Qoys dib u mideynta

Familjeåterförening – somaliska

Fursada in qoyskaada kuu imaadaan iyo kugu la noolaadaan Iswiidhan waxey ku xirantahay nooca oo rusqadda deggenaanshada iyo nooca difaaca adiga lagu siiyay. Haddii adiga xaq u leedahay qoys dib u mideynta waxaa adiga waajib kugu ahaan karan shuruuda masruufida.

Arrin la hubo ma’ahan in qoyskaada haystaan fursad ey Iswiidhan kugu soo guuran haddii xitaa adiga aad heshay ruqsadda deggenaanshada oo wadankaan. Haddii adiga haysatid ruqsadda deggenaanshada joogtada ama difaacida qoxootiga qoyskaada weey soo codsankaran ruqsadda deggenaanshada oo iney Iswiidhan kugu imaadaan. Haddii ruqsadda lagu siiyay ey tahay difaacida nooca kale weey yar tahay fursada in qoyskaada Iswiidhan kuugu soo guuran.

Yaa xaq u leh qoys dib u mideynta?

Xaq u la’ahaanshada qoys dib u mideynta waxeey ku xirantahay nooca difaacida adiga haysatid iyo xaaladaha qaarkood waxey ku xirantahay wakhtigii adiga codsatay magangelyada.

Qoyskaada waxey haystaan fursad ey ku soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada sidey Iswiidhan kugu la noolaadaan haddii adiga

 • haysatid ruqsadda deggenaanshada joogtada
 • heshay difaacida qoxootiga
 • heshay difaacida nooca kale iyo soo codsatay magangelyo ugu dambeyntii 24 nofembar 2015.

Adiga oo heshay difaacida nooca kale iyo soo codsatay magangelyo wixii ka dambeeyay 24 nofembar 2015 waxaad xaq u leedahay xaaladaha qaarkood qoys dib u mideynta.

Waxaa kaliya kuu soo guuri karo qoyskaada

Qoyska waxa ka mid ah ninka, saaxka, labada qof ee ku diiwaangashan inay isqabaan ama laba qof oo nolosha wadaaga iyo carruurtaada ay da’doodu ka yar tahay 18 sanadood. Qaraabadaada kale iyo carruurta aad dhashay ee da’doodu tahay 18 sanadood ama kuwa intaa ka weyni adiga Iswiidhan kuuguma imankaraan haddii aad leedahay shirciga deggenaanshaha ku meelgaar ka ah. Haddii ay adiga da’daadu ka yar tahay 18 jir waxa markaa lagu xisaabinayaa inay waalidkaa yihiin cida adiga qaraabo ahaan kuugu dhow.

Haddii adiga heshay ruqsadda deggenaanshada joogtada qofka aad isla qorshey noo siin inaad guur suubsatiin ama Iswiidhan isku la noolaatiin wuu soo codsankara ruqsadda deggenaanshada siduu kugu soo guuro Iswiidhan.

Haddii adiga heshay ruqsadda deggenaanshada ku meel gaarka waxaa qasab ah in adiga iyo qofka nolosha kula wadaagi ugu yaran ahaatiin 21 sano siduu asaga ama ayada u heli karan ruqsadda deggenaanshada. Waxaa xitaa qasab ah inaad isla soo nooleedeen intaa adiga Iswiidhan usoo guurin. Shuruuda da’da waxeey kaliya ansaxmeyn haddii aad carruur isku soo dhasheen.

Qoyskaada waxey heli ruqsad deggenaansho oo ansaxsan ilaa inta ruqsadaada deggenaanshada ey ansaxsantahay.

Shuruuda masruufida

Haddii adiga xaq u leedahay qoys dib u mideynta adiga waxaa waajib kugu ahaan karo shuruuda masruufida. Taas micnaheeda waxey tahay inaad is masruufikartid iyo qoyskaada. Waa qasab in adiga haysatid guri idin ku filan oo ku wada noolaan kartiin markey qoyskaada Iswiidhan kuugu imaadaan.

Masruufkaada

Adiga waa inaa muujinkartid inta ku soo galo dakhli lacag shaqo oo adiga isku masruufikartid iyo dadka qoyskaada ey ka koobanyahay oo soo codsanaayaan ruqsadda deggenaanshada. Dakhliga oo lacag shaqo waxaa tusaale ka mid ah

 • mushaar shaqo
 • lacagta gunnada shaqo la’aanta
 • lacagta gunnada buukaan jiifka
 • lacagta hawlgabka oo ku salisan mushaar.

