsanaya sharciga deggenaanshaha. Dakhliga la xiriira shaqada waxa tusaale ahaan lagu xisaabiyaa inay ka mid yihiin

 • Mushahaaro kaaga timaada shaqo
 • Lacagta qofka la siiyo markuu shaqa la’aanta yahay
 • Lacagta jirada
 • Lacagta hawlgabka ku salaysan

Waxaad kaloo xitaa shuruuda buuxinkartaa haddii aad leedahay hanti kugu filan adiga, dadka kale ee guriga kula deggen iyo xubnaha qoyska ee codsanay sharciga deggenaanshaha hantidaas oo idinku filaankarta ugu yaraan laba sannadood.

Dakhli­gaada

Intee in leeg ayuu dakhliga dhaqaalaha ku soo galaa noqonayo si aad adigu u buuxiso shuruudihii ku saabsanaa in aad masruufkaaga ka adag tahay waxay arrintaasi ku xiran tahay inta aad kiro ka bixiso guriga aad deggen tahay. Waa in aad leedahay dakhli dhaqaale oo marka cashuurta laga jaro kadib ku filaankara kharashka dhabta ah iyo tirada dadka caadiga ah ee guriga jooga. Taas macnaheedu waa in marka aad bixiso kirada guriga bilkasta inay lacag kugu filani kuu soo harikarto lacagtaas oo aad ku bixinaysaan cuntada, dharka, nadaafada, telefoonka, korontada guriga, caymisyada iyo kharashyada kale ee yaryar ee baahiyaha ku meelgaarka ah ee reerka oo dhan.

2021 wuxuu dakhaalaha caadiga yahay:

 • 5 016 karoon oo hal qof oo weeyn
 • 8 287 karoon oo labo qof oo weey oo isla nool, is qabo ama isla nool
 • 2 662 karoon oo canuga ilaa 6 sano jirka
 • 3 064 karoon oo canuga 7 sano jirka iyo wixii ka weeyn

Guri­gaada

Adiga waa inaa haysataa guri macquul oo qaado adiga iyo qoyskaada. Labo qof oo weeyn oo carruur haysan guri macquul waxaa u noqon karo jiko ama meel yar cunto lagu kariyo iyo ugu yaran hal qol. Haddii guriga carruur ku noolaanaayaan waxaa qasab ah in guriga dhowr qol leeyahay. Labo carruur weey qeybsankaran qol jiif.

Waa la oggolyahay inaa guriga gacan labaad kireysatid, laakiin kireyntaas waa iney shirkada guriga ansaxisaa, ururka guryaha mulkiilada ama guddiga qaabilsan arrimaha guri kireynta.

Idinka waa inaa guriga isticmaalikartiin laga bilaabo markey qoyskaada imaadaan Iswiidhan. 

Dadka eysan quseyn shuruuda is masru­u­fida

Shuruuda masruufka iyo tan gurigu kuma khuseyso haddii

 • aad adigu ka yar tahay 18 sannadood oo uu qof codsanayo inuu helo sharciga deggenaanshaha si uu adiga kuugu yimaado oo uu kula dego.
 • in aad adigu leedahay qof xubin ka ah faamligaaga oo codsanaya in loo dheereeyo sharciga deggenaanshaha.

´Shuruudaha masruufku kuma khuseysa haddii aad adigu haysato sharciga qaxoonimada ama sharciga baahida ilaalinta/baahida magangelyada haddii ay faamligaagu codsadaan muddo sadex bilood gudahooda ah marka aad adigu sharciga deggenaanshaha hesho kadib ama xaalada ilaalinta (skyddsstatus). Si kastaba ha ahaatee shuruudaha masruufku way ku khusaynayaa adiga haddii ay suurtogal tahay in aad faamligaaga ku kulmikartaan wadankale oo ka baxsan EU-da wadankaas oo ay faamligaagu xiriir gaar ah la leeyihiin. Intaa waxa sii dheer qofka aad lamaanaha isku tihiin waa inuu xiriirkiinu ka horeeyey intii aanad adigu wadanka Iswiidhan soo gelin ama waa inuu xiriirkiinu yahay mid saldhigta oo fiican si laydinka dhaafo codsiyada ku saabsan muddada sadexda bilood gudahooda.

Shuruudaha masruufku ma khuseynayaan haddii arjiga codsiga ee ku saabsan sharciga deggenaanshaha la diido haddii uu ka soo horjeeda heshiishka ballanqaadka iswiidhishka.

