The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Dadkii magangelyo-doonka ahaa ee hore u helay shaqada kuwaas oo doonaaya inay codsadaan ruqsadda shaqada

Asylsökande som har fått arbete och vill ansöka om arbetstillstånd – somaliska

Haddii aad adigu ka heshay diidmo arjigaagii codsiga qaxootiga ahaa waxaad markaa helashay go’aan celin ah ama masaafuris ah kaas oo bilaabay inuu (dhaqangalo) waxaad marmarka qaarkood codsankartaa ruqsadda shaqadda adigoon Iswiidhan ka bixin. Tani waxay xitaa khuseysaa qofka arrintiisa halmar la tijaabiyey qofkaas oo marhore arrin kale laga siiyey go’aan celin- ama masaafuris ah. 

Haddaad adigu dooneyso inaad shaqeyso intaad magangelya-doonka tahay waxaad u baahantahay AT-UND, taasna micnaheedu waa in adiga lagaa daayey shuruuda ruqsadda shaqada.

Haddii adiga diidmo lagaa siiyey codsigii magangelya-doonka ahaa laakiin aad haysatid ballaqaad ku saabsan in shaqada laguu sii dheereeyey waxaad marmarka qaarkood soo codsankartaa ruqsadda shaqada oo aad sidaa ku sii joogikartaa Iswiidhan shaqadana ku sii wadankartaa.

Halkan ka akhriso shuruudaha laga rabo qofka doonaayo in la siiyo AT-UND

Shuruuda ruqsada shaqada ee laga rabo qofka la siiyey diid­mada taas oo ku saabsan codsi­gaagii magang­elyo-doonka ahaa

Si aad u hesho ruqsada shaqada, waa inay

 • waa inuu codsigaaga ruqsada shaqadu yimaado Hay’adda laanta socdaalka ugu dambeyn laba usbuuc (14 maalmood) kadib markuu go’aanka magangelya-doonka codsigaagu ansaxo (sharciyan hirgalo)
 • waa in shaqsiga aad tahay ku soo xaqiijsid baasaaboor la ansaxiyay
 • wakhtigii aad magangelyo-doonka ahayd ayaa laguu siiyey AT-UND
 • waxa aad shaqaale ka ahayd hal shaqo bixiye oo kali ah afartii bilood ee ugu dambaysay
 • inuu shaqo bixiyahaagii kuu soo bandhigo inaad sii shaqayso ugu yaraan laba iyo toban bilood oo kale
 • shuruudaha adiga lagugu shaqaalaynayaa ugu yaraan la mid noqdaan heerka heshiiska guud ee iswiidhishka u yaala ama waa inay noqoto mid caadi u ah qaybtaa lagaa shaqaalaynayo ama xirfadaha wadanka Iswiidhan. Shuruudaha shaqo bixinta mushahaarada mooyaane waxa kale oo ku jira caymiska daryeelka caafimaadka (sjukförsäkring), caymiska nolosha (livsförsäkring), caymiska aamaanka (tryghetsförsäkring) haddii aad shaqada ku dhaawacanto iyo caymiska adeega hawlgabka shaqada (tjänstpensionsförsäkring). Shuruudahaas waxaa qasab in la buuxiyay afartii bilood ee ugu dambeeyey ee aad shaqaynaysay 
 • haddii aad shaqaynasay shaqo aan buuxin oo gelin ah (deltid) waa inay shaqadaasi u dhigantaa mushahaarada la siiyo dadka ku jiro heshiishka-wadajirka (kollektivavtal) ee xirfada shaqadaada oo ay lacagtu gaarto ugu yaraan 13 000 oo karoon inta aan cashuurta laga jarin (före skatt). Shuruudahaas waxaa xitaa la eegayaa ina la soo buuxiyey afartii bilood ee ugu dambeeyey.

Si aad u heshid ogolaansho shaqo kadib marka la diido codsigaaga magangalyo doonka waxaa shardi ah in aad biloowday shaqo oo aad aad shaqayn jirtay waqtiga aad ahyayd magangalyo doone. Haddii horay laguugu ogolaaday oo aad u haysatay ogolaansho shaqo iyo degenaansho waqti xadidan oo ah waddanka Iswiidhan inta aadan dalban magangalyada, ma heli kartid oo laguma siinayo ogolaansho shaqo oo cusub adiga oo wali Iswiidhan jooga. Haddii ay sidaas tahay waa in aad ka baxdid waddanka Iswiidhan oo aad dib u soo codsatid ogolaansho shaqo oo cusub. Markaas kadib ayaan ku soo dib ugu soo laaban kartaa waddanka Iswiidhan marka laguu ogolaado ogolaanshada shaqo kadib.

