The Swedish Migration Agency logotype

Su’aalaha iyo jawaabaha ku saabsan qoys dib u mideynta iyo shuruuda masruufida

Frågor och svar om familjeåterförening och försörjningskrav – somaliska

 • Qoyskeyga miyuu Iswiidhan igu imankara?

  Qoyskaada waxey haystaan fursad ey ku soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada sidey iswiidhan kugu la noolaadan haddii adiga

  • waxaad haysataa sharciga deggenaanshaha, ama
  • sharciga deggenaanshaha qaxootiga ama kan baahida magangelyada oo wakhti xadidan leh sidoo kale waxa la qiimeeyey in aad haysato fursad fiican in lagu siiyo karo sharciga deggenaasha.
 • Inta baa adiga ka akhrisankartaa dhowr tusaale sidaa aragti uga heshid waxa adiga iyo qoyskaada waajibka idinku ahaankaro .

  Aniga waxaa la siiyay oggolaansho oo difaacida qoxootiga iyo magangelyo soo codsaday ka hore 24 nofembar 2015

  Qoyskaada waxey haystaan fursad ey ku soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada sidey Iswiidhan kugu la noolaadaan ilaa inta ruqsaddaada ey ansaxsantahay. Adiga markaas waxaa waajib kugu ahaan karo shuruuda masruufida.

  Aniga waxaa la siiyay oggolaansho oo difaacida nooca kale iyo magangelyo soo codsaday ka hore 24 nofembar 2015

  Qoyskaada waxey haystaan fursad ey ku soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada sidey Iswiidhan kugu la noolaadaan ilaa inta ruqsaddaada ey ansaxsantahay. Adiga markaas waxaa waajib kugu ahaan karo shuruuda masruufida.

  Aniga waxaa la siiyay oggolaansho oo difaacida qoxootiga iyo magangelyo soo codsaday kadib 24 nofembar 2015

  Qoyskaada waxey haystaan fursad ey ku soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada sidey Iswiidhan kugu la noolaadaan ilaa inta ruqsaddaada ey ansaxsantahay. Adiga markaas waxaa waajib kugu ahaan karo shuruuda masruufida.

  Aniga waxaa la siiyay oggolaansho oo difaacida nooca kale iyo magangelyo soo codsaday kadib 24 nofembar 2015

  Adiga waxaad xaq u leedahay kaliya xaaladaha qaarkood qoys dib u mideynta.

  Tusaale ahaan waa shaqsiyo xaalada caafimaadkooda aad halis ugu jirto iyo shaqsiyada suuqa lagu qasbay oo jirkooda la iibiyo. Xaaladaha inta ugu badan lama siiyo ruqsadd deggenaanshada dadka qoyska kamid ah.

  Aniga waxaan ka yarahay 18 sano iyo Iswiidhan imaaday waalid la’aan

  Haddii aad tahay carruurta kaligood magangelyodoonka waxaad haysataa fursad qoys dib u mideynta haddii aad heshid go’aan inaad tahay qoxooti difaac u baahan. Waalidkaada markaas waxey haystaan fursad ey ku soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada sidey kugu imaadaan iyo adiga kugu la noolaadaan Iswiidhan inta sharciga aad haysatid ansaxsanyahay.

  Haddii adiga heshid go’aan oo difaacida noocyada kale adiga waxaad kaliya marmar dhif adiga xaq u lahaan kartaa qoys dib u mideynta.

  Carruurta ma quseyso shuruuda masruufida.

  Aniga waxaa la siiyay ruqsadda deggenaanshada joogtada

  Qoyskaada waxey haystaan fursad ey ku soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada sidey Iswiidhan kugu la noolaadaan. Adiga markaas waxaa waajib kugu ahaan karo shuruuda masruufida.

  Inta ka akhriso warbixin kale oo qoys dib u mideynta iyo shuruuda masruufida

 • Miyey quseysaa shuruuda masruufida dadka xeryaha qoxootiga laga soo qaatay ?

  Haddii qof ey ehel isku yahiin qof xeryaha qoxootiga laga soo qaatay soo codsado ruqsadda deggenaanshada weey qaban shuruuda masruufida haddii qofkaas codsiga soo suubiyo wixii ka dambeeyo saddex bilood markuu qofka ehelka Iswiidhan joogo la siiyay ruqsadda deggenaanshada. Shuruuda masruufida weey xitaa qaban haddii qoyska ey haystaan fursad ey dib iskula noolaadaan wadan kale oo kamid eheen midowga yurub ama nolol wadaagida ka dhaxeeyso ey tahay mid cusub.

 • Yaa lagu xisaabin qoyska ?

  Haddii adiga lagu siiyay ruqsadda deggenaanshada ku meel gaarka waxaa kaliya qoyskaada inta aadka iskugu dhowdahiin soo codsankaran iney Iswiidhan kugu imaadan iyo kugu la noolaadan. Inta aadka iskugu dhowdahiin waxaa kamid ah ninkaada, xaaskaada, qofka isla nooshahiin, qofka kuu diwaangalisan inaad nolol wadaagtiin iyo carruurtaada oo ka yar 18 sano. Adiga iyo qofka nolosha kula wadaagi ugu yaran ahaatiin 21 sano iyo waxaa qasab ah in idinka isla nooleedeen ugu yaran mudo labo sano. Shuruuda da’da waxeey kaliya ansaxmeyn haddii aad carruur isku soo dhasheen. Haddii adiga aad ka yartahay 18 sano waalidkaada waxaa lagu xisaabin qoyskaada.

  Haddii adiga lagu siiyay ruqsadda deggenaanshada joogtada ehelkaada kale xitaa xaaladaha qaarkood waxey haystaan fursad ey ku soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada sidey kugu imaadan iyo kugu la noolaadaan Iswiidhan.

  Inta ka akhriso warbixin kale oo ruqsadda deggenaanshada oo ehelka kale (oo af ingiriis)

 • Maxaa laga wadaa shuruuda masruufida iyo guriga ?

  Shuruuda masruufida iyo guriga waxaa laga wadaa in adiga aad isku filantahay oo masruufi kartid taada iyo tan qoyskaada iyo inaa haysatiin guriga idin wada qaado.

  Adiga inta baa ka akhrisankartaa shuruudaha masruufida iyo guriga

 • Qasab miyaa in aniga idin tuso inaa teyda iyo qoyskeyga aan masruufikaro markey ayaga soo codsanaayaan ama aniga warqada oo dakhliga isoo galo dib baa idinkaga soo diri kara ?

  Hay’adda laanta socdaalka waxey hubin doontaa in adiga taada iyo qoyskaada aad masruufikartid iyo in adiga haysatid guri idinku filan iyo macquul ah inaad ku wada noolaankartiin markuu codsiga na soo gaaro. Idinka waa inaa isticmaalikartiin guriga isla marka uu qoyska Iswiidhan imaado. Haddii adiga aadan fulin shuruuda qoyskaada waxaa laga siin codsiga ruqsadda deggenaanshada diidmo.