Waa inaad xitaa buuxiso shuruuda ah haddii aad leedahay hanti kugu filan taas oo aad adiga iyo xubnaha qoyskaaga ku jira ee codsanaya shricga deggenaanshaha aad ku noolaataan.

Dakhligaada

Ilaa inta qasabka ah inuu dakhligaada ahaado sidaa u fulin kartid shuruuda masruufida waxey ku xirantahay tirada qoyskaada iyo kharashka kirada intuu yahay. Waxaa qasab ah in adiga kuu harto dakhaalo caadi ah markii laga nusqaamiyo kharashka kirada. Taas waxeey micnaheeda tahay in adiga markaa kirada bixisid bilkasto kuu haran lacag ku filan cunto, daryeel jir, telefon, korontada, ceymiska iyo kharashyada kale oo yar yar oo baahiyooyinka markaas soo baxo.

2018 wuxuu dakhaalaha caadiga yahay:

 • 4 814 karoon oo hal qof oo weeyn
 • 7 952 karoon oo labo qof oo weey oo isla nool, is qabo ama isla nool
 • 2 554 karoon oo canuga ilaa 6 sano jirka
 • 2 940 karoon oo canuga 7 sano jirka iyo wixii ka weeyn

Gurigaada

Adiga waa inaa haysataa guri macquul oo qaado adiga iyo qoyskaada. Labo qof oo weeyn oo carruur haysan guri macquul waxaa u noqon karo jiko ama meel yar cunto lagu kariyo iyo ugu yaran hal qol. Haddii guriga carruur ku noolaanaayaan waxaa qasab ah in guriga dhowr qol leeyahay. Labo carruur weey qeybsankaran qol jiif.

Waa la oggolyahay inaa guriga gacan labaad kireysatid, laakiin kireyntaas waa iney shirkada guriga ansaxisaa, ururka guryaha mulkiilada ama guddiga qaabilsan arrimaha guri kireynta.

Idinka waa inaa guriga isticmaalikartiin laga bilaabo markey qoyskaada imaadaan Iswiidhan.

Eysan quseeyn shuruuda masruufida

Shuruuda masruufida iyo guriga ma quseeyso adiga oo

 • ah carruur ka yar 18 sano
 • Qofka qaxooti ah waa qof lagu cadaadinayo diintiisa, midabkiisa, jinsiyadiisa, siyaasada uu aaminsan yahay ama waa qofka dhimasho, jirdil, bini’aadanimadiisa meel lagaga dhacayo ama waa qof ay naftiisu halis ugu jirto oo dhaawac loogu geysankaro dagaalo hubaysan oo iska soo horjeeda qofkaas oo leh xubnaha qoyskiisa oo codsaday sharciga deggenaanshaha muddo sadex bilood gudahooda ah kadib marka aad adigu heshay sharciga deggenaanshaha,Taasi waxay khuseysaa haddii xubnaha qoyskaaga ay ka mid yihiin ninka, xaaska, qofka aad noosha wadaagtaan (sambo), labada qof ee ku diiwaangashan inay isqabaan ama carruurta ay da’doodu ka yar tahay 18 jir oo keliya, oo ay daan markaa fursad u hasanin in aad dib ugu wada kulantaan wadankale oo ka baxsan Middowga Yurub (EU). Adiga iyo qofka lamaanahaaga ahi waa inaad leedihiin xiriir aad u qoto dheer. Haddii xiriirka idinka dhexeeyaa uu ka bilaabmay meel wadanka ka baxsan markaa xiriirkaa qotada dheeri waa inuu noqdo in aad is-qabtaan ama aad bilowdeen inaa nolosha wadaaagteen. Haddii wadanka gudihiisa aad codsiga ka samayseen waa inuu xiriirkiinu noqdo mid sharci ah oo aad wadanka ku joogtaan
 • haysto qof qoyskaada kamid ah oo codsadsaday ruqsadda deggenaanshada 20 juulay 2016 ama ka hore
 • haysto qof qoyska kamid ah oo soo codsaday in wakhti loogu daro ruqsadda deggenaanshada.

Dadka wada nool waxa laga wadaa laba qof oo aan isqabin laakiin wada nool oo isla deggen sidii laba qof oo isqaba.