Ansaxida go’aanku wuxuu bilaabmaysaa (sharciyan hirgalo) haddii

 • markaad adigu oggolaatid ee aad saxiixdid inaad ku qanacsantahay
 • in muddo sadex usbuuc ah ay ka soo wareegtay wakhtigii ay Hay’adda laanta socdaalku ay adiga ku ogeysiisay xukunka taas oo shuruud u ah inaanad xukunkaas rafcaan ka qaadan
 • waa inay sadex asbuuc ka soo wareegto markii ay hay’adda laanta socdaalku adiga ku ogeysiisay xukunka waana in aanad xukunkaa ka qaadan rafcaan oo aanad u dirin maxkamada sare ee Hay’adda laanta socdaalka
 • waa in aanay Maxkamada sare ee Hay’adda laanta socdaalku ku siinin ruqsada tijaabada.

Si adiga laguu siiyo ruqsadda shaqada waa inaad buuxisid shuruudaha ruqsaddaha shaqada. Lama oggola inaad haysatid laba shaqo ama waxka badan kuwaas oo marka laysku daro kuu buuxinaya shuruudihii.

Haddii baasaaboorkaaga wakhtigiisii dhammaad yahay waxaa wanaagsan inaad adigu wakhtiga dheereysatid maadaama aan  lagu siinayn ruqsadd wakhti ka dheer tan baasaaboorka ku qoran.

Haddii ay Hay’adda laanta socdaalka hayso baasaaboorkaaga oo lagaa qaaday wakhtigii lagu hawl jiray intii aad magangelya-doonka ahayd oo aanu annagu wali hayno, ma u baahnid inaad footokoobi baasaaboorka ku saabsan aad soo raacisid arjigaaga.

Halkan ka akhriso shuruudaha waajibka ku ah shaqo-bixiyahaaga waxaad ka dhex helaysaa cinwaanka shaqo-bixiyaha (For employers) (oo af ingiriis)

Haddii adigu aadan buuxin shuruudaha

Haddii adigu aad doonayso inaad heshid ruqsadda shaqada intaad Iswiidhan joogto waxaa qasab kugu ah ah in dhammaan shuruudaha korkaan ku qoran aad soo buuxiyo. Haddii kale waa inaad wadan Iswiidhan ka baxdaa adigoo soo gudbisaa codsigaaga go’aanka aad ku sugtaa wadankaagii hooyo ama wadankale oo aad ku haysatid ruqsadda deggenaanshaha.

Halkan ka akhriso sidaad samaynaysid Sidan ayaad u soo codsanaysaa (How to apply) (oo af ingiriis)

Arrin muhiim ah oo qusaysa caymiska

Adigu waxaad u baahantahay inaad bixinso qarashka loogu talogalay caymiska kaas oo daboolaya hadaad jirato ama shil kugu dhaco intaad Iswiidhan deggen tahay. Haddii aad adigu ka diiwaangalisantahay wadanka Iswiidhan waxaad ku jirtaa caymiska bulshada iswiidhan. Haddii adigu aadan ka diiwaangalishanayn wadanka waa muhiim in aad adigu samaysatid caymiska daryeelka caafimaadka (sjukförsäkring) oo adiga kuu gaar ah.

Haddii qofku is-diiwaangalinayo waxa sharci ah in aad adiga haysatid sharciga deggenaanshaha Iswiidhan oo ugu yaran hal sano ah oo uu adiga qorshahaagu yahay inaad halkan deggenaanaysid mudo hal sano ama ka badan.

Ka akhriso warbixin intaa ka badan bogga internetka ee Hay’adda cashuuraha sida laysu diiwaangeliyoexternal link, opens in new window

Ruqsadda qoyskaaga

Adiga iyo qoyskaagu isku mar ayaad helikartaan ruqsadda. Qoyska waxa lagu xisaabiyaa

 • qofka adiga kula nool, ninkaaga/xaaskaaga ama labada qof isku qoran
 • Carruurtaada ama carruurta qofka aad isku qorantahiin ee aan la guursan ee ka yar 18 sano.

Sidan ayuu qoyskaagu u codsanayaa

Haddii xitaa ay qoyskaagu magangelyo Iswiidhan ka codsadeen waa qasab inay iyagu diidmo ka heleen codsigoodii magangelyada ahaa si ay u bilaabaan inay u keenaan codsi (sharciyan hirgalo) iyagoon wadanka Iswiidhan ka bixin. Codsiga waa in la soo gudbiyaa labo usbuuc gudahooda laga soo bilaabo markuu go’aanka ansaxmo (sharciyan hirgalo).

