2020-11-20

Warbixin quseyso carruurta

Information till barn – somaliska

Carruurta waxey xaq u leeyahiin iney warbixin ka helan waxa dhici marka ey magangelyo codsadan. Xita carruurta yar waxey xaq u leeyahiin iney helan warbixin ey fahmi karan. Sidas daraadeed bey Hey’adda socdaalka u suubisay barnaamish mobiilka lagu isticmaalo[app] oo si fudud ugu sharraxi carruurta codsashada iyo nidaamka magangelyodoonida.

Barnaamishkas oo la dhaho "Migrationsverket Stories” Hey’adda socdaalka waxey isticmaali dhawaaq iyo sawiro iyo ka faallon xaqa carruurta magangelydoonka leeyahiin, sida loo codsado magangelyo iyo sugida jawaabta go’aanka. Barnaamiska (Appka) waxaa loogu talagalay carruurta jiro 7 ilaa 11 sano iyo waxaa lagu tijaabiyay carruurta dhigto fasalka 5 oo iskuulka Pilängskolan oo Landskrona.

Appka waxaa isticmaalikaro carruurta iyo dadka weeyn oo dooni iney carruurta warbixin ka siiyan nidaamka magangelyodoonida. Warbixinta waxaad ku heli luqadaha iswiidhish, ingiriis, carabi, soomaali, af beershi iyo albaani. Qofka aan akhris aqoonin waa isticmaalikarya barnaamishka.

Appka la dhaho ”Migrationsverket Stories” oo Hey’adda socdaalka soo saartay waxaa laga heli mobiilada oo iPhonka iyo Androidka.