Foomka su’aalaha oo ku saabsan xiriirka qoyska iyo shuruuda masruufida

Markuu qof qoyska kamid ah soo codsado ruqsadda deggenaanshada siduu adiga kugu la noolaado Iswiidhan waxaa adiga ka jawaabi foom ey ku qoranyahiin su’aalo xiriirkiina ku saabsan. Adiga oo waajib ku tahay shuruuda masruufida waxaad na tusi doontaa inaad adiga is masruufikartid iyo dadka qoyskaada kamid ah oo soo codsadeen ruqsadda deggenaanshada iyo inaa adiga haysatid guri macquul oo idin qaado iyo aad ku wada noolaan kartiin. Jawaabahaada waa muhiim markey Hay’adda laanta socdaalka ey qiimeyneyso codsiga qoyskaada iyo waa muhiim in adiga su’aalaha kaga soo jawaabtid wakhtiga laguu qabtay gudahiisa oo foomka soo buuxisid.

Haddii adiga aadan fulinkarin shuruuda masruufida iyo guriga qoyskaada codsigooda oo ruqsadda deggenaanshada waxaa laga siin diidmo.

Haddii adiga aadan haysan shaqo joogto iyo guri xilli dheer ku kiresnaanaayo adiga waxaa lagaa dooni inaad soo xaqiijisid inaad fulineysid shuruuda masruufida markale, markaa baaritaanka ku suubineyno codsiga qoyskaada.

Aad bey muhiim u tahay inaad codsiga wakhtigiisa soo gudbisan

Haddii qoyskaada soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada saddex bilood gudaheeda laga soo bilaabo wakhtiga adiga heshay ruqsadda deggenaanshada adiga kuma quseyso shuruuda masruufida. Sidaas daraadeed bey muhiim u tahay inaad codsiga wakhtigiisa soo gudbisan.

Sidaa iskaga hubisid in codsigii sida ugu dhaqsaha badan nagu soo gaaray waa inaa codsiga ka soo suubisid internetka oo adiga usoo codsatid qoyskaada. Haddii adiga u suubineysid codsiga qoyskaada oo wakiilka qoyska tahay, waxaad u baahantahay xilsaarasho wakiil. Hay’adda laanta socdaalka markey diwaangaliso codsigiina waxey qoyskaada kula talin iney wakhti ka ballansadaan safarad iswiidhish.

Tag bogga internetka oo laga soo codsado ruqsadda deggenaanshada oo qoyskaada

Inta ka akhriso sidaa qoyskaada ugu soo codsankartid ruqsadda deggenaanshada

Waa maxay xilsaarasho wakiil?

Xilsaarasho wakill micnaheeda waa in qofka soo codanaayo ruqsadda deggenaanshada warqad soo saxiixo uu ku xilsaaranaayo qofkale inuu asaga ama ayada wakiil ka ahaado. Wakiilnimadaas tusaale ahaan qof bey u suurtagalin inuu codsi soo suubinkaro, ka qeyb-qaadankaro sababaha go’aanka ama ka dacwoon karo go’aan qofkale quseeyo. Xilsaarashada wakiilnimada waxaa bixin qofka dooni in wakiil laga noqdo iyo waa in warqada asliga la tusi karo Hay’adda laanta socdaalka haddii ey idinka dalbato.

Si aad qofkale u wakiilato waxaad u baahan tahay inaad warqad u soo dirto Hay’adda laanta socdaalka taas oo ay ku qoran tahay

 • ku qorantahay iney tahay xilsaarasho wakiil
 • magac, taarikhda dhalashada iyo cinwaanka oo qofka dooni inuu qofkale wakiisho
 • waxyaabaha qofka la wakiishay xaqa u leeyahay inuu suubinkaro
 • magaca, lambarka dhalashada iyo cinwaanka oo qofka wakiilka laga dhigtay
 • saxiixa qofka oo qofkale wakiishay
 • taariikhda iyo meesha markii qofka awooda la siinayey la saxiixayey.

Iska hubi codsiga

Markuu qofka qoyskaada kamid ah soo gudbiyo codsiga asaga ama ayada waxaa la siin lambarka arrinta (lambarka dacwada). Adigoo lambarkaas adeegsaneysid baa iska hubin kartaa haddii Hay’adda laanta socdaalka codsiga ey diwaangalisay ama go’aan ka gaartay.

Iska hubi codsiga

Last updated: 8 February 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.