Haddii aad isla soo wada codsanaysaan adiga iyo qoyskaagu waxaad ka soo codsankartaa bogga internetka siwadjira.

Haddii markaad adigu codsato kadib iyaguna codsanaayaan codsiga si gooniya ayey internetka uga soo buuxinayaan (oo af ingiriis)

Sidaan baad u codsankartaa ruqsadda shaqada

1

Shaqo-bixiyaha ayaa bilaabaya codsiga

Shaqo-bixiyahaada ama qofka hawsha ku diraya ee Iswiidhan jooga ayaa bilaabaya inuu dalbado ruqsaddda shaqada isagoo kuu soo bandhigaya inuu shaqo ku siindoono. Shaqo-bixiyahaagu wuxuu u baahanyahay warbixinp khuseeysa adiga magacaaga, taariikhda aad dhallatay, jinsiyadaada aad tahay, waxbarashadaada iyo ciwaanka e-mailkaaga.

Aad bay muhiim u tahay inaad adigu isticmaalikartid ciwaanka e-mailka ee aad siinayso shaqo-bixiyaha ilaa iyo intaad adigu ka helaysid go’aanka codsigaada. Hay’adda laanta socdaalka waxay isticmaalidoontaa ciwaanka e-mailka markay xiriirka kula samanayso adiga ilaa iyo inta codsigaada ruqsadda shaqada lagu gudajiro.

Warbixin khusaysa shaqo-bixiyaha (oo af ingiriis)

2

Adiga waxaa laguu soo diriyaa e-mail

Markuu shaqo-bixiyuhu kuu soo bandhigo inuu shaqo ku siinayo  waxaa laguu soo diriyaa e-mail ay ku qorantahay warbixin sida aad samaynasid markaad codsanaysid ruqadda shaqada.

Codsiga waxaad ku soo buuxinsaa macluumaadka adiga shakhsiyan kugu saabsan. Haddii adigu aad leedahay qoys kuwaas oo u baahan sharciga  deggenaanshaha iyagana sidaad oo kale ayaad ugu dalbaysaa. Waxa sidoo kale lagaaga baahan yahay inaad iska hubisid shaqada lagu siiyey shuruudaheeda iyo wixii aad adiga iyo shaqa bixiyuhu ku heshiiseen inay saxyhihiin oo ay iswaafaqsan yihiin. 

Halkan ka akhriso oggolaanshaha khuseeya qoyska (oo af ingiriis)

3

Ku soo lifaaq dukumenti

Dukumentiyadan ayaad iskaan ku soo samaynasaa ama soo sawiraysaa waxaanad soo raacinaysaa codsigaaga

 • Koobi ka soo samee boggaga baasaboorkaaga ee ay ku qoran yihiin warbixintaadu, sawirka, saxiixa, lambarka baasaboorka, wadanka laga bixiyey, wakhtiga uu ku egyahay ama dhacayo, bogga aqoonsiga ee loogu talogalay inuu mishiinku akhriyikaro ee lambarka sirta ahi ku qoran iyo haddii aad deggenaansho oggolaansho ah ka haysatid wadamokale oo aan wadankaaga ahayn. Haddii intii dacwada magangelyo doonkaagu socotey ay Hay’adda laanta socdaalku kaa qaaday baasaboorkaagii uma baahnid inaad soo dirto koobi ku saabsan baasaaboorkaada.
 • Warqadii shaqada lagugu siiyey iyo warqad ay soo qoreen ururka shaqaaluhu waxaanad warqahaa ka helaysaa shaqo bixiyaha.
 • Warqadihii mushahaarada lagu siiyey afartii bilood ee ugu dambeeyey.

Haddii baasaboorkaaga wakhtigiis dhamaad yahay waxaa wanaagsan inaad cusboonaysid oo aad dheeraysid maadaama aan adiga lagu lagu siinayn ruqsad/oggolaansho ka badan kan baasaboorka ku qoran.