Foomka su’aa­laha oo ku saabsan xiri­irka qoyska iyo shuruuda masru­u­fida

Markuu xubin faamligaaga ka mid ahi xaraysto arji codsi oo ku saabsan sharciga deggenaanshaha si uu wadanka Iswiidhan adiga kuula soo deggo waxa markaa adiga laguu soo dirayaa foom su’aalo ku qoran yihiin oo aad ka jawaabayso su’aalahaa oo khuseeya xiriirka idiinka dhexeeya. Haddii aad adigu ka mid tahay dadka ay khuseyso shuruudaha masruufku waxaad sidoo kale keenaysaa in aad masruufi kartid adiga naftaada, dadka kale ee guriga kula deggan iyo dadka xubnaha ka ah faamilgaaga ee codsanaya sharciga deggenaanshaha wadanka. Waxaad kaloo keenaysaa in aad leedahay guri weyn oo idinku filan dhammaantiin oo aad kuwada noolaankartaa. Jawaabahaagu muhiim ayay u yihiin Hey’adda laanta socdaalka si ay u qiimeeyaan arjiga codsiga xubnaha faamiligaaga ee adiga kuu imanaya sidoo kalena waxa iyaduna muhiim ah in aad adigu ka jawaabto su’aalaha foomka ku qoran wakhtiga laguu qabtay in aad kaga jawaabto.

Haddii adiga aadan fulinkarin shuruuda masruufida iyo guriga qoyskaada codsigooda oo ruqsadda deggenaanshada waxaa laga siin diidmo.

Haddii wakhtiga arjiga codsiga aanad helin shaqo joogto ah iyo guri kaas oo aad haysato koontaraag dheer weli waxa adiga lagaaga baahan yahay in aad buuxiso shuruudihii masruufka, inta aanu ku gudajirno ee aanu gacanta ku hayno baaritaanka faamiligaaga.

Aad bey muhiim u tahay inaad codsiga wakhtigiisa soo gudbisan

Sidaa iskaga hubisid in codsigii sida ugu dhaqsaha badan nagu soo gaaray waa inaa codsiga ka soo suubisid internetka oo adiga usoo codsatid qoyskaada. Haddii adiga u suubineysid codsiga qoyskaada oo wakiilka qoyska tahay, waxaad u baahantahay xilsaarasho wakiil. Hay’adda laanta socdaalka markey diwaangaliso codsigiina waxey qoyskaada kula talin iney wakhti ka ballansadaan safarad iswiidhish.

Tag bogga internetka oo laga soo codsado ruqsadda deggenaanshada oo qoyskaada

Inta ka akhriso sidaa qoyskaada ugu soo codsankartid ruqsadda deggenaanshada

Waa maxay xilsaarasho wakiil?

Xilsaarasho wakill micnaheeda waa in qofka soo codanaayo ruqsadda deggenaanshada warqad soo saxiixo uu ku xilsaaranaayo qofkale inuu asaga ama ayada wakiil ka ahaado. Wakiilnimadaas tusaale ahaan qof bey u suurtagalin inuu codsi soo suubinkaro, ka qeyb-qaadankaro sababaha go’aanka ama ka dacwoon karo go’aan qofkale quseeyo. Xilsaarashada wakiilnimada waxaa bixin qofka dooni in wakiil laga noqdo iyo waa in warqada asliga la tusi karo Hay’adda laanta socdaalka haddii ey idinka dalbato.

Si aad qofkale u wakiilato waxaad u baahan tahay inaad warqad u soo dirto Hay’adda laanta socdaalka taas oo ay ku qoran tahay

 • ku qorantahay iney tahay xilsaarasho wakiil
 • magac, taarikhda dhalashada iyo cinwaanka oo qofka dooni inuu qofkale wakiisho
 • waxyaabaha qofka la wakiishay xaqa u leeyahay inuu suubinkaro
 • magaca, lambarka dhalashada iyo cinwaanka oo qofka wakiilka laga dhigtay
 • saxiixa qofka oo qofkale wakiishay
 • taariikhda iyo meesha markii qofka awooda la siinayey la saxiixayey.

Iska hubi codsiga

Markuu qofka qoyskaada kamid ah soo gudbiyo codsiga asaga ama ayada waxaa la siin lambarka arrinta (lambarka dacwada). Adigoo lambarkaas adeegsaneysid baa iska hubin kartaa haddii Hay’adda laanta socdaalka codsiga ey diwaangalisay ama go’aan ka gaartay.

Iska hubi codsiga

Last updated: 24 February 2021