Haddii adiga iyo qoyskaagu aad iskumar dalbanaysaan sharciga deggenaansha (uppehållstillstånd)

 • Koobi ka soo samee boggaga baasaboorkaaga ee ay ku qoran yihiin inta qof ee ay qoyskaagu ka kooban yihiin warbixintooda, sawirka, saxiixa, lambarka baasaboorka, wadanka laga bixiyey, wakhtiga uu ku egyahay ama dhacayo, bogga aqoonsiga ee loogu talogalay inuu mishiinku akhriyikaro ee lambarka sirta ahi ku qoran yahay iyo haddii ay deggenaansho oggolaansho ah ka haystaan wadamo kale oo aan wadankooda ahayn. Haddii dadka qoyskaaga ka midka ahi intii dacwada magangelyo doonkoodu socotey ay Hay’adda laanta socdaalku ka qaaday baasabooradoodii uma baahna inay soo diraan koobi ku saabsan baasabooradooda
 • koobi warqada meherka, caddeynta guurka ama wax u dhigma (waxay khusaysaa dadka isqaba ama ku diwaangalishan inay wada nool yihiin)
 • dukumenti caddaynaya inaad wadankii isla noolaydeen (waxay khusaysaa dadka wada nool)
 • Warqada dhalashada carruurta
 • oggolaanshada waalidka kale ee isaguna mas’uuliyada carruurta wax kul eh, haddii aanu waalidkaasi Iswiidhan idiin soo raacin, taas oo ay ku cddahay inuu ilmuhu Iswiidhan u guurikaro

Dukumentiga waxaa habboon in lagu turjumay luqadda iswiidhishka ama ingiriisiga oo uu turjumay, turjubaan sharciyeysan. Koobiga aad soo diraysaa waa inuu marwlaba noqdaa mid aad kii asalka (orijinaalkii) ahaa ka soo koobigaraysay.

Qoyskaaga jooga wadanka Iswiidhab dibaddiisa kuwaas oo raba inay codsadaan sharciga deggenaanshaha wadanka waa inay tagaan safaarada iswiidhisku wadankaa ku leedahay ama cidda u wakiilka ah safaarada si ay u helaan kaarka sharciga deggenaanshaha.

Halkan ka akhriso oggolaanshaha khuseeya qoyska (oo af ingiriis)

Haddii aad codsanaysid ruqsadda shaqada si aad ugu sii shaqaysid shaqo bixiyahaagii aad hore ugu shaqayn jirtay

 • warqad laga soo qaato xafiiska Cashuuraha (Skatteverket) taas oo caddaynaysa warbixinta dakhliga waxay warqaddaasi muujinaysaa dhaqaalihii ku soo galay wakhtigii hore ee aad oggolaanshaha haysatay.
 • haddii ay suurtagal tahay warqadda warbixinta mushaarkaada ee sannadkan.

4

Bixi lacagta oo soo dir codsiga

Xaaladaha intooda badan waxaad adigu bixisaa kharash. Waxaad adigu wax ku bixinaa waa kaararka Visa ama Mastercard. Markaad adigu kharashka bixisid waxaad noo soo diraysaa codsigaaga. Waxaad adigu helaysaa e-mail xaqiijinaya inuu codsigaagii noo yimi. Hay’adda laanta socdaalka ayaa kula soo xiriiraysa haddii lagaaga baahdo warbixin kale oo dheeraada.

Kharashyada ruqsadda shaqada loogu talogalay (oo af ingiriis)

5

Hay’adda laanta socdaalka ayaa arrinta gudagelaysa

Haddii aad adigu codsatay ruqsadda shaqada intii aanu kaa dhicin sharciga deggenaanshuhu (uppehållstillstånd) waxaad xaq u leedahay inaa sii shaqaysid intaad sugeysid go’aanka.

Si ay Hay’adda laanta socdaalka go’aan uga gaarto arrintaada waxaa khasab in dhammaan warbixinahaaga oo dhan aad soo buuxiyo oo ay dhammaan dukumentiyada laga marmaanka oo dhami ay la socdaan. Taas micnaheeda waxa weeye in wakhtiga gudagalka arrintu uu soo gaabandoono haddii dhammaan waxyaabaha loo baahan yahay oo dhami ay la socdaan bilowga horeba halkii codsiga dib markale loo soo dhammaystiri lahaa.

U fiirso inay Hay’adda laanta socdaalka xaaladaha qaarkood u baahnaankarto inay codsiga baaritaan ku sii samaynkarto haddii xitaa dhammaan warbixinaha oo dhan la soo wada buuxiyey dukumentiyada oo dhan la soo wada diray.

Wakhtiyada ay qaadaneyso ka shaqaynta ruqsadda shaqada (oo af ingiriis)

6

Gundhigga kaarka sharciga deggenaanshada

Haddii adigu lagu siiyo ruqsad ka badan muddo saddex bilood waxaa lagu siindoonaa kaarka sharciga deggenaanshada. Kaarkaasi wuxuu caddaynayaa inaad adigu haysatid ruqsad aad ku joogikartid Iswiidhan waxaana ku yaala sawirkaaga iyo sawirka farahaaga. Sidaas daraadeed waxaad adigu u baahan tahay inaad wakhti ka ballansatid Hay’adda laanta socdaalka si laguu sawiro isla markaana farahaaga la sawiro sida ugu dhaqsaha badan. Sidaas waad u baahan tahay inaad samaysid xitaa haddii aad hore u haysatay kaarka sharciga deggenaanshaha maxaa yeelay sawirkaaga iyo sawrika farahaaga midkoodna lama kaydinkaro.

Halkan ka akhriso warbixinta kaarka sharciga deggenaanshaha

Wakhti ka ballanso Hay’adda laanta socdaalka si laguu sawiro farahaaga sawirkoodana lagaaga qaado (oo af ingiriis)

7

Adiga waxaad heleysaa go’aan

Waxa adiga laguu soo dirayaa e-mail marka go’aanka lagaaro. Go’aanka waxaa lagugu soo diriyaa ciwaanka guriga Iswiidhan aad ka deggen tahay. Shaqo-bixiyahaaga ama qofka aad u shaqaynayso ayaa iskumar loo dirayaa oo la wargelinayaa go’aanka iyadoo boosta loogu dirayo. Marka kaarka sharciga deggenaanshaha la diyaariyo guriga ayaa adiga laguugu soo dirayaa muddo usbuuc gudihiisa ah.

Go’aankii ku saabsanaa celinta ama kii tarxiilku weli sidiisii oo lama bedelin.

Haddii diidmo lagaa siiyey codsigaagii magangelya-doonka ahaa oo aad heshay go’aan masaafuris ama tarxiil ah wli go’aankii waa sidii oo lama bedelin xitaa haddii aad soo codsata ruqsada shaqada. Xaaladaha keliya ee ay Hay’adda laanta socdaalku ku joojinkartaa celinta wadankaagii lagugu celinayaa waa inaad ka hesho go’aan ku saabsan codsigaagii ruqsada shaqada. 

Haddii adigu aad heshid sharciga deggenaanshaha iyo kan shaqada waxaad xaq u leedahay inaad Iswiidhan joogito ilaa inta ruqsadda kuu shaqaynayso. Si kastaba ha ahaatee go’aanka masaafurisku ama tarxiilku sidiisii ayuu u jirayaa ilaa iyo afar sannadood laga bilaabo markuu hirgalo ama marka go’aankii la gaaray laga noqdo. Sidaas daraadeed waa muhiim inaad dheeraysatid ruqsadaada intaanu wakhtigii loogu talogalay kaa dhicin. Haddii aad soo codsato markuu ruqsaddii wakhtigeeda dhacay kadib waxaa lagu tijaabindoonaa xeerarka diidaaya hirgalinta oo markaasna waxaa la isticmaalidoonaa xeerar kale iyo shuruudo adag markay noqoto helida ruqsadda.


Haddii Hay’adda laanta socdaalka diido codsigaada

Waxaa ka qaadankartaa rafcaan go’aan diidmada ah ee ruqsadda shaqada lagaa siiyey. Rafcaankaas waa inuu soo gaaro Hay’adda laanta socdaalka ugu dambayn saddex usbuuc kadib maalinta aad hesho go’aanka. Haddii aadan helin ruqsadda shaqada waxa jira oo taagan go’aankii hore ee masaafuriska am tarxiilada ahaa.

Warbixin dheeraada ka akhriso cinwaanka (After the decision has been made) go’aanka Kadib (oo af ingiriis)

Haddii aanad adigu internetka ka soo codsanayn

Haddii aanad adigu ka soo codsankarayn internetka waxaad soo buuxinsaa foomka la yiraahdo Codsiga ruqsadda inuu qofku ka shaqaynkaro Iswiidhan – waa qofka Iswiidhan jooga, lambarka foomku waa 151011 (Application for Swedish work permit – for applicants currently in Sweden, form number 151011). Haddii xitaa qoyskaaga oo joogo Iswiidhan ay u baahan yihiin sharciga deggenaanshaha waa in qofkasto oo qoyska kamid ahi u si khaas ah u soo codsado oo ay soo diraan, Foomka codsiga ayay ku qoranyihiin dukumentiyada aad u baahan tahay inaad ku soo lifaaqo.

Application for Swedish work permit – for applicants currently in Sweden, form number 151011 (oo af ingiriis)PDF

Application for permit for family members of employees, visiting researchers, athletes and self-employed persons, form number 133011 (oo af ingiriis)PDF

Ku soo dir codsiga cinwaankan:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Xaaladaha inta ugu badan waxaad adigu bixin kharash.

Halkan ka akhriso warbixinta qarashyada iyo sidaad u bixinaysid (oo af ingiriis)

Last updated: 6 